ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高尔夫

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高尔夫-, *高尔夫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高尔夫[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball, #6,495 [Add to Longdo]
高尔夫[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball, #10,127 [Add to Longdo]
高尔夫球场[gāo ěr fū qiú chǎng, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] golf course, #21,306 [Add to Longdo]
高尔夫[dǎ gāo ěr fū, ㄉㄚˇ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] to play golf [Add to Longdo]
高尔夫[dǎ gāo ěr fū qiú, ㄉㄚˇ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] to play golf [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got to hurry and pack my golf clothes and dress suit.[CN] 我要赶紧去拿我的高尔夫服 再换身西装 Bordertown (1935)
People are playing golf.[CN] 人们在打高尔夫球。 The Best Years of Our Lives (1946)
Come on, old girl. We've got to go on the first tee at 3:00.[CN] 快走 老太婆 3点我们要去看高尔夫球赛 Rebecca (1940)
What I got was potted palms seven hours of every day on a damn golf course... and a three-piece orchestra playing Merrie England.[CN] 结果我得到的确实在一个该死的高尔夫球场 每天戴七个小时的手套 听一个下三滥的管弦乐队奏 "快乐英格兰" Blithe Spirit (1945)
My golf clubs, not my golf clubs![CN] 我的高尔夫球棍, 不,我的高尔夫俱球棍! The Great Dictator (1940)
Well, I was phoning Berlin about my golf clubs.[CN] 哦,我打电话到柏林 要我的高尔夫球杆的时候 Night Train to Munich (1940)
Come to my place for eggnogs and breakfast... and maybe later we can duck the women and play some golf.[CN] 也许晚点我们能甩掉那些女人 去玩高尔夫 The Awful Truth (1937)
There's the golf course.[CN] 那是高尔夫球场。 The Best Years of Our Lives (1946)
I know.[CN] 我和你父亲打过高尔夫球。 The Best Years of Our Lives (1946)
We must get together for a game of golf when it's all over, eh? Bye-bye.[CN] 等所有事都结束了 我们必须一起打场高尔夫 Rebecca (1940)
- My golf clubs![CN] - 我的高尔夫球棍! The Great Dictator (1940)
My golf clubs.[CN] 我的高尔夫球杆 Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top