ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

布莱尔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -布莱尔-, *布莱尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布莱尔[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you come to Blair Sullivan?[CN] 怎么想到布莱尔苏利文的 Just Cause (1995)
And Blair Sullivan?[CN] 布莱尔苏利文呢 Just Cause (1995)
"To cause the sentence of death to be executed on Blair Sullivan. "[CN] 宣布对布莱尔苏利文执行死刑 Just Cause (1995)
...a high school basketball game last night... between Montgomery Bell and Blair Park.[CN] ...昨天晚上一场高中篮球比赛中... ...蒙哥马利. 贝尔队和布莱尔. Wag the Dog (1997)
Brer Rabbit couldn't get out of this.[CN] 布莱尔. 瑞贝特不会错过这个机会的 Wag the Dog (1997)
Dr Blair.[CN] 布莱尔医生 Breeders (1986)
Blair Sullivan's directions.[CN] 布莱尔苏利文的暗示 Just Cause (1995)
Well, if you are ready, let us start for Briarbrae House Woking, at once.[CN] 那么 如果你已经准备好 我们就立刻动身前往 沃京的布莱尔布劳庄园吧 The Naval Treaty (1984)
Fuck Blair Sullivan and fuck you too![CN] 去他的布莱尔 去你的 Just Cause (1995)
Blair Sullivan?[CN] 布莱尔苏利文 Just Cause (1995)
Blair Sullivan. "[CN] 布莱尔苏利文 Just Cause (1995)
Blair Sullivan.[CN] 布莱尔苏利文 Just Cause (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top