Search result for

แดด

   
56 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แดด-, *แดด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดด[N] sunlight, See also: sunshine, sunray, sunbeam, Syn. แสงตะวัน, Example: แดดยามบ่ายทอดตัวเข้าทางหน้าร้าน, Thai definition: แสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์ตรงมายังโลก
แดดาล[V] inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
แดดจัด[N] sunlight, See also: sun, Syn. แดดจ้า, Example: แกทำงานกลางแดดจัดตลอดวัน
แดดิ้น[V] be restless, See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agita, Syn. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย, Example: เธอกลัวเขาไม่รักทุรนทุรายจนจะแดดิ้นตายอยู่แล้ว, Thai definition: รู้สึกเดือดร้อนทุรนทุราย
แดดกล้า[N] burning sun, See also: strong sunlight, hot sun

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แดดน. แสงอาทิตย์ เช่น แดดอ่อน, แสงอาทิตย์ที่สว่างและร้อน เช่น ทำงานกลางแดดทั้งวันจนตัวดำ.
แดดาลก. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ.
แดดิ้นก. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย.
แดดเดียวน. การตากของไว้กลางแดดเพียงวันเดียว เช่น เสื้อบาง ๆ อย่างนี้ ตากแดดเดียวก็แห้ง, เรียกเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมู เนื้อวัว หรือปลา ที่เคล้าเกลือหรือน้ำปลา ตากแดดจัด ๆ เพียงวันเดียว ว่า เนื้อแดดเดียว ปลาแดดเดียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
They say people with fair skin can't take too much.ว่ากันว่าพวกผิวบาง โดนแดดมากไม่ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Don't just lay there getting a suntan.อย่ามานอนอาบแดด Blazing Saddles (1974)
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า The Little Prince (1974)
One pair sunglasses.แว่นตากันแดด หนึ่งอัน The Blues Brothers (1980)
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด The Blues Brothers (1980)
Gresh water, plenty of sunshine....มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น The Road Warrior (1981)
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย Gandhi (1982)
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง Day of the Dead (1985)
Now, you move out, you go to Miami, you sit in the sun, listen to Bing Crosby, play checkers, bingo.คราวนี้ไปได้แล้ว ไปที่ไมอามี่ นั่งอาบแดด ฟังเพลงบิง ครอสบี้ เล่นหมากกระดาน เล่นบิงโก *batteries not included (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดกล้า[X] (daēt klā) EN: burning sun   
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun   
แดดจัด[adj.] (daēt jat) EN: sunny   FR: ensoleillé ; radieux
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดร้อน[n. exp.] (daēt røn) FR: soleil brûlant [m] ; soleil de plomb [m]
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire   
แดดิ้น[v.] (daēdin) EN: be restless   
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant

English-Thai: Longdo Dictionary
heatstroke(n) ลมแดด
suntan oil(n ) ครีมอาบแดด, R. sunscreen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn[VT] แดดเผา, See also: ไหม้แดด, เกรียมแดด
sunlight[N] แสงแดด, See also: แดด, แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, Syn. daylight, sunshine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip

English-Thai: Nontri Dictionary
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
forward(adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท
goggles(n) แว่นตากันแดด
parasol(n) ร่มกันแดด
precocious(adj) แก่เกินอายุ,โตก่อนกำหนด,แก่แดด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
日射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top