ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้แตกแยก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้แตกแยก-, *ทำให้แตกแยก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bound to be a few setbacks.มันทำให้แตกแยก Genesis: Part 1 (2011)
I just don't know why they have to go hand in hand with barely scraping by.ฉันแค่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขา ต้องจูงมือกัน.. ทำให้แตกแยกด้วย.. ไม่เอาน่า สกาย Girl in the Flower Dress (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate from[PHRV] ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร
disintegrate[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disjoin[VT] ไม่เข้าร่วม, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
rupture[VT] ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
scrap[VT] ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, See also: ทำให้แตกแยก, Ant. bring back, restore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
rupture(รัพ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แตกออก,แยกออก,แตกร้าว,ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break,breach
scrap(สแครพ) n. ชิ้น,เศษ,จำนวนเล็กน้อย adj. เป็นเศษ,เล็กน้อย,ของเหลือ,ทิ้งแล้ว,ใช้แล้ว vt. ทำให้เป็นเศษ,ทำให้แตกแยกออก,ทิ้ง,เลิก., See also: scraps n.,pl. เศษอาหาร,กากน้ำมัน,เศษอาหารเหลือ scrapingly adv., Syn. fragment

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top