ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocularity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocularity-, *jocularity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocularity(n) ความขบขัน, See also: ความตลกขบขัน, Syn. jocosity, comedy, fun, Ant. seriousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน, ความตลก, การพูดตลก, การพูดหยอก, เย้า, นิสันตลก, นิสัยขี้เล่น, การกระทำที่ขี้เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
jocularity(n) ความขบขัน, ความรื่นเริง, ความตลกคะนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตลกขบขัน(n) humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocularity (n) ʤˌɒkjulˈærɪtiː (jh o2 k y u l a1 r i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jocularity \joc`u*lar"i*ty\ (j[o^]k`[-u]*l[a^]r"[i^]*t[y^]), n.
   Jesting; merriment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocularity
   n 1: a feeling facetious merriment [syn: {jocundity},
      {jocularity}]
   2: fun characterized by humor [syn: {jocosity}, {jocularity}]
   3: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top