ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทิ้ง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทิ้ง-, *การทิ้ง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
branch abscissionการทิ้งกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonsuitการทิ้งฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Tipping การทิ้ง
การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Disposal การทิ้ง, การกำจัด
คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึง การทำให้ดีขึ้น, ดู treatment [สิ่งแวดล้อม]
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Open Dumping การทิ้งขยะในที่โล่ง
การนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่โล่ง โดยปล่อยให้ย่อยสลายเองทางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Crown's case against them is... that they are a support network for the bombers, and as such...กรณีของคราวน์ พวกเขาก็คือ ... ว่าพวกเขามีเครือข่ายสนับสนุน สำหรับการทิ้งระเบิดแล? In the Name of the Father (1993)
Inspector, why do you believe these four are the bombers?ตรวจสอบให้ทำคุณเชื่อว่าทำไม สี่เหล่านี้มีการทิ้งระ? In the Name of the Father (1993)
We get to your dad, get him to pull the plug on Skynet. The bombs won't fall.ถ้าเราไปหาพ่อเธอแล้วบอกให้เขาปิดสกายเน็ต ก็จะไม่มีการทิ้งระเบิด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
In 1941. The Japanese bombed Pearl Harbor.ในปี 1941, ญี่ปุ่นทำการทิ้งระเบิดเพิร์ล ฮาร์เบอร์ The Great Raid (2005)
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux Æon Flux (2005)
- Oh, you ever thrown into double coverage?คุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขว้างเกี่ยวกับการประกันภัยไหม? American Pie Presents: Band Camp (2005)
It had been just about six months since we had lost our home due to firebombings by the Americans and escaped to the sokai in Manchidaniประมาณหกเดือนจากที่เรา สูญเสียบ้านเพราะ การทิ้งระเบิดของอเมริกา เราหลบมาอยู่ที่ โซไค ใน มันชิดานิ Grave of the Fireflys (2005)
However, as it reached Showa 20 (1945) in the Great Tokyo Firebombing of March 10, 10,000 were killed and Osaka and Nagoya and many other cities also saw heavy bombingแต่เมื่อย่างเข้า ปีโชวะที่ 20 ระหว่างการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในโตเกียว ในวันที่ 10 มีนา มีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน โอซาก้า นาโกย่า และเมืองอื่นๆ ก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเช่นกัน Grave of the Fireflys (2005)
On March 17th and May 11th, two great bombings decimated the west half of Kobe 4000¸killed, 200,000 were affected.การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สองครั้ง ทำลายโกเบตะวันตกทั้งหมด 4,000 คน เสียชีวิต 20,000 ได้รับผลกระทบ เป็นความหายนะครั้งใหญ่ Grave of the Fireflys (2005)
Mother passed away in a bombing on June 5thคุณแม่เสียแล้ว ตอนที่มีการทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนา Grave of the Fireflys (2005)
Tomorrow, we may burn and die from a raidพรุ่งนี้ เราอาจจะถูกไหม้และตาย จากการทิ้งระเบิด Grave of the Fireflys (2005)
Then no more bombings?ไม่เห็นมีการทิ้งระเบิดเลย? Grave of the Fireflys (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion   FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[n.] (kān thingkhwāng) EN: desertion   
การทิ้งคดี[n. exp.] (kān thing khadī) EN: abandonment of an action   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การทิ้งระเบิด[n. exp.] (kān thing raboēt) EN: attack   
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing nāthī rātchakān) EN: abandonment of a public office   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombing[N] การทิ้งระเบิด
desolation[N] การทิ้งร้าง, See also: การไร้ผู้คน, Syn. badlands, bareness, havoc, Ant. fertility, luxuriance
drop[N] การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
lead[N] การทิ้งไพ่นำ, See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
truancy[N] การทิ้งหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
paradropn. การทิ้งจากอากาศ
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง

English-Thai: Nontri Dictionary
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
dump(n) ที่ทิ้งขยะ,กองขยะ,การทิ้ง
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top