Search result for

การทิ้ง

(47 entries)
(0.1977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทิ้ง-, *การทิ้ง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
branch abscissionการทิ้งกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonsuitการทิ้งฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Tipping การทิ้ง
การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Disposal การทิ้ง, การกำจัด
คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึง การทำให้ดีขึ้น, ดู treatment [สิ่งแวดล้อม]
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Open Dumping การทิ้งขยะในที่โล่ง
การนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่โล่ง โดยปล่อยให้ย่อยสลายเองทางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dropping in five, four, three, two, one.ทำการทิ้ง ใน ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The breaking of the glass and the discarding of Cate Haleเศษแก้วแตก และการทิ้งเคต เฮลจากโรคลมบ้าหมูของเธอ Bloodline (2009)
Forget about the employees at Shinhwa and your future?ลูกจะละทิ้งทุกอย่าง แล้วจะวิ่งไปหาหล่อนหรอ? ลูกต้องการทิ้งชินฮวากรุ๊ป ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของลูก... Episode #1.14 (2009)
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้ Air: Part 1 (2009)
you can still save your family.โดยการทิ้งพวกเขาไปงั้นหรือ The Getaway (2009)
So, the perpetrator wanted to leave blood but not fingerprints, right? Report from Police HQเค้าต้องการทิ้งรอยเลือดตัวเองไว้ แต่ไม่อยากทิ้งรอยนิ้วมือไว้ Episode #1.7 (2009)
Yeah, I just, I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทำให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง The Plain in the Prodigy (2009)
No,Eric. This is a body dump.ไม่ใช่ อีริค นี่เป็นการทิ้งศพ Out of Time (2009)
How do you know it's a body dump?คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นการทิ้งศพ? Out of Time (2009)
And f.y.i., leaving your card with people will get you killed.และเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณรู้ไว้ การทิ้งนามบัตรเอาไว้กับคนอื่น อาจทำให้คุณโดนฆ่าได้ A Bright New Day (2009)
the unsubs hid their tracks with the mothers, but they weren't so careful with the abandoned babies.ผู้ต้องสงสัยซ่อนร่องรอย การติดตามเกี่ยวกับแม่ แต่พวกเขาไม่ระวังกับการทิ้งเด็ก Cradle to Grave (2009)
Whoa! They must've been dumping chemicals illegally.โ้ว้วว พวกเขาคงทำการทิ้งสารเคมีผิดกฏหมาย แน่ๆ The X in the File (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion   FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[n.] (kān thingkhwāng) EN: desertion   
การทิ้งคดี[n. exp.] (kān thing khadī) EN: abandonment of an action   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การทิ้งระเบิด[n. exp.] (kān thing raboēt) EN: attack   
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing nāthī rātchakān) EN: abandonment of a public office   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombing    [N] การทิ้งระเบิด
desolation    [N] การทิ้งร้าง, See also: การไร้ผู้คน, Syn. badlands, bareness, havoc, Ant. fertility, luxuriance
drop    [N] การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
lead    [N] การทิ้งไพ่นำ, See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
truancy    [N] การทิ้งหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
paradropn. การทิ้งจากอากาศ
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง

English-Thai: Nontri Dictionary
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
dump(n) ที่ทิ้งขยะ,กองขยะ,การทิ้ง
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top