ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปล่อย

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปล่อย-, *การปล่อย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
releaseการปล่อย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissionการปล่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delayed firingการปล่อยกระแสหน่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cascade firingการปล่อยกระแสเป็นลำดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leakการปล่อยข่าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
release with bailการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release on own recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute dischargeการปล่อยตัวเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unconditional dischargeการปล่อยตัวโดยปราศจากเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventingการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศโดยไม่มีการเผา [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]
Pre-trial releaseการปล่อยตัวชั่วคราว [TU Subject Heading]
Communicability, Maximalการปล่อยเชื้อแพร่กระจายไปติดต่อผู้อื่นได้มากที่;การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ [การแพทย์]
Deflationการปล่อยลม,ปอดแฟบลง [การแพทย์]
Emissionการปล่อยแสง [การแพทย์]
phosphorescenceการเรืองแสง, การปล่อยแสงจากสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น  เมื่อหยุดการให้พลังงาน สารก็ยังคงเปล่งแสงอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับการวาวแสง เมื่อหยุดให้พลังงานสารก็จะหยุดเปล่งแสงทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucose Output, Basalการปล่อยกลูโคสจากตับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Does anybody want a cough drop?- ไม่มีใครต้องการปล่อยไอหรือไม่? 12 Angry Men (1957)
- Did you want them to? - No.ไม่ ครั้งที่ฉันใช้ในการปล่อยให้มันมี Help! (1965)
In three hours he'll be released with our proposition.ในสามชั่วโมงเขาจะได้รับการปล่อยตัวที่มีข้อเสนอของเรา The Godfather (1972)
And wished we'd let that goddamned maniac go on the loose, so we could save our own asses!และมีความประสงค์ที่เราต้องการปล่อยให้คนบ้าไปหลวม, ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันลาของเราเอง First Blood (1982)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
The chances are he'd be released by now.โอกาสที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวโดยขณะนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง Toy Story (1995)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
We'll be analyzing gas emissions.เราจะวิเคราะห์ การปล่อยก๊าซ Dante's Peak (1997)
Minimal sulfur dioxide emissions. There's nothing to worry about.การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อยที่สุด ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่อง Dante's Peak (1997)
Naturally no critical predispositions to any been may gen inheritable diseases.การปล่อยตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ควบคุม อาจทำให้ติดโรคทางกรรมพันธุ์ Gattaca (1997)
The launch windows only open until weeks end andการปล่อยจรวดจะทำได้ เฉพาะสุดสัปดาห์นี้เท่านั้น Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปล่อย[n.] (kān plǿi) EN: emission ; release   FR: émission [f]
การปล่อยเสรี[n.] (kān plǿi sērī) EN: liberalization ; deregulation   
การปล่อยให้เป็นอิสระ[n. exp.] (kān plǿi hai pen itsara) FR: affranchissement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
deflation[N] การปล่อยลมออก, See also: การทำให้แฟบ
discharge[N] การปล่อยออก, See also: การระบายออก
drop[N] การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
effusion[N] การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน, See also: การปล่อยอารมณ์ที่ควบคุมไว้ออกมาโดยการพูดหรือเขียน, Syn. gush, outburst, outpouring
emission[N] การปล่อยพลังงาน, See also: การเปล่ง, การแผ่รังสี, Syn. radiation
emission[N] การปล่อยออกมา, Syn. discharge, effusion, ejection
exhalation[N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration
exhaust[N] การปล่อยควันเสีย, See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
grapevine[N] ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
blooper(บลูพ'เพอะ) n. ความผิด,การปล่อยไก่
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
emission(อีมิช'เชิน) n. การปล่อยออกมา,การฉาย,การแพร่,สิ่งที่ถูกปล่อยหรือแพร่ออกมา, See also: emissive adj.
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top