B แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


259 ผลลัพธ์ สำหรับ b  B IY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -b-, *b*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved PT - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bacalhau(n) ปลาค็อด, See also: S. codfish, salted dried codfish

Longdo Unapproved MS - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baikดี

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bankธนาคาร
big(n) ใหญ่

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York , and branch offices all over the world.
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
bears fishedหมีขนสีแดง, ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

Longdo Unapproved DA - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
be(n) two
belv(n) twelv
betten(n) seconteen

Longdo Approved EN-TH
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), See also: dear, sweetheart, Syn. darling
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
Bae[เบ๊] (slang) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
B(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
b(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
BC(abbr) ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
be(aux) อยู่, See also: เป็น, คือ
be(prep) ใกล้, See also: แสดงตำแหน่ง
BF(sl) เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend), See also: เพื่อนรัก
bi(n) ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi(adj) ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
bi(prf) มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
bi(prf) สอง, See also: คู่, ทวิ

Hope Dictionary
b(บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ
b cellabbr. large lymphocyte (anti product cell)
b-สัญลักษณ์ของ bomberเครื่องบินทิ้งลูกระเบิด
b.a.abbr. Bachelor of Arts อักษรศาสตรบัณฑิต, British America
b.b.c.abbr. British Broad Casting Corporation
b.c.abbr. Before Christ ก่อนคริสต์กาล
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง
b.mabbr. Bachelor of Medicine แพทย์ศาสตรบัณฑิต
b.s.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.scabbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต

Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย, การพูดพล่าม, การพูดจ้อ, เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย, พูดพล่าม, พูดจ้อ, พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย, คนพูดจ้อ, คนพูดพล่าม
babe(n) ทารก, เด็กอ่อน
baboon(n) ลิงทโมน
baby(n) ทารก, เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก
bachelor(n) ชายโสด, ปริญญาตรี, ผู้ได้รับปริญญาตรี
back(adj) ด้านหลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
B horizonชั้นบี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B-ISDN (broadband ISDN)บีไอเอสดีเอ็น (ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-layerชั้นไหวสะเทือนบี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B/C horizonชั้นบี/ซี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B/E horizonชั้นบี/อี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
BA horizonชั้นบีเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
B (Computer program language)บี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
B Blockersกลุ่มยาต้านเบต้า [การแพทย์]
B Cell Activation, Polyclonalการกระตุ้นบีเซลล์ที่เดียวหลายๆตระกูล [การแพทย์]
B Cells, Tolerantเซลล์จากไขกระดูก [การแพทย์]
B-Caroteneบีต้าคาโรตีน [การแพทย์]
B-Horizonชั้นบี, Example: เป็นช่วงชั้นดินแร่ ปกติแล้วจะอยู่ถัดชั้นเอลงไป และมีการสะสมของสารที่ถูกชะล้างลงมาจากชั้นเอสอง หรือมีเหล็กและอะลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ อะลูมิเนียมออกไซด์ทำให้เกิดสีเข้มกว่าหรือแดงกว่า ชั้นที่อยู่ข้างบนหรือข้างล่างถัดไป แบ่งย่อยออกเป็น B1 ชั้นบีหนึ่ง เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นบีกับชั้นเอ แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นบี B2 ชั้นบีสอง เป็นชั้นบีที่ไม่มีกษณะของชั้นเอหรือชั้นซีปนอยู่เลย B3 ชั้นบีสาม เป้นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นบีกับชั้นซี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นบี [สิ่งแวดล้อม]
B.coliบี. โคไล, Example: โคลิฟอร์มชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม อี.โคไล [สิ่งแวดล้อม]
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
babirusaหมูป่าจำพวก Babyroussa babyrussa , หมูกวาง
babyเด็ก
Baby carrier(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) กล่องใส่ของเล่น
babystemcell.cn[เบบี้สเตมเซลล์ ดอท ไชนีส] (n, org) Thailand's first Cord Blood and Adult Stem Cell Banking Company. Support by NIA (www.nia.or.th), See also: stemcell, Syn. stemcellbaby
Image:
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane { f } [ comp. ](n) ด้านหลัง
bad eggคนเลว, คนไม่ซื่อ, Syn. A bad person

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
B and B? "บ"และ"บ" Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Company B ready! หน่วยบีพร้อมครับ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A B C เอบีซีดี Yellow Submarine (1968)
Squad B comes in from the rear, and the rest of you go through the front. หน่วย B เข้าทางด้านหลัง ส่วนที่เหลือเข้าทางด้านหน้า Ghost in the Shell (1995)
- Squad B in position. - Squads A and C, okay. หน่วย B อยู่ในตำแหน่งแล้ว หน่วย A และ C, พร้อม Ghost in the Shell (1995)
Okay, Lewis, drop down to B deck. ลูอิสลงไปที่ชั้น-บี Titanic (1997)
- B deck. Get in there. - ชั้น-บี เข้าไปเลย Titanic (1997)
A x B x C... ..equals X. อือ ฮึ ภาพลวงตาของความปลอดภัย Fight Club (1999)
She got five A's and one B plus. เธอได้ เอห้าตัว กับบีบวกอีกหนึ่ง Ken Park (2002)
The B plus was in English. บีบวกวิชาภาษาอังกฤษ Ken Park (2002)
Not talk about B G H again anywhere. ไม่พูดเรื่องฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวที่ไหนอีก The Corporation (2003)
- B flat! - บี แฟล็ต Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
b1980 was the year when I was born.
b1. Finely chop the chicken breast meat.
b2001 is the year when the 21st century begins.
b2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
b2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
b2. Sew together the shoulder of the garment body.
b3 multiplied by 5 is 15.
b3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
b4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
b4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
b60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
b600 problems will be tough going.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เจตนาไม่บริสุทธิ์(n) bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
บาร์โค้ด(n) bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count Unit: อัน, Thai Definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ไบโอเทคโนโลยี(n) biotechnology, Thai Definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
สาขาสำนักงาน(n) branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count Unit: สาขา, Thai Definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
หลักพระพุทธศาสนา(n) Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai Definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
คราคร่ำ(v) be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร(n) begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai Definition: การเที่ยวขออาหาร, , Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อดิเรก[adirēk] (n) EN: hobby  FR: hobby [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
B B IY1
BY B AY1
B. B IY1
BE B IY0
BI B AY1
BA B AA1
BT B IY1 T IY1
BA B IY2 EY1
BO B OW1
BE B IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary
B (n) bˈiː (b ii1)
b (n) bˈiː (b ii1)
BA (n) bˌiːˈɛɪ (b ii2 ei1)
BC (n) bˌiːsˈiː (b ii2 s ii1)
Bt (n) bˈaːt (b aa1 t)
be (v) biː (b ii)
bo (uh) bˈou (b ou1)
by (a) baɪ (b ai)
B's (n) bˈiːz (b ii1 z)
BBC (n) bˌiːbˌiːsˈiː (b ii2 b ii2 s ii1)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no #13 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to #20 [Add to Longdo]
[dà, ㄉㄚˋ, ] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest #35 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later #42 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael #43 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear #45 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still #48 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle #62 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] handle #62 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge #85 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
[ばい, bai] (n) เท่า(ลักษณนาม)
買収[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง, มุข, ระเบียง
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. アメリカ合衆国, アメリカ
便利[べんり, benri] (adj) สะดวก
別売[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม

Saikam JP-TH-EN Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] TH: แขนง  EN: field
募集[ぼしゅう, boshuu] TH: การรับสมัคร  EN: recruiting (vs)
不気味[ぶきみ, bukimi] TH: ลางไม่ดี  EN: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] TH: น่าหวาดเสียว  EN: eerie
離れる[ばなれる, banareru] TH: (อายุ)ห่างกัน
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ชน  EN: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ตีให้ล้มไป  EN: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: กระแทกถูก  EN: to run into
病院[びょういん, byouin] TH: โรงพยาบาล  EN: hospital
[びょう, byou] TH: วินาที  EN: second (.016 min)

Longdo Approved DE-TH
Bach(n) |der, pl. Bäche| ธารน้ำเล็กๆ, ลำห้วย
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ, Syn. Badezimmer
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ
Bahnfahrkarte(n) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม, See also: Related: Terrasse
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baggern(slang) หม้อ, จีบ, Syn. anbaggern
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ
barหมี
Barack Obama(uniq) บารัค โอบามา
Beckenbodenmuskulatur { f } [ anat. ](n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend { adj } | bedrohlicher | am bedrohlichsten(vt) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
belegen(vi) แนะนำ, ชี้แนะ
belegen(vt) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ
Birne(slang) หัว(สมอง)

DING DE-EN Dictionary
blasswan [Add to Longdo]
befestigtappends [Add to Longdo]
befestigtcleats [Add to Longdo]
belegtoverlays [Add to Longdo]
Balg { m }bag [Add to Longdo]
Bundes...fed. : federal [Add to Longdo]
Blende { f } (Erz)blende [Add to Longdo]
Brandlehm { m }burnt clay [Add to Longdo]
Bravo { n }bravos [Add to Longdo]
Bravour { f }bravura [Add to Longdo]
bei Anbruch der Nachtat nightfall [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger { m }; Fan { m }; Liebhaber { m }; Kenner { m }aficionado [Add to Longdo]
bauliche Anlage { f } | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: belge
bénédiction[เบเนดิกซิยง] (n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., Syn. grâce, Ant. malédiction
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
beurre(n) le, = เนย
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350, 000 volumes.
bien(adv) ดี (คล้ายกับคำว่า well ในภาษาอังกฤษ) เช่น Il travaille bien. เขาทำงานได้ดี, Ant. mal

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baga[ばか] (n) บ้า, ซื่อ, เซ่อ, โง่
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [ geogr. ](n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
beurre noisette(n) เนยสีน้ำตาล, เนยเผา, brown butter
beurre noisette(n) เนยสีน้ำตาล, เนยเผา, brown butter
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

EDICT JP-EN Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (abbr) (See 月曜) Monday #12 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh, bald_traurig [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1112 seconds, cache age: 6.826 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม