ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

b

B IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -b-, *b*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bacalhau(n) ปลาค็อด, See also: S. codfish, salted dried codfish

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baikดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bankธนาคาร
big(n) ใหญ่

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York , and branch offices all over the world.
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
bears fishedหมีขนสีแดง, ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
be(n) two
belv(n) twelv
betten(n) seconteen

English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), See also: dear, sweetheart, Syn. darling
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
Bae[เบ๊] (slang) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
B(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
b(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
BC(abbr) ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
be(aux) อยู่, See also: เป็น, คือ
be(prep) ใกล้, See also: แสดงตำแหน่ง
BF(sl) เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend), See also: เพื่อนรัก
bi(n) ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi(adj) ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
bi(prf) มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
bi(prf) สอง, See also: คู่, ทวิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
b(บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ
b cellabbr. large lymphocyte (anti product cell)
b-สัญลักษณ์ของ bomberเครื่องบินทิ้งลูกระเบิด
b.a.abbr. Bachelor of Arts อักษรศาสตรบัณฑิต, British America
b.b.c.abbr. British Broad Casting Corporation
b.c.abbr. Before Christ ก่อนคริสต์กาล
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง
b.mabbr. Bachelor of Medicine แพทย์ศาสตรบัณฑิต
b.s.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.scabbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย, การพูดพล่าม, การพูดจ้อ, เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย, พูดพล่าม, พูดจ้อ, พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย, คนพูดจ้อ, คนพูดพล่าม
babe(n) ทารก, เด็กอ่อน
baboon(n) ลิงทโมน
baby(n) ทารก, เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก
bachelor(n) ชายโสด, ปริญญาตรี, ผู้ได้รับปริญญาตรี
back(adj) ด้านหลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
B horizonชั้นบี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B-ISDN (broadband ISDN)บีไอเอสดีเอ็น (ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-layerชั้นไหวสะเทือนบี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-tree; b-tree(รูป)ต้นไม้แบบบี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B/C horizonชั้นบี/ซี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
B/E horizonชั้นบี/อี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
BA horizonชั้นบีเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
B (Computer program language)บี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
B Blockersกลุ่มยาต้านเบต้า [การแพทย์]
B Cell Activation, Polyclonalการกระตุ้นบีเซลล์ที่เดียวหลายๆตระกูล [การแพทย์]
B Cells, Tolerantเซลล์จากไขกระดูก [การแพทย์]
B-Caroteneบีต้าคาโรตีน [การแพทย์]
B-Horizonชั้นบี, Example: เป็นช่วงชั้นดินแร่ ปกติแล้วจะอยู่ถัดชั้นเอลงไป และมีการสะสมของสารที่ถูกชะล้างลงมาจากชั้นเอสอง หรือมีเหล็กและอะลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ อะลูมิเนียมออกไซด์ทำให้เกิดสีเข้มกว่าหรือแดงกว่า ชั้นที่อยู่ข้างบนหรือข้างล่างถัดไป แบ่งย่อยออกเป็น B1 ชั้นบีหนึ่ง เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นบีกับชั้นเอ แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นบี B2 ชั้นบีสอง เป็นชั้นบีที่ไม่มีกษณะของชั้นเอหรือชั้นซีปนอยู่เลย B3 ชั้นบีสาม เป้นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นบีกับชั้นซี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นบี [สิ่งแวดล้อม]
B.coliบี. โคไล, Example: โคลิฟอร์มชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม อี.โคไล [สิ่งแวดล้อม]
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
babyเด็ก
Baby carrier(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) กล่องใส่ของเล่น
babystemcell.cn[เบบี้สเตมเซลล์ ดอท ไชนีส] (n, org) Thailand's first Cord Blood and Adult Stem Cell Banking Company. Support by NIA (www.nia.or.th), See also: stemcell, Syn. stemcellbaby
Image:
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane { f } [ comp. ](n) ด้านหลัง
bad eggคนเลว, คนไม่ซื่อ, Syn. A bad person
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
B and B?"บ"และ"บ" Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Company B ready!หน่วยบีพร้อมครับ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A B Cเอบีซีดี Yellow Submarine (1968)
Squad B comes in from the rear, and the rest of you go through the front.หน่วย B เข้าทางด้านหลัง ส่วนที่เหลือเข้าทางด้านหน้า Ghost in the Shell (1995)
- Squad B in position. - Squads A and C, okay.หน่วย B อยู่ในตำแหน่งแล้ว หน่วย A และ C, พร้อม Ghost in the Shell (1995)
Okay, Lewis, drop down to B deck.ลูอิสลงไปที่ชั้น-บี Titanic (1997)
- B deck. Get in there.- ชั้น-บี เข้าไปเลย Titanic (1997)
A x B x C... ..equals X.อือ ฮึ ภาพลวงตาของความปลอดภัย Fight Club (1999)
She got five A's and one B plus.เธอได้ เอห้าตัว กับบีบวกอีกหนึ่ง Ken Park (2002)
The B plus was in English.บีบวกวิชาภาษาอังกฤษ Ken Park (2002)
Not talk about B G H again anywhere.ไม่พูดเรื่องฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวที่ไหนอีก The Corporation (2003)
- B flat!- บี แฟล็ต Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
b1980 was the year when I was born.
b1. Finely chop the chicken breast meat.
b2001 is the year when the 21st century begins.
b2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
b2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
b2. Sew together the shoulder of the garment body.
b3 multiplied by 5 is 15.
b3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
b4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
b4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
b60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
b600 problems will be tough going.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาไม่บริสุทธิ์(n) bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
บาร์โค้ด(n) bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count Unit: อัน, Thai Definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ไบโอเทคโนโลยี(n) biotechnology, Thai Definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
สาขาสำนักงาน(n) branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count Unit: สาขา, Thai Definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
หลักพระพุทธศาสนา(n) Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai Definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
คราคร่ำ(v) be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร(n) begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai Definition: การเที่ยวขออาหาร, , Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อดิเรก[adirēk] (n) EN: hobby  FR: hobby [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
B B IY1
BY B AY1
B. B IY1
BE B IY0
BI B AY1
BA B AA1
BT B IY1 T IY1
BA B IY2 EY1
BO B OW1
BE B IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
B (n) bˈiː (b ii1)
b (n) bˈiː (b ii1)
BA (n) bˌiːˈɛɪ (b ii2 ei1)
BC (n) bˌiːsˈiː (b ii2 s ii1)
Bt (n) bˈaːt (b aa1 t)
be (v) biː (b ii)
bo (uh) bˈou (b ou1)
by (a) baɪ (b ai)
B's (n) bˈiːz (b ii1 z)
BBC (n) bˌiːbˌiːsˈiː (b ii2 b ii2 s ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no #13 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to #20 [Add to Longdo]
[dà, ㄉㄚˋ, ] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest #35 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later #42 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael #43 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear #45 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still #48 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle #62 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] handle #62 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge #85 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばい, bai] (n) เท่า(ลักษณนาม)
買収[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง, มุข, ระเบียง
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. アメリカ合衆国, アメリカ
便利[べんり, benri] (adj) สะดวก
別売[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] TH: แขนง  EN: field
募集[ぼしゅう, boshuu] TH: การรับสมัคร  EN: recruiting (vs)
不気味[ぶきみ, bukimi] TH: ลางไม่ดี  EN: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] TH: น่าหวาดเสียว  EN: eerie
離れる[ばなれる, banareru] TH: (อายุ)ห่างกัน
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ชน  EN: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ตีให้ล้มไป  EN: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: กระแทกถูก  EN: to run into
病院[びょういん, byouin] TH: โรงพยาบาล  EN: hospital
[びょう, byou] TH: วินาที  EN: second (.016 min)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bach(n) |der, pl. Bäche| ธารน้ำเล็กๆ, ลำห้วย
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ, Syn. Badezimmer
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ
Bahnfahrkarte(n) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม, See also: Related: Terrasse
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baggern(slang) หม้อ, จีบ, Syn. anbaggern
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ
barหมี
Barack Obama(uniq) บารัค โอบามา
Beckenbodenmuskulatur { f } [ anat. ](n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend { adj } | bedrohlicher | am bedrohlichsten(vt) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
belegen(vi) แนะนำ, ชี้แนะ
belegen(vt) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ
Birne(slang) หัว(สมอง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blasswan [Add to Longdo]
befestigtappends [Add to Longdo]
befestigtcleats [Add to Longdo]
belegtoverlays [Add to Longdo]
Balg { m }bag [Add to Longdo]
Bundes...fed. : federal [Add to Longdo]
Blende { f } (Erz)blende [Add to Longdo]
Brandlehm { m }burnt clay [Add to Longdo]
Bravo { n }bravos [Add to Longdo]
Bravour { f }bravura [Add to Longdo]
bei Anbruch der Nachtat nightfall [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger { m }; Fan { m }; Liebhaber { m }; Kenner { m }aficionado [Add to Longdo]
bauliche Anlage { f } | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: belge
bénédiction[เบเนดิกซิยง] (n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., Syn. grâce, Ant. malédiction
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
beurre(n) le, = เนย
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350, 000 volumes.
bien(adv) ดี (คล้ายกับคำว่า well ในภาษาอังกฤษ) เช่น Il travaille bien. เขาทำงานได้ดี, Ant. mal

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baga[ばか] (n) บ้า, ซื่อ, เซ่อ, โง่
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [ geogr. ](n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (abbr) (See 月曜) Monday #12 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh, bald_traurig [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastropoda \Gas*trop"o*da\, n. pl., [NL., fr. Gr. ?, ?, stomach
   + -poda.] (Zool.)
   One of the classes of Mollusca, of great extent. It includes
   most of the marine spiral shells, and the land and
   fresh-water snails. They generally creep by means of a flat,
   muscular disk, or foot, on the ventral side of the body. The
   head usually bears one or two pairs of tentacles. See
   {Mollusca}. [Written also {Gasteropoda}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The Gastropoda are divided into three subclasses; viz.:
      ({a}) The Streptoneura or Dioecia, including the
      Pectinibranchiata, Rhipidoglossa, Docoglossa, and
      Heteropoda. ({b}) The Euthyneura, including the
      Pulmonata and Opisthobranchia. ({c}) The Amphineura,
      including the Polyplacophora and Aplacophora.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infinitive \In*fin"i*tive\, n. [L. infinitivus: cf. F.
   infinitif. See {Infinite}.]
   Unlimited; not bounded or restricted; undefined.
   [1913 Webster]
 
   {Infinitive mood} (Gram.), that form of the verb which merely
    names the action, and performs the office of a verbal
    noun. Some grammarians make two forms in English: ({a})
    The simple form, as, speak, go, hear, before which to is
    commonly placed, as, to speak; to go; to hear. ({b}) The
    form of the imperfect participle, called the infinitive in
    -ing; as, going is as easy as standing.
    [1913 Webster]
 
   Note: With the auxiliary verbs may, can, must, might, could,
      would, and should, the simple infinitive is expressed
      without to; as, you may speak; they must hear, etc. The
      infinitive usually omits to with the verbs let, dare,
      do, bid, make, see, hear, need, etc.; as, let me go;
      you dare not tell; make him work; hear him talk, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Anglo-Saxon, the simple infinitive was not preceded
      by to (the sign of modern simple infinitive), but it
      had a dative form (sometimes called the gerundial
      infinitive) which was preceded by to, and was chiefly
      employed in expressing purpose. See {Gerund}, 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: The gerundial ending (-anne) not only took the same
      form as the simple infinitive (-an), but it was
      confounded with the present participle in -ende, or
      -inde (later -inge).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labial \La"bi*al\, n.
   1. (Phonetics) A letter or character representing an
    articulation or sound formed or uttered chiefly with the
    lips, as {b}, {p}, {w}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) An organ pipe that is furnished with lips; a flue
    pipe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the scales which border the mouth of a fish
    or reptile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legate \Leg"ate\ (l[e^]g"[asl]t), n. [OE. legat, L. legatus, fr.
   legare to send with a commission or charge, to depute, fr.
   lex, legis, law: cf. F. l['e]gat, It. legato. See {Legal}.]
   1. An ambassador or envoy.
    [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastic representing the pope and invested with
    the authority of the Holy See.
    [1913 Webster]
 
   Note: Legates are of three kinds: ({a}) Legates a latere, now
      always cardinals. They are called ordinary or
      extraordinary legates, the former governing provinces,
      and the latter class being sent to foreign countries on
      extraordinary occasions. ({b}) Legati missi, who
      correspond to the ambassadors of temporal governments.
      ({c}) Legati nati, or legates by virtue of their
      office, as the archbishops of Salzburg and Prague.
      [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Hist.)
    (a) An official assistant given to a general or to the
      governor of a province.
    (b) Under the emperors, a governor sent to a province.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libration \Li*bra"tion\ (l[-i]*br[=a]"sh[u^]n), n. [L. libratio:
   cf. F. libration.]
   1. The act or state of librating. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A real or apparent libratory motion, like that
    of a balance before coming to rest.
    [1913 Webster]
 
   {Libration of the moon}, any one of those small periodical
    changes in the position of the moon's surface relatively
    to the earth, in consequence of which narrow portions at
    opposite limbs become visible or invisible alternately. It
    receives different names according to the manner in which
    it takes place; as: {(a)} Libration in longitude, that
    which, depending on the place of the moon in its elliptic
    orbit, causes small portions near the eastern and western
    borders alternately to appear and disappear each month.
    ({b}) Libration in latitude, that which depends on the
    varying position of the moon's axis in respect to the
    spectator, causing the alternate appearance and
    disappearance of either pole. ({c}) Diurnal or parallactic
    libration, that which brings into view on the upper limb,
    at rising and setting, some parts not in the average
    visible hemisphere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, n.; pl. {Monkeys}. [Cf. OIt. monicchio, It.
   monnino, dim. of monna an ape, also dame, mistress, contr.
   fr. madonna. See {Madonna}.]
   1. (Zool.)
    (a) In the most general sense, any one of the Quadrumana,
      including apes, baboons, and lemurs.
    (b) Any species of Quadrumana, except the lemurs.
    (c) Any one of numerous species of Quadrumana (esp. such
      as have a long tail and prehensile feet) exclusive of
      apes and baboons.
      [1913 Webster]
 
   Note: The monkeys are often divided into three groups: ({a})
      {Catarrhines}, or {Simidae}. These have an oblong head,
      with the oblique flat nostrils near together. Some have
      no tail, as the apes. All these are natives of the Old
      World. ({b}) {Platyrhines}, or {Cebidae}. These have a
      round head, with a broad nasal septum, so that the
      nostrils are wide apart and directed downward. The tail
      is often prehensile, and the thumb is short and not
      opposable. These are natives of the New World. ({c})
      {Strepsorhines}, or {Lemuroidea}. These have a pointed
      head with curved nostrils. They are natives of Southern
      Asia, Africa, and Madagascar.
      [1913 Webster]
 
   2. A term of disapproval, ridicule, or contempt, as for a
    mischievous child.
    [1913 Webster]
 
       This is the monkey's own giving out; she is
       persuaded I will marry her.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The weight or hammer of a pile driver, that is, a very
    heavy mass of iron, which, being raised on high, falls on
    the head of the pile, and drives it into the earth; the
    falling weight of a drop hammer used in forging.
    [1913 Webster]
 
   4. A small trading vessel of the sixteenth century.
    [1913 Webster]
 
   {Monkey boat}. (Naut.)
    (a) A small boat used in docks.
    (b) A half-decked boat used on the River Thames.
 
   {Monkey block} (Naut.), a small single block strapped with a
    swivel. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Monkey flower} (Bot.), a plant of the genus {Mimulus}; -- so
    called from the appearance of its gaping corolla. --Gray.
 
   {Monkey gaff} (Naut.), a light gaff attached to the topmast
    for the better display of signals at sea.
 
   {Monkey jacket}, a short closely fitting jacket, worn by
    sailors.
 
   {Monkey rail} (Naut.), a second and lighter rail raised about
    six inches above the quarter rail of a ship.
 
   {Monkey shine}, monkey trick. [Slang, U.S.]
 
   {Monkey trick}, a mischievous prank. --Saintsbury.
 
   {Monkey wheel}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, n. [F., fr. L. motio, fr. movere, motum, to
   move. See {Move}.]
   1. The act, process, or state of changing place or position;
    movement; the passing of a body from one place or position
    to another, whether voluntary or involuntary; -- opposed
    to {rest}.
    [1913 Webster]
 
       Speaking or mute, all comeliness and grace
       attends thee, and each word, each motion, forms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of, or capacity for, motion.
    [1913 Webster]
 
       Devoid of sense and motion.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction of movement; course; tendency; as, the motion of
    the planets is from west to east.
    [1913 Webster]
 
       In our proper motion we ascend.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Change in the relative position of the parts of anything;
    action of a machine with respect to the relative movement
    of its parts.
    [1913 Webster]
 
       This is the great wheel to which the clock owes its
       motion.                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. Movement of the mind, desires, or passions; mental act, or
    impulse to any action; internal activity.
    [1913 Webster]
 
       Let a good man obey every good motion rising in his
       heart, knowing that every such motion proceeds from
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A proposal or suggestion looking to action or progress;
    esp., a formal proposal made in a deliberative assembly;
    as, a motion to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Yes, I agree, and thank you for your motion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An application made to a court or judge orally in
    open court. Its object is to obtain an order or rule
    directing some act to be done in favor of the applicant.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) Change of pitch in successive sounds, whether in
    the same part or in groups of parts.
    [1913 Webster]
 
       The independent motions of different parts sounding
       together constitute counterpoint.   --Grove.
    [1913 Webster]
 
   Note: Conjunct motion is that by single degrees of the scale.
      Contrary motion is that when parts move in opposite
      directions. Disjunct motion is motion by skips. Oblique
      motion is that when one part is stationary while
      another moves. Similar or direct motion is that when
      parts move in the same direction.
      [1913 Webster]
 
   9. A puppet show or puppet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What motion's this? the model of Nineveh? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   Note: Motion, in mechanics, may be simple or compound.
 
   {Simple motions} are: ({a}) straight translation, which, if
    of indefinite duration, must be reciprocating. ({b})
    Simple rotation, which may be either continuous or
    reciprocating, and when reciprocating is called
    oscillating. ({c}) Helical, which, if of indefinite
    duration, must be reciprocating.
 
   {Compound motion} consists of combinations of any of the
    simple motions.
    [1913 Webster]
 
   {Center of motion}, {Harmonic motion}, etc. See under
    {Center}, {Harmonic}, etc.
 
   {Motion block} (Steam Engine), a crosshead.
 
   {Perpetual motion} (Mech.), an incessant motion conceived to
    be attainable by a machine supplying its own motive forces
    independently of any action from without. According to the
    law of conservation of energy, such perpetual motion is
    impossible, and no device has yet been built that is
    capable of perpetual motion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Movement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respiration \Res`pi*ra"tion\ (r?s`p?*r?"sh?n), n. [L.
   respiratio: cf. F. respiration. See {Respire}.]
   1. The act of respiring or breathing again, or catching one's
    breath.
    [1913 Webster]
 
   2. Relief from toil or suffering: rest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till the day
       Appear of respiration to the just
       And vengeance to the wicked.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Interval; intermission. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) The act of resping or breathing; the act of
    taking in and giving out air; the aggregate of those
    processes bu which oxygen is introduced into the system,
    and carbon dioxide, or carbonic acid, removed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Respiration in the higher animals is divided into:
      ({a}) Internal respiration, or the interchange of
      oxygen and carbonic acid between the cells of the body
      and the bathing them, which in one sense is a process
      of nutrition. ({b}) External respiration, or the
      gaseous interchange taking place in the special
      respiratory organs, the lungs. This constitutes
      respiration proper. --Gamgee.
      [1913 Webster] In the respiration of plants oxygen is
      likewise absorbed and carbonic acid exhaled, but in the
      light this process is obscured by another process which
      goes on with more vigor, in which the plant inhales and
      absorbs carbonic acid and exhales free oxygen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, n.
   1. One who does not speak, whether from physical inability,
    unwillingness, or other cause. Specifically:
    (a) One who, from deafness, either congenital or from
      early life, is unable to use articulate language; a
      deaf-mute.
    (b) A person employed by undertakers at a funeral.
    (c) A person whose part in a play does not require him to
      speak.
    (d) Among the Turks, an officer or attendant who is
      selected for his place because he can not speak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) A letter which represents no sound; a silent
    letter; also, a close articulation; an element of speech
    formed by a position of the mouth organs which stops the
    passage of the breath; as, {p}, {b}, {d}, {k}, {t}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A little utensil made of brass, ivory, or other
    material, so formed that it can be fixed in an erect
    position on the bridge of a violin, or similar instrument,
    in order to deaden or soften the tone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 B \B\ (b[=e])
   is the second letter of the English alphabet. (See Guide to
   Pronunciation, [sect][sect] 196, 220.) It is etymologically
   related to p, v, f, w, and m, letters representing sounds
   having a close organic affinity to its own sound; as in Eng.
   bursar and purser; Eng. bear and Lat. ferre; Eng. silver and
   Ger. silber; Lat. cubitum and It. gomito; Eng. seven,
   Anglo-Saxon seofon, Ger. sieben, Lat. septem, Gr."epta`,
   Sanskrit saptan. The form of letter B is Roman, from the
   Greek B (Beta), of Semitic origin. The small b was formed by
   gradual change from the capital B.
   [1913 Webster]
 
   Note: In (Music), B is the nominal of the seventh tone in the
      model major scale (the scale of C major), or of the
      second tone in it's relative minor scale (that of A
      minor). B[flat] stands for B flat, the tone a half
      step, or semitone, lower than B. In German, B stands
      for our B[flat], while our B natural is called H
      (pronounced h[aum]).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 B
   n 1: aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often
      occurring in chainlike formations; found primarily in soil
      [syn: {bacillus}, {B}]
   2: originally thought to be a single vitamin but now separated
     into several B vitamins [syn: {B-complex vitamin}, {B
     complex}, {vitamin B complex}, {vitamin B}, {B vitamin}, {B}]
   3: a trivalent metalloid element; occurs both in a hard black
     crystal and in the form of a yellow or brown powder [syn:
     {boron}, {B}, {atomic number 5}]
   4: a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels
     [syn: {Bel}, {B}]
   5: (physics) a unit of nuclear cross section; the effective
     circular area that one particle presents to another as a
     target for an encounter [syn: {barn}, {b}]
   6: the 2nd letter of the Roman alphabet [syn: {B}, {b}]
   7: the blood group whose red cells carry the B antigen [syn:
     {B}, {type B}, {group B}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top