ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bbc

B IY2 B IY0 S IY1   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bbc-, *bbc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
BBC[ABBR] คำย่อของ British Broadcasting Corporation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbcabbr. British Broad Casting Corporation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the BBCและบีบีซี In the Name of the Father (1993)
Listen. ...from the BBC in London.เพิ่งมีข่าวใหม่ล่าสุด ออกมาจากสถานี BBC ในลอนดอน The Pianist (2002)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is the BBC Home Service. Here is the news.สำนักข่าว BBC โฮม เซอร์วิส มาฟังข่าวช่วงนี้ Atonement (2007)
I'm doing a film for the BBC.ฉันเล่นหนังให้กับบีบีซี Cassandra's Dream (2007)
I brought the BBC, The London Times,และจัดการกับฉลามตัวนั้น The Cove (2009)
This is the BBC National Programme and Empire Service taking you to Wembley Stadium for the closing ceremony of the Empire Exhibition, where His Royal Highness, the Duke of York, will read a message from his father, His Majesty King George V.ถึงเวลาแล้วค่ะ สวัสดียามบ่ายทุกท่าน นี่คือรายการ BBCออกอากาศทั้งในประเทศ และทั่วเครือจักรภพ The King's Speech (2010)
'This is Corinne Day, BBC News, London.'ดิฉันคอรีนน์ เดย์ รายงายข่าว ข่าวบีบีซี ลอนดอน Episode #1.2 (2010)
- I've worked for NRK and the BBC.- ฉันเคยทำงานให้ NRK กับ BBC Trollhunter (2010)
Okay, I have cnn, I have bbc,โอเค ผมมี CNN มี BBC The San Lorenzo Job (2010)
That's when classic Doctor Who comes on the BBC.นั่นมันตอนที่มี classsic Doctor Who ช่อง BBC Bombshells (2011)
1930. BBC announces that there's no news to report that day.ปี1930 BBCได้ประกาศว่าไม่มีข่าวใดๆเกิดขึ้นทั้งวัน A New Hope (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BBC    B IY2 B IY0 S IY1
BBC'S    B IY2 B IY0 S IY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
BBC    (n) bˌiːbˌiːsˈiː (b ii2 b ii2 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
britische RundfunkanstaltBBC : British Broadcasting Company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
公共放送[こうきょうほうそう, koukyouhousou] (n) public broadcasting (e.g. NHK, BBC); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  BBC
         Broadband Bearer Capability (B-ISDN)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top