Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


185 ผลลัพธ์ สำหรับ mal  M AE1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mal-, *mal*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, Syn. corruption
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
informal debtหนี้นอกระบบ
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mal(prf) ไม่ดี, See also: เลวร้าย, แย่, แย่มาก
mal(prf) ไม่เพียงพอ, See also: ต่ำกว่าปกติ, ผิดปกติ
mal(prf) ป่วย, See also: เลว, ไม่ดี
male(n) ผู้ชาย, Syn. man, masculinity, manliness, Ant. female
male(adj) ซึ่งเป็นของผู้ชาย, See also: เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย, Syn. masculine, manly, Ant. female
male(prf) ป่วย, See also: เลว, ไม่ดี
Mali(n) สาธารณรัฐในแอฟริกาตะวันตก
mall(n) ทางเดินเท้า, Syn. lane, walk, road
mall(n) ห้างสรรพสินค้า, Syn. shopping plaza, plaza
malt(n) ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก

Hope Dictionary
mal-Pref. 'ผิดปกติ, 'ป่วย', 'เป็นโรค'
malachite(แมล'ละไคทฺ) n. แร่สีเขียว
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.
maladroit(แมล'อะดรอยทฺ') adj.ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องตัว, อุ้ยอ้าย, Syn. unskillful
malady(แมล'ละดี) n.โรค, ความเจ็บป่วย, ไข้เจ็บ
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย, ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย, อาการกระเสาะกระแสะ
malapert(แมล'ละเพิร์ท) adj. ทะลึ่ง, กล้าอย่างไม่เหมาะสม
malapropism(แมล'ละพรอพอิสซึม) n. การใช้คำอย่างผิด ๆ ที่น่าหัวเราะ
malapropos(แมลแอพระโพ') adj., adv. ไม่เหมาะสม
malar(เม'ลาร์) n. กระดูกแก้ม

Nontri Dictionary
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี, ปรับไม่ได้ที่
malady(n) ความเจ็บป่วย, โรคภัย
malaria(n) ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย, ไข้ป่า, ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น, เป็นไข้ป่า
malcontent(adj) ไม่พอใจ, ไม่สบายใจ
male(adj) ตัวผู้, เพศผู้, เพศชาย
male(n) ตัวผู้, ผู้ชาย, เพศผู้
malediction(n) การสาปแช่ง, การแช่ง, คำสาป
malefactor(n) ผู้ร้าย, ผู้ประพฤติชั่ว, ผู้ทำผิด
malevolence(n) ความมุ่งร้าย, การให้ร้าย, การคิดร้าย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mal mariée, laบทเพลงสมรสผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mal-ผิดปรกติ, ไม่ดี, ไม่เหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal; maladie; maladyโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mala fidesโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala in seการกระทำที่ผิดในตัวเอง, การกระทำที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala praxisการปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ [ ดู malpractice ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala prohibitaการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala; bone, cheek; bone, zygomatic; jugumกระดูกโหนกแก้ม [ มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malabsorptionการดูดซึมผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malacia; malacosisภาวะน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mal Perforantการเกิดแผลที่ผิวตามฝ่าเท้า [การแพทย์]
Malabsorptionการดูดซึมของอาหารทางลำไส้ไม่ปกติ, การดูดซึมอาหารเสื่อมลง, การดูดซึมผิดปกติ, การดูดซึมและย่อยอาหารผิดปกติ, การดูดซึมอาหารต่ำ, ไม่ถูกดูดซึม, การดูดซึมอาหารผิดปกติ, ระบบการดูดซึมอาหารผิดปกติ, ความผิดปกติในการดูดซึม, การดูดซึมไม่ดี [การแพทย์]
Malabsorption Diseasesการดูดซึมอาหารไม่ดี [การแพทย์]
Malabsorption Syndromesกลุ่มอาการดูดซึมอาหารพิการ; กลุ่มอาการการดูดซึมพิการ; มาลแอบซอบชั่น, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการดูดซึมผิดปกติ; กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการดูดซึม; โรคดูดซึมสารอาหารไม่ได้; กลุ่มอาการของการดูดซึมของลำไส้ไม่ดี; โรคที่ขัดขวางการดูดซึม [การแพทย์]
Malabsorptive Conditionการดูดซึมไม่ดี [การแพทย์]
Malacca, Strait ofช่องแคบมะละกา [TU Subject Heading]
Malachiteมาลาไคต์, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Malachiteมาลาไคต์ [การแพทย์]
Malachite Greenมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน [การแพทย์]
Malacoplakiaมาลาโคเพลเคีย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
male convictนักโทษชาย
malen | malend | gemalt | malt | malte(n, vi, vt, name) มอลต์สกัด
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก
malware(n) Malicious software (mal-ware) is a form of computer program designed with malicious intent. This intent may be to cause annoying pop-up ads with the hope you click on one and generate revenue, or forms of spyware and viruses that can be used to steal your identity or track your activities. รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง จุดประสงค์ดังกล่าวอาจจะเพื่อสร้างหน้าต่างโฆษณาที่เปิดขึ้นมาเองโดยอัติโนมัติ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไปและสร้างรายได้ให้กับบุคคลเหล่านั้น หรือ รูปแบบของ spyware และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้เพื่อการขโมยตัวตนของคุณบนอินเตอร์เน็ต หรือ ติดตามกิจกรรมต่างของคุณ, Syn. Malicious software

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Good. Mal Braithwaite. Club coach. - ดี ฉันมาล เบรธเวท เป็นโค้ช Goal! The Dream Begins (2005)
- Mal Nyeo, why don't you get Doe Eyes drunk? -เมยอง, ทำไมเจ้าไม่ชวนแม่ตากวางดื่มซะหน่อยหล่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Alice koontz. Grand mal seizure while driving. อลิซ คูนซ์ เป็นลมชักอย่างหนักตอนขับรถ Rose's Turn (2009)
- It was fucking mal out there today, huh? วันนี้นายเจ๋งชะมัดเลย โอเค The Bang Bang Club (2010)
MAL : MAL: Inception (2010)
MAL : MAL: Inception (2010)
Well, down in the dream, Mal showing up. ดีลงในความฝัน Mal แสดงขึ้น Inception (2010)
Mal won't let me. Mal จะไม่ให้ฉัน Inception (2010)
You mean in case you bring Mal in. คุณหมายถึงในกรณีที่คุณนำ Mal ใน Inception (2010)
MAL : MAL: Inception (2010)
MAL : MAL: Inception (2010)
The truth that Mal is bursting through your subconscious. ความจริงที่ Mal เป็นระเบิดผ่านจิตใต้สำนึกของคุณ Inception (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
malA male friend of mine called on me yesterday.
malAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
malA new shopping mall opened on the edge of town.
malA person is either male or female.
malAre you fond of Maltese dogs?
malAt the car wash next to the shopping mall.
malBeer is brewed from malt.
malBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
malBen spread a rumor about me out of malice.
malBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
malCould I have two tickets to Malcolm X?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
สาดโคลน(v) malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
บึ้ง(n) malopacus, See also: large gnatlike insect, Syn. ตัวบึ้ง, ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง, Example: ตามบ้านนอกเขาจะจับบึ้งมากินแกล้มเหล้ากัน, Thai Definition: ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ถักใยดักสัตว์ ตัวสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่ มีขนรุงรังสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน บึ้งชนิดที่คนนำมากิน ได้แก่ชนิด Melopoeus albostriatus และ Nephila maculata
เทพบุตร(n) god, See also: male deity, angel, divinity, Syn. เทพยดา, เทวดา, Ant. เทพธิดา, Example: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์, Count Unit: องค์, Thai Definition: เทวดาผู้ชาย, Notes: (สันสกฤต)
ยุงก้นปล่อง(n) malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count Unit: ตัว
เล่นงาน(v) tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai Definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
ให้ร้าย(v) defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai Definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
มอลโตส(n) maltose, Thai Definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ขี้ครอก(n) Urend lobata, See also: Malvaceae, Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, Example: เขาไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count Unit: คน, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อากาศไม่บริสุทธิ์[ākāt mai børisut] (n, exp) FR: air malsain [ m ] ; air vicié [ m ]
อาฆาตมาดร้าย[ākhātmatrāi] (v) EN: have a great malice
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [ f ]
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อนุกรมวิธานสัตว์[anukrom withān sat] (n, exp) EN: taxonomy  FR: taxinomie animale [ m ] ; taxonomie animale [ f ]
เอาเสียงธรรมดา[ao sīeng thammadā] (v, exp) FR: parler d'une voix normale
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU Pronouncing Dictionary
MAL M AE1 L
MALO M AA1 L OW0
MALY M EY1 L IY0
MALM M AA1 M
MALL M AO1 L
MALE M EY1 L
MALA M AA1 L AH0
MALT M AO1 L T
MALI M AA1 L IY0
MALEK M AA1 L EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary
Mali (n) mˈaːliː (m aa1 l ii)
male (n) mˈɛɪl (m ei1 l)
malt (v) mˈɔːlt (m oo1 l t)
Malay (n) mˈəlˈɛɪ (m @1 l ei1)
Malmo (n) mˈælmou (m a1 l m ou)
Malta (n) mˈɔːltə (m oo1 l t @)
males (n) mˈɛɪlz (m ei1 l z)
malts (v) mˈɔːlts (m oo1 l t s)
Malibu (n) mˈælɪbuː (m a1 l i b uu)
Malaga (n) mˈæləgə (m a1 l @ g @)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
男女[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
男生[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
男朋友[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] male; man (Cantonese), #5,969 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation), #7,706 [Add to Longdo]
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, / ] malice; evil intention, #7,852 [Add to Longdo]
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, ] malpractice; abuse; corrupt practice, #11,117 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Mal(n) |das| ครั้ง
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
Mal(n) |das| ร่องรอย(สำหรับคน), แผลเป็น
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
ehemalig(adj) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง

DING DE-EN Dictionary
Malz { n }malt [Add to Longdo]
Mal { n }; Fleck { m } | Male { pl }mark | marks [Add to Longdo]
Mal { n } | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Malachit { m } [ min. ]malachite [Add to Longdo]
Malapropismus { m }; Wortverwechslung { f }; falscher Gebrauch eines Wortesmalapropism [Add to Longdo]
Malbuch { n }coloring book [Add to Longdo]
Maler { m }; Malerin { f } | Maler { pl }painter | painters [Add to Longdo]
Malerarbeiten { pl }paint work [Add to Longdo]
Malerei { f }painting; art of painting [Add to Longdo]
Malerhaftigkeit { f }picturesqueness [Add to Longdo]
Malkasten { m }paintbox [Add to Longdo]
Malpinsel { m }paintbrush [Add to Longdo]
Malterserkreuz { n }Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden { m }Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose { f } [ biochem. ]maltose [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
mal à la têteอาการปวดศรีษะ อาการปวดหัว เช่น J'ai mal à la tête. ฉันมีอาการปวดหัว
maléfice[มาเลฟิซ] (n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

EDICT JP-EN Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) { comp } decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) { comp } decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) { comp } decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) { comp } decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) { comp } decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) { comp } decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) { comp } decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[かい, kai] MAL, WIEDERKEHR [Add to Longdo]
景勝[けいしょう, keishou] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] Malerei, Gemaelde, Bild [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1883 seconds, cache age: 56.062 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม