ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึมซาบ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึมซาบ-, *ซึมซาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมซาบ[V] touch, See also: influence, affect, impress, Example: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมซาบเข้าไปในใจของพุทธศาสนิกชน, Thai definition: เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึมซาบก. เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง.
ซับซึมซาบ, กำซาบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feel the music.ให้ซึมซาบดนตรีเข้าไปด้วย Dirty Dancing (1987)
Its special deep-penetration formula acts to reduce lines...สูตรพิเศษ ซึมซาบลึกล้ำ เพื่อลดริ้วรอย โกหก Resurrection (2008)
Can't you just feel the vitamin D soaking up in your pores?ลูกต้องคิดถึงที่นี้แน่ รู้สึกไหมว่า วิตามินดี, ซึมซาบเข้ารูขุมขน. The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Well, why don't we just, um, take a moment to really absorb what we've just watched.ทำไมเราไม่... ใช้เวลาซึมซาบ สิ่งที่เราเพิ่งดู Bad Reputation (2010)
Let the taste transport you.ซึมซาบไปกับรสชาติ The Wake-Up Bomb (2011)
Then it is much deserved...เช่นนั้นเจ้าจงซึมซาบให้มาก A Place in This World (2012)
This keeps the vervain in her system.วิธีนี้จะทำให้เวอร์เวนร์ ซึมซาบอยู่ในกระแสเลือดของเธอ Before Sunset (2012)
It got into you too early.มันซึมซาบเข้าสู่ลูกเร็วเกินไปด้วย Sunshine and Frosty Swirl (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digest[VT] เข้าใจ, See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง, Syn. understand, grasp, Ant. misunderstand
infuse into[PHRV] ซึมซาบ, See also: แผ่ซ่าน, กระจาย, Syn. inspire in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion

English-Thai: Nontri Dictionary
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
saturate(vt) ทำให้โชก,ทำให้อิ่มตัว,ทำให้ซึมซาบ,ทำให้เต็ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top