ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knowingly

N OW1 IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowingly-, *knowingly*, knowing
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowingly(adv) อย่างรู้เท่าทัน, Syn. intentionally, wisely

English-Thai: Nontri Dictionary
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ, อย่างเฉลียวฉลาด, อย่างรอบรู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you knowingly keep me and Joseph at a distance?รู้มั้ย คุณทำให้ฉันกับโจเซฟรู้สึกห่างเหิน Unbreakable (2000)
If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you what difference is there?ถ้าผมทำให้คุณต้องสัมผัสกับสารเคมี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันจะฆ่าคุณ แล้วมันแตกต่างกันตรงไหน? The Corporation (2003)
I will not knowingly spread this virus.ผมจะไม่แพร่ไวรัสนี่ทั้งที่รู้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Into Mrs. Contiella's body knowingly and deliberately.ไปในท้องของคุณนายคอนทีลล่า โดยเห็นชอบและไตร่ตรองแล้ว The Ten (2007)
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย Chuck Versus the Sensei (2008)
I never knowingly had any contact with Petty Officer Steve Vargo.ฉันไม่เคยจะรู้มาก่อนว่าคุณมีการติดต่อกับจ่าสตีฟ วาร์โก้. Last Man Standing (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Now, in order for us to win that motion, we'll need you to testify that aracite is toxic, and that unr knowingly ignored your warnings.ตอนนี้, เพื่อที่จะชนะได้ เราจะให้คุณให้การว่าอาราไซท์เป็นพิษ และUNR เพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law.And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law. Your Secrets Are Safe (2010)
It means if you knowingly lied on the public record that you were subject to a period of enslavement.จะนำมาซึ่งความเป็นทาสตราบนานเท่านาน คุณต้องการจะสื่ออะไรเนี่ย? / ฉันไม่ได้สื่ออะไรทั้งนั้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Jimmy sabotaged that shipment, knowingly murdered two of our men, then that task I put on you is no longer covert.ว่าจิมมี่เป็นคนก่อวินาศกรรมการขนส่งสินค้า เจตนาฆ่าคนของเราถึง 2 คน จากนั้นพ่อจะให้ลูก ลงมืออย่างเปิดเผยได้ Fírinne (2010)
No, I'm knowingly full of shit.ไม่สิ ผมรู้ว่าผมห่วยแตก Love & Other Drugs (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมยิ้ม[omyim] (v) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KNOWINGLY N OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowingly (a) nˈouɪŋliː (n ou1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knowingly \Know"ing*ly\, adv.
   1. With knowledge; in a knowing manner; intelligently;
    consciously; deliberately; as, he would not knowingly
    offend. --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. By experience. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knowingly
   adv 1: with full knowledge and deliberation; "he wittingly
       deleted the references" [syn: {wittingly}, {knowingly}]
       [ant: {inadvertently}, {unknowingly}, {unwittingly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top