Search result for

การฆ่า

(76 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฆ่า-, *การฆ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฆ่าฟัน[N] killing, Example: การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ
การฆ่าตัวตาย[N] suicide, Example: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necationการฆ่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
murderการฆ่าคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
murderการฆ่าคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
murderการฆ่าคน [ดู homicide และ manslaughter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first degree murderการฆ่าคนขั้นร้ายแรงที่สุด (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious killingการฆ่าคนโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful murderการฆ่าคนโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated murderการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premeditated murderการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
murder, premeditatedการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลา อี.โคไล เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอไรซ์
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [TU Subject Heading]
Holocaust, Jewish (1939-1945)การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว (ค.ศ.1939-1945) [TU Subject Heading]
Homicideการฆ่าคน [TU Subject Heading]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Justificable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [TU Subject Heading]
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
I don't understand how Arthur can have taken pleasure from killing the unicorn.ข้าไม่เข้าใจว่าอาเธอร์ ได้ความสนุกสนานจาการฆ่ายูนิคอนได้อย่างไร The Labyrinth of Gedref (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
Suicide is not the Jedi way, Master.การฆ่าตัวตายไม่ใช่วิถีของเจได อาจารย์ Downfall of a Droid (2008)
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
So the killer tried to get rid of evidence by disinfecting it.งั้นฆาตกรก็พยายามที่จะ ทำลายหลักฐานด้วยการฆ่าเชื้อออกไป And How Does That Make You Kill? (2008)
How does that help kill the afanc?แล้วมันจะช่วยในการฆ่า เอแฟง ได้ยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
There's been enough killing.มีการฆ่ากันตายเยอะแล้วนะ Episode #1.5 (2008)
So you knew I was gonna kill Karl.นายรู้ว่าฉันต้องการฆ่า คาร์ล Babylon A.D. (2008)
They try to kill me as a retaliation?พวกเค้าต้องการฆ่าชั้น เพื่อเป็นหารล้างแค้นเหรอ? Vantage Point (2008)
Never a suicide.ไม่เคยมีการฆ่าตัวตาย The Lazarus Project (2008)
What if instead of killing people, we could change them by providing them with new lives, environments?แล้วถ้าสิ่งที่มาแทนที่การฆ่าคน เป็นการเปลี่ยนพวกเขา... ...ทำให้พวกเขามีชีวิตใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ล่ะ The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าคน[n. exp.] (kān khā khon) EN: murder ; killing   FR: meurtre [m]
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
การฆ่าฅัวเอง[n.] (kān khā tūa-ēng) EN: suicide   FR: suicide [m]
การฆ่าตัวตาย[n.] (kān khātūatāi) EN: suicide   FR: suicide [m]
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter   FR: abattage [m]
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā cheūa) EN: desinfection ; sterilization   FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodshed[N] การฆ่าฟัน, See also: การนองเลือด, Syn. massacre, killing
butchery[N] การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
carnage[N] การฆ่าอย่างโหดร้าย, Syn. massacre, bloodshed, wholesale killing
crucifixion[N] การฆ่าโดยการตรึงกางเขน
euthanasia[N] การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing
feticide[N] การทำแท้ง, See also: การฆ่าหรือทำลายทารกในครรภ์
genocide[N] การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, See also: การทำลายล้างเชื้อชาติ
hara-kiri[N] การคว้านท้อง, See also: การฆ่าตัวตายโดยคว้านท้องของคนญี่ปุ่น, การทำฮาราคีรี, Syn. seppuku
hari-kari[N] การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องของคนญี่ปุ่น, See also: การคว้านท้อง, Syn. hara-kiri, seppuku
infanticide[N] การฆ่าทารก, See also: ผู้ฆ่าทารก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
fratricide(เฟร'ทริไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพี่,ผู้ฆ่าน้อง,การฆ่าพี่ฆ่าน้อง., See also: fratricidal adj.
hara-kiri(ฮา'ระคี'รี) n. การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องตัวเอง., Syn. hari-kari

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
disinfection(n) การฆ่าเชื้อโรค
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
fratricide(n) การฆ่าพี่หรือน้อง
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
patricide(n) การฆ่าพ่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dammering[ดามเมอร์ริง] (n jargon ) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺菌[さっきん,sakkin, sakkin ,sakkin] การฆ่าเชื้อ (โรค)

German-Thai: Longdo Dictionary
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การฆ่าตัวตาย, See also: S. Selbstmord,
Selbstmord(n) |der, pl. Selbstmorde | การฆ่าตัวตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top