Search result for

blood

(152 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood-, *blood*, bloo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood[N] เลือด, See also: โลหิต
blood[N] การนองเลือด, See also: การเสียเลือดเนื้อ, Syn. bloodshed
blood[VT] นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก
blood[N] สายเลือด, See also: สายโลหิต, Syn. family, kinship
blood[N] ชายหนุ่ม
bloody[ADJ] กระหายเลือด, Syn. sanguinary
bloody[ADJ] เต็มไปด้วยเลือด
bloodbath[N] การฆาตกรรมหมู่
bloodless[ADJ] ไร้เลือด
bloodlust[N] การผ่าหลอดเลือดดำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bankn. ธนาคารเลือด
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
blood celln. เม็ดโลหิตแดงหรือเม็ดเลือดขาว
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
blood groupn. กลุ่มเลือด
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
blood poisoningn. ภาวะโลหิตเป็นพิษ,septicemia

English-Thai: Nontri Dictionary
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
blooded(adj) มีตระกูลสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blood bankคลังเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood circulationการไหลเวียนเลือด [มีความหมายเหมือนกับ circulation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood clotลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood clotลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood clotลิ่มเลือด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood count, differentialการนับแยกชนิดเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood count; haemacytometry; haematimetry; haemocytometryการนับเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood groupหมู่เลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood grouping; blood typingการจัดหมู่เลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood plasmaน้ำเลือด [มีความหมายเหมือนกับ plasma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloodเลือด [TU Subject Heading]
Bloodในเลือด [TU Subject Heading]
Bloodเลือด [การแพทย์]
bloodเลือด, ของเหลวที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดและน้ำเลือด มีอยู่ในร่างกายของสัตว์บางชนิด ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สและสารต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blood Activatorsสารตัวกระตุ้นที่มีในเลือด [การแพทย์]
Blood agarวุ้นเสริมเลือด [TU Subject Heading]
Blood Agarเลือดวุ้น [การแพทย์]
Blood alcoholแอลกอฮอล์ในเลือด [TU Subject Heading]
Blood Bank Refrigeratorsตู้เก็บเลือด [การแพทย์]
Blood banksคลังเลือด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blood.เลือด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Blood.เลือด A Tale of Two Audreys (2011)
Blood?- เลือด A Monster Calls (2016)
I need full blood work done ASAP.ผมอยากได้ผลเลือดทันที Dead Space: Downfall (2008)
This is mine- my flesh, my bone, and my blood.นี่คือร่างฉัน เนื้อฉัน กระดูกฉัน และเลือดฉัน Dead Space: Downfall (2008)
There's a hell of a lot of blood, but no bodies.มีแต่เลือดเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไม่มีศพ Dead Space: Downfall (2008)
Blood trails.รอยเลือด Dead Space: Downfall (2008)
It means whatever they got came from the donor's blood.ไม่ว่าจะติดเชื้ออะไร มันมากับเลือดผู้บริจาค Not Cancer (2008)
Corneal transplants are bloodless. It means apple's gonna be fine.การปลูกถ่ายแก้วตาไม่มีเลือดนี่ ซึ่งหมายถึง รายนี้คงไม่มีปัญหา Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
(Taub) not without lead showing up in the blood work.ไม่ใช่สารตะกั่ว... ไม่แสดงผลตอนตรวจเลือด Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloodA blood transfusion is indicated.
bloodA bloody contest for power.
bloodAs he slurped the red blood, he heard frenzied screams.
bloodAspirin has no effect on the blood pressure.
bloodA tight belt will interfere with circulation of the blood.
bloodAt last they purchased freedom with blood.
bloodA trickle of blood ran down his neck.
bloodBlood circulates through the body.
bloodBlood is flowing down.
bloodBlood is thicker than water.
bloodBlood is thicker than water. [Proverb]
bloodBlood poured from the cut vein.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มเลือด[N] blood groups, Syn. กรุ๊ปเลือด, Example: เขาสองคนมีกลุ่มเลือดเดียวกัน จึงให้ไตกันได้อย่างไม่มีปัญหา, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: เลือดมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับชนิดของเม็ดเลือดแดงและพลาสมา
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Example: ถ้าผู้ป่วยมีแฝดเลือดแล้วให้เรียกแพทย์ทำคลอดได้ทันที, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมาทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
โรคเลือด[N] blood disease, See also: blood disorder
ลิ่ม[N] blood clot, Syn. ลิ่มเลือด, Example: ผลข้างเคียงของยาตัวนี้สามารถทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำภายในปอดมากขึ้น, Thai definition: เลือดไหลออกมาแข็งตัวเป็นก้อนๆ
เลือด[N] blood, Syn. โลหิต, Example: นักศึกษาที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลกรีดเลือดเขียนหนังสือประท้วงรัฐมนตรี, Thai definition: ของเหลวปกติมีสีแดงอยู่ในหลอดเลือดและหัวใจของคนและสัตว์ ประกอบด้วยน้ำเลือดและเม็ดเลือด ส่วนที่เป็นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
โลหิต[N] blood, Syn. เลือด, Example: แม่ชวนเพื่อนไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายโลหิต[N] blood relation, See also: blood lineage, Syn. สายเลือด, Example: เขาทั้งสองรักกันราวกับพี่น้องที่มีความผูกพันกันทางสายโลหิต, Thai definition: ญาติพี่น้องผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน
สายสกุล[N] lineage, See also: blood line, Syn. สกุล, ตระกูล, Example: นางงามคนนี้มาจากสายสกุลชื่อดัง ใครๆ เลยมองว่าเธอใช้เส้นสายในการประกวด, Count unit: สาย, Thai definition: เชื้อสายหรือตระกูลที่สืบมา
เส้นเลือด[N] blood vessel, Syn. เส้นโลหิต, Example: เมื่อเลือดไหลออกมานอกเส้นเลือด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่เป็นทางเดินของโลหิต และประสาทในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
แดงฉาน[v. exp.] (daēng chān) EN: be bloody   
แดงเถือก[v. exp.] (daēng theūak) EN: be bloody   
ดูดเลือด[v. exp.] (dūt leūat) EN: suck blood   FR: sucer le sang
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
ฟอกเลือด[v. exp.] (føk leūat) EN: purify blood   FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[v. exp.] (føk lōhit) EN: purify blood   FR: purifier le sang
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood   FR: petit maître [m] ; galant [m]
การให้โลหิต[n. exp.] (kān hai lōhit) EN: blood transfusion   FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOOD    B L AH1 D
BLOODS    B L AH1 D Z
BLOODY    B L AH1 D IY0
BLOODED    B L AH1 D AH0 D
BLOOD'S    B L AH1 D Z
BLOODIED    B L AH1 D IY0 D
BLOODIER    B L AH1 D IY0 ER0
BLOODBATH    B L AH1 D B AE2 TH
BLOODLESS    B L AH1 D L AH0 S
BLOODLINE    B L AH1 D L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blood    (v) (b l uh1 d)
bloods    (v) (b l uh1 d z)
bloody    (j) (b l uh1 d ii)
blooded    (v) (b l uh1 d i d)
bloodier    (j) (b l uh1 d i@ r)
blooding    (v) (b l uh1 d i ng)
bloodiest    (j) (b l uh1 d i i s t)
bloodless    (j) (b l uh1 d l @ s)
bloodlust    (n) (b l uh1 d l uh s t)
bloodshed    (n) (b l uh1 d sh e d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ader {f}; Blutader {f} [anat.] | Adern {pl}blood vessel; vein | veins [Add to Longdo]
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate [Add to Longdo]
Blutprobe {f}blood test [Add to Longdo]
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample [Add to Longdo]
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance [Add to Longdo]
Blutspender {m}blood donor [Add to Longdo]
Blutspendewesen {n}blood donor service [Add to Longdo]
Blutspendezentrale {f}blood donor centre [Add to Longdo]
Blutsverwandtschaft {f}blood relation [Add to Longdo]
Blutvergiftung {f}blood poisoning [Add to Longdo]
Blutzucker {m}blood sugar [Add to Longdo]
Blutzuckerwert {m}blood sugar level [Add to Longdo]
Durchblutung {f}blood flow; circulation [Add to Longdo]
Rotwurst {n}blood sausage [Add to Longdo]
Blutbild {n} [med.]blood picture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.) [Add to Longdo]
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
べらんめえ[, beranmee] (exp) bloody fool! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供血者[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, ] blood donor [Add to Longdo]
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot [Add to Longdo]
失血[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, ] blood loss [Add to Longdo]
失血性贫血[shī xuè xìng pín xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood loss anemia [Add to Longdo]
捐血者[juān xuè zhě, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, ] blood donor; also called 供血者 [Add to Longdo]
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless [Add to Longdo]
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity [Add to Longdo]
浴血[yù xuè, ㄩˋ ㄒㄩㄝˋ, ] blood-soaked [Add to Longdo]
献血者[xiàn xuè zhě, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] blood donor [Add to Longdo]
碧血[bì xuè, ㄅㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, ] blood shed in a just cause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood \Blood\ (bl[u^]d), n. [OE. blod, blood, AS. bl[=o]d; akin
   to D. bloed, OHG. bluot, G. blut, Goth. bl[=o][thorn], Icel.
   bl[=o][eth], Sw. & Dan. blod; prob. fr. the same root as E.
   blow to bloom. See {Blow} to bloom.]
   1. The fluid which circulates in the principal vascular
    system of animals, carrying nourishment to all parts of
    the body, and bringing away waste products to be excreted.
    See under {Arterial}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The blood consists of a liquid, the plasma, containing
      minute particles, the blood corpuscles. In the
      invertebrate animals it is usually nearly colorless,
      and contains only one kind of corpuscles; but in all
      vertebrates, except Amphioxus, it contains some
      colorless corpuscles, with many more which are red and
      give the blood its uniformly red color. See
      {Corpuscle}, {Plasma}.
      [1913 Webster]
 
   2. Relationship by descent from a common ancestor;
    consanguinity; kinship.
    [1913 Webster]
 
       To share the blood of Saxon royalty. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       A friend of our own blood.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Half blood} (Law), relationship through only one parent.
 
   {Whole blood}, relationship through both father and mother.
    In American Law, blood includes both half blood, and whole
    blood. --Bouvier. --Peters.
    [1913 Webster]
 
   3. Descent; lineage; especially, honorable birth; the highest
    royal lineage.
    [1913 Webster]
 
       Give us a prince of blood, a son of Priam. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I am a gentleman of blood and breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Stock Breeding) Descent from parents of recognized breed;
    excellence or purity of breed.
    [1913 Webster]
 
   Note: In stock breeding half blood is descent showing one
      half only of pure breed. Blue blood, full blood, or
      warm blood, is the same as blood.
      [1913 Webster]
 
   5. The fleshy nature of man.
    [1913 Webster]
 
       Nor gives it satisfaction to our blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The shedding of blood; the taking of life, murder;
    manslaughter; destruction.
    [1913 Webster]
 
       So wills the fierce, avenging sprite,
       Till blood for blood atones.     --Hood.
    [1913 Webster]
 
   7. A bloodthirsty or murderous disposition. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He was a thing of blood, whose every motion
       Was timed with dying cries.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Temper of mind; disposition; state of the passions; -- as
    if the blood were the seat of emotions.
    [1913 Webster]
 
       When you perceive his blood inclined to mirth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often, in this sense, accompanied with bad, cold, warm,
      or other qualifying word. Thus, to commit an act in
      cold blood, is to do it deliberately, and without
      sudden passion; to do it in bad blood, is to do it in
      anger. Warm blood denotes a temper inflamed or
      irritated. To warm or heat the blood is to excite the
      passions. Qualified by up, excited feeling or passion
      is signified; as, my blood was up.
      [1913 Webster]
 
   9. A man of fire or spirit; a fiery spark; a gay, showy man;
    a rake.
    [1913 Webster]
 
       Seest thou not . . . how giddily 'a turns about all
       the hot bloods between fourteen and five and thirty?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was the morning costume of a dandy or blood.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. The juice of anything, especially if red.
     [1913 Webster]
 
        He washed . . . his clothes in the blood of grapes.
                          --Gen. xiix.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   Note: Blood is often used as an adjective, and as the first
      part of self-explaining compound words; as,
      blood-bespotted, blood-bought, blood-curdling,
      blood-dyed, blood-red, blood-spilling, blood-stained,
      blood-warm, blood-won.
      [1913 Webster]
 
   {Blood baptism} (Eccl. Hist.), the martyrdom of those who had
    not been baptized. They were considered as baptized in
    blood, and this was regarded as a full substitute for
    literal baptism.
 
   {Blood blister}, a blister or bleb containing blood or bloody
    serum, usually caused by an injury.
 
   {Blood brother}, brother by blood or birth.
 
   {Blood clam} (Zool.), a bivalve mollusk of the genus Arca and
    allied genera, esp. {Argina pexata} of the American coast.
    So named from the color of its flesh.
 
   {Blood corpuscle}. See {Corpuscle}.
 
   {Blood crystal} (Physiol.), one of the crystals formed by the
    separation in a crystalline form of the h[ae]moglobin of
    the red blood corpuscles; h[ae]matocrystallin. All blood
    does not yield blood crystals.
 
   {Blood heat}, heat equal to the temperature of human blood,
    or about 981/2 [deg] Fahr.
 
   {Blood horse}, a horse whose blood or lineage is derived from
    the purest and most highly prized origin or stock.
 
   {Blood money}. See in the Vocabulary.
 
   {Blood orange}, an orange with dark red pulp.
 
   {Blood poisoning} (Med.), a morbid state of the blood caused
    by the introduction of poisonous or infective matters from
    without, or the absorption or retention of such as are
    produced in the body itself; tox[ae]mia.
 
   {Blood pudding}, a pudding made of blood and other materials.
    
 
   {Blood relation}, one connected by blood or descent.
 
   {Blood spavin}. See under {Spavin}.
 
   {Blood vessel}. See in the Vocabulary.
 
   {Blue blood}, the blood of noble or aristocratic families,
    which, according to a Spanish prover, has in it a tinge of
    blue; -- hence, a member of an old and aristocratic
    family.
 
   {Flesh and blood}.
     (a) A blood relation, esp. a child.
     (b) Human nature.
 
   {In blood} (Hunting), in a state of perfect health and vigor.
    --Shak.
 
   {To let blood}. See under {Let}.
 
   {Prince of the blood}, the son of a sovereign, or the issue
    of a royal family. The sons, brothers, and uncles of the
    sovereign are styled princes of the blood royal; and the
    daughters, sisters, and aunts are princesses of the blood
    royal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood \Blood\, v. t. [imp. & p. p. {Blooded}; p. pr. & vb. n.
   {Blooding}.]
   1. To bleed. [Obs.] --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To stain, smear or wet, with blood. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Reach out their spears afar,
       And blood their points.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To give (hounds or soldiers) a first taste or sight of
    blood, as in hunting or war.
    [1913 Webster]
 
       It was most important too that his troops should be
       blooded.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To heat the blood of; to exasperate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The auxiliary forces of the French and English were
       much blooded one against another.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood
   n 1: the fluid (red in vertebrates) that is pumped through the
      body by the heart and contains plasma, blood cells, and
      platelets; "blood carries oxygen and nutrients to the
      tissues and carries away waste products"; "the ancients
      believed that blood was the seat of the emotions"
   2: temperament or disposition; "a person of hot blood"
   3: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake},
     {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}]
   4: the descendants of one individual; "his entire lineage has
     been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
     {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
     {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   5: people viewed as members of a group; "we need more young
     blood in this organization"
   v 1: smear with blood, as in a hunting initiation rite, where
      the face of a person is smeared with the blood of the kill

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top