ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patricide

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patricide-, *patricide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patricide(เพ'ทริไซด) n. การฆ่าบิดา, See also: patricidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
patricide(n) การฆ่าพ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patricideการฆ่าบิดา, ผู้ฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิตุฆาต(n) patricide, Example: ทรพีทำปิตุฆาตด้วยความแค้นใจบิดาผู้ให้กำเนิด, Thai Definition: การฆ่าพ่อ, Notes: (บาลี)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patricide (n) pˈætrɪsaɪd (p a1 t r i s ai d)
patricides (n) pˈætrɪsaɪdz (p a1 t r i s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弑父[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, / ] patricide; to kill one's own father [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊属殺人[そんぞくさつじん, sonzokusatsujin] (n) patricide; parricide; matricide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patricide \Pat*ri"cide\, n. [L. pater father + caedere to kill.
   Cf. {Parricide}.]
   1. The murderer of his father.
    [1913 Webster]
 
   2. The crime of one who murders his father. Same as
    {Parricide}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patricide
   n 1: a person who murders their father
   2: the murder of your father

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top