Search result for

bot

(226 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bot-, *bot*
English-Thai: Longdo Dictionary
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bot[N] คนขี้โกง
bot[N] ไข่ของแมลงชนิดหนึ่ง
bot[N] ไข่แมลง
both[ADJ] ทั้งสอง, Syn. dual
both[CONJ] เหมือนๆ กัน, See also: เท่าๆกัน
botch[VT] ทำผิดพลาด, Syn. bungle
botch[N] ผลงานที่แย่, See also: ผลงานที่ล้มเหลว
botch[VT] ทำหรือพูดด้วยอาการที่งุ่มง่าม
botch[VT] ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
bothy[N] กระท่อมบนภูเขาในสก็อตแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
botanist(บอท'ทะนิสทฺ) n. นักพฤกษศาสตร์
botany(บอท'ทะนี) n. พฤกษศาสตร์
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester

English-Thai: Nontri Dictionary
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์
botany(n) พฤกษศาสตร์
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม
both(adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanise; botanizeสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanize; botaniseสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanyพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boteค่าทดแทน, ค่าทำขวัญ (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Both to Blame Collision Clauseข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
botryoidalแบบพวงองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Botanical drug industryอุตสาหกรรมยาจากพืช [TU Subject Heading]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์
เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Botanical specimensตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanistนักพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanistsนักพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanyพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bothi treeต้นโพธิ์
bottom dead center (n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
bottom of the ninth (n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Both?ทั้งคู่? The Sweet Taste of Liberty (2005)
Both.ทั้งคู่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
It's no bother.ไม่เป็นไรหรอก. New Haven Can Wait (2008)
Well, since we're probably both gonna end up at hunterเยี่ยม,ตั้งแต่เราทั้งคู่หลบหนีมาแล้วมาจบที่การโดนตามล่า New Haven Can Wait (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Not what I expected. And then I realized this could benefit both of us.ไม่ใช่อย่างที่ฉันหวังไว้ และฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสอง Chuck in Real Life (2008)
It's nice to meet you both. Nice work, e.ดีใจที่ได้เจอพวกเธอทั้งคู่นะ Chuck in Real Life (2008)
Sit down, both of you.นั่งก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
But you and I both know you prefer to hang out with girls.แต่เรารู้ดีว่าพี่หนะเหมาะจะไปกับผู้หญิงมากกว่า Chuck in Real Life (2008)
Wait, I forget. Did she marry both?เด๋ว ชั้นลืมไป เธอแต่งงานกันทั้งสองคนรึป่าว? Chuck in Real Life (2008)
Pursuing vanessa is beneath us both.สืบเรื่อง เวเนซซ่า มันไร้สาระสำหรับเราสองคน Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botHe has both experience and knowledge.
botAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
botBoth sisters are pretty.
botBottoms up!
botMother bought two bottles of orange juice.
botWhen taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.
botThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
botBoth our food and water were running out.
botHe managed to make both ends meet.
botYou can't have both books.
botThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
botI haven't met both of his sons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนพฤกษศาสตร์[N] botanical garden
จานรอง[N] bottom plate
ตามตื๊อ[V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
ขวดนม[N] bottle of milk, See also: milk bottle, Example: การให้นมทารกควรจะใช้ท่าอุ้มมากกว่าให้ทารกนอนดูดขวดนมอยู่บนที่นอน, Count unit: ขวด, Thai definition: ขวดพลาสติกที่มีจุกยางคล้ายหัวนม ใช้สำหรับบรรจุนม เพื่อไว้เลี้ยงทารก
ลึก[ADJ] deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
คอขวด[N] bottleneck
โคน[N] base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count unit: โคน, Thai definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
พฤกษศาสตร์[N] botany, Syn. วิชาพฤกษศาสตร์, Example: ้บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทตามหลักวิชาพฤกษศาสตร, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยต้นไม้
พื้นฐาน[N] base, See also: bottom, Syn. รากฐาน, ฐานราก, Example: เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้, Thai definition: สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
โพ[N] bo tree, See also: bothi tree, pipal tree, Syn. โพธิ์, ต้นโพ, ต้นโพธิ์, Example: หน้าวัดมีต้นโพต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้สัญจรไปมา, Thai definition: ไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae เช่น โพศรีมหาโพธิ (F. religiosa Linn.) เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผลกินได้ ใบอ่อนและผลใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
เบียร์ขวด[n. exp.] (bīa khūat) EN: bottle of beer   FR: bouteille de bière [f]
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
เด้า[v.] (dao) EN: move the bottom up and down   
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTT    B AA1 T
BOTZ    B AA1 T S
BOTH    B OW1 TH
BOTCH    B AA1 CH
BOTOS    B OW1 T OW0 Z
BOTIN    B AA1 T IH2 N
BOTTA    B AA1 T AH0
BOTHA    B AA1 TH AH0
BOTHE    B OW1 DH
BOTHA    B OW1 T AH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
both    (j) (b ou th)
Botha    (n) (b ou1 t @)
botch    (v) (b o1 ch)
botany    (n) (b o1 t @ n ii)
bother    (v) (b o1 dh @ r)
bottle    (v) (b o1 t l)
bottom    (v) (b o1 t @ m)
Bottrop    (n) (b o1 t r @ p)
botched    (v) (b o1 ch t)
botcher    (n) (b o1 ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Angebot(n) |das, pl. Angebote| อุปทาน , See also: A. Nachfrage

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botanik {f}; Pflanzenkunde {f}; Pflanzenlehre {f}botany [Add to Longdo]
Botaniker {m} | Botaniker {pl}botanist | botanists [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}summoner | summoners [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]
Botschaft {f} [pol.] | Botschaften {pl}embassy | embassies [Add to Longdo]
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message [Add to Longdo]
Botschafter {m}; Repräsentant {m}ambassador [Add to Longdo]
Botschafterin {f}ambassadress [Add to Longdo]
Botschaftskanzlei {f} | Botschaftskanzleien {pl}chancellery | chancelleries [Add to Longdo]
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor [Add to Longdo]
Bottich {m}; Trog {m}; Zuber {m}tub [Add to Longdo]
Bottom-Brake {f} (Fahrrad)bottom brake [Add to Longdo]
Botulismus {m}; Nahrungsmittelvergiftung {f}botulism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, ] bottom to top [Add to Longdo]
下齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ, 齿 / ] bottom teeth [Add to Longdo]
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
二者[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, ] both; both of them; neither [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael [Add to Longdo]
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] both countries; two countries [Add to Longdo]
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, / ] both sides suffer (成语 saw); neither side wins [Add to Longdo]
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, / ] both sides; either sides [Add to Longdo]
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
ボタン[ぼたん, botan] button [Add to Longdo]
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar [Add to Longdo]
ボトムアップ[ぼとむあっぷ, botomuappu] bottom-up [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大使[たいし, taishi] Botschafter [Add to Longdo]
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] botanischer_Garten [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]
没入[ぼつにゅう, botsunyuu] untertauchen, (sich) versenken [Add to Longdo]
没落[ぼつらく, botsuraku] Untergang, Verfall, Ruin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (50 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bot \Bot\, n. (Zool.)
   See {Bots}.
   [1913 Webster] Botanic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bot
   n 1: botfly larva; typically develops inside the body of a horse
      or sheep or human

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bot
  n
 
   [common on IRC, MUD and among gamers; from ?robot?]
 
   1. An {IRC} or {MUD} user who is actually a program. On IRC, typically the
   robot provides some useful service. Examples are NickServ, which tries to
   prevent random users from adopting {nick}s already claimed by others, and
   MsgServ, which allows one to send asynchronous messages to be delivered
   when the recipient signs on. Also common are ?annoybots?, such as KissServ,
   which perform no useful function except to send cute messages to other
   people. Service bots are less common on MUDs; but some others, such as the
   ?Julia? bot active in 1990--91, have been remarkably impressive Turing-test
   experiments, able to pass as human for as long as ten or fifteen minutes of
   conversation.
 
   2. An AI-controlled player in a computer game (especially a first-person
   shooter such as Quake) which, unlike ordinary monsters, operates like a
   human-controlled player, with access to a player's weapons and abilities.
   An example can be found at http://www.telefragged.com/thefatal/.
 
   3. Term used, though less commonly, for a web {spider}. The file for
   controlling spider behavior on your site is officially the ?Robots
   Exclusion File? and its URL is ?http:///robots.txt?)
 
   Note that bots in all senses were ?robots? when the terms first appeared in
   the early 1990s, but the shortened form is now habitual.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOT
     Back On Topic (slang, Usenet, IRC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOT
     Beginning Of Tape
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOT
     Build, Operate and Transfer (networke)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOT
     Broadcast Online TV
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bot [bɔt]
   crude; raw; rough
   blunt
   bone
   addled; foolish; stupid
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barb
 
 1. olta çengeli
 2. ok ucu
 3. kanca
 4. kuş tüyünün bir kılı
 5. (bot.), (zool.) sakala benzer kısım
 6. kısa ve kalın gagalı güvercin
 7. rahibelerin kullandığı boynu ve göğsü örten keten örtü
 8. (eski.) sakal
 9. Mağrip atı
 10. ok, mızrak vb, ne uç takmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beard
 
 1. sakal
 2. (bot.), (zool.) püskül, püskül sakal
 3. sakalını yolmak
 4. sakalına yapışmak
 5. siddetle karşı koymak
 6. sakal yapıştırmak. beard grass (bot.) sıçan kuyruğu. bearded sakallı. beardless sakalsız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bicephalous
 
 1. (bot.), (zool.) iki başlı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 boss
 
 1. (bot.), (zool.) bitki veya hayvanın vücudunda meydana gelen şişkinlik
 2. (mim.) fildişi, maden v.b.'nden yapılmış kabartma süs
 3. kabartmalarla süslemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 clasper
 
 1. (bot.), filiz
 2. (zool.) dişiyi tutmak için erkek balık veya böcekte bulunan uzuv.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 colonial
 
 1. koloniye ait, sömürge ile ilgili (kimse)
 2. (bot.), (zool.) koloni halinde yaşayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 complicate
 
 1. karıştırmak, zorlaştırmak, güçleştirmek
 2. karmaşık
 3. (bot.), (zool.) uzunlamasına katlanmış (böcek kanadı vb) complicated karmaşık
 4. muğlak, çapraşık, anlaşılması güç, çözülmesi güç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dormant
 
 1. uykuda olan, uyuşuk, cansız
 2. (colloq.) rafa kalkmış
 3. keşfedilmemiş. (kabiliyet)
 4. (bot.), (zool.) geçici bir süre için uykuya yatmış, hareketsiz. dormancy uyku hali.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 distal
 
 1. (bot.), (anat.) merkez veya mafsaldan uzak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 acanthus
 
 1. kenger otu, ayı yoncası, (bot.), Acanthus
 2. (mim.) sütun başlıklarında kullanılan akantos yaprağı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crinite
 
 1. (bot.), (zool.) saçlı, kıllı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cross
 
 1. çaprazlamak
 2. karşıdan karşıya geçmek
 3. geçirmek
 4. (bot.), (zool.) türleri ayrı olan hayvan veya çiçekleri çiftleştirip melez çeşitler elde etmek
 5. karşı gelmek
 6. türleri karışmak
 7. haç işareti yapmak
 8. üstüne çizgi çizmek. crossed in love aşkta bedbaht olmuş. Cross my heart. Vallahi (I.) Yemin ederim ki... cross oneself istavroz çıkarmak. cross one's arms kollarını kavuşturmak. cross one's fingers iyi şans dilemek. cross one's legs ayak ayak üstüne atmak. cross one's mind hatırına gelmek, aklıhdan geçmek. cross out karalamak, bozmak, silmek (yazı) cross someone's palm bahşiş vermek
 9. falcıya para vermek. cross swords with... ile çekişmek, kavga etmek. cross up işini bozmak, atlatmak
 10. hıyanet etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cucullate
 
 1. (bot.), (zool.) külahlı, kukuleteli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dimerous
 
 1. (bot.), (zool.) iki kısım dan meydana gelen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dimidiate
 
 1. (bot.), (zool.) ikiye bölünmüş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dioecious
 
 1. (bot.), (zool.) erkek ve dişi organları ayrı bitki veya hayvanlarda olan, iki evcikli, dioik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 farinose
 
 1. un veren
 2. (bot.), (zool.) una bulanmış gibi beyaz tozla kaplı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fertilize
 
 1. gübrelemek, verimini artırmak, kuvvet ve bereketini (çoğ.)altmak
 2. (bot.), (biyol.) döllemek, tohumlamak, aşılamak. fertiliza'tion ilkah
 3. aşılama
 4. verimini artırma, mümbitleştirme, gübreleme. fer'tilizer gübre, kimyevi gübre.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flabellate , flabelliform
 
 1. (bot.), (zool.) yelpaze şeklinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hydrophilous
 
 1. (bot.), (zool.) sucul, hidrofil.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hastate
 
 1. mızrak başı şeklinde
 2. (bot.), buna benzer üç köşeli (yaprak)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hispid
 
 1. (bot.), (zool.) kıllı, dikenli, iğneli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lanceolate
 
 1. (bot.), (zool.) mızrak biçiminde, mızraksı, lanseolat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 limbate
 
 1. (bot.), (zool.) kenarlı, başka renkte kenarı olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lobate,lobated
 
 1. (bot.), (zool.) yuvarlak kısımları olan, loplu
 2. kenarları sarkık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moniliform
 
 1. (bot.), (zool.) tespih şeklinde, moniliform.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 neutral
 
 1. tarafsız, yansız
 2. belirli bir niteliği olmayan
 3. tarafsız memlekete ait
 4. rengi belli olmayan
 5. (kim.) ne asit ne de alkali niteliğinde olan, nötr
 6. (elek.) ne müspet ne de menfi, nötr
 7. (bot.), (zool.) erkeklik veya dişilik organı olmayan
 8. tarafsız kimse veya memleket. neutralism tarafsızlık siyaseti. neu- tral'ity tarafsızlık. neutrally taraf tutmadan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pileated
 
 1. (bot.), (zool.) tepeli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rimose , rimous
 
 1. yarıklarla dolu
 2. (bot.), (zool.) ağaç kabuğu gibi çatlaklı. rimos'ity ağaç kabugu gibi yarık veya çatlaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 repent
 
 1. (bot.), (zool.) yerde yatan
 2. (zool.) sürünen, sürüngen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rootstock
 
 1. kök, asıl kaynak
 2. (bot.), (bak.) rhizome.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sagittate
 
 1. (bot.), (zool.) ok başı seklinde, temren biçiminde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scrobieulate
 
 1. (bot.), (zool.) çukurları olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 secund
 
 1. (bot.), (zool.) bir taraflı, tek yanlı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 social
 
 1. toplumsal içtimai, sosyal
 2. toplumda yeri olan, cemiyete ait
 3. (bot.), (zool.) kütle halinde büyüyen veya yaşayan
 4. sosyetik
 5. sohbetli toplantı, sohbet meclisi. Social Democrat sosyal demokrat parti üyesi. social insurance sosyal sigorta. social intercourse sosyal ilişki. social register sosyeteye mensup kimselerin isimleri yazılı liste. social science sosyal bilim. social security sosyal sigorta. social service sosyal hizmet. social work sosyal görev. sociality tatlı huyluluk, hoş sohbetlik
 6. girginlik. socially sosyal olarak, toplumsal bakımdan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spicate
 
 1. (bot.), (zool.) başaklı, sivri uçlu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spinescent
 
 1. (bot.), (zool.) dikenli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spinule
 
 1. (bot.), (zool.) dikencik, iğnecik. spinulose dikenli, iğneli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spore
 
 1. (bot.), (zool.) spor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 squarrase
 
 1. (bot.), (zool.) sert pullu, sıkı ve sert.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 venous
 
 1. toplardamara ait
 2. kirli kana ait
 3. (bot.), (zool.) damarlı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 auricle
 
 1. (anat.) sayvan, kulak kepçesi
 2. kulakçık
 3. (bot.), (zool.) kulağa benzeyen şey, kulacık, kulakçık. auricled kulaklı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top