ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รีรอ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีรอ-, *รีรอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีรอ[ADV] hesitantly, See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly, Syn. รีๆ รอๆ, Example: ผมไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Thai definition: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีรอก. ชักช้า, ลังเลใจ, เช่น มัวรีรออยู่ทำไม กินโดยไม่รีรอ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There can be no hesitation!จะมัวมารีรออีกไม่ได้แล้วนะ! Akira (1988)
Once it escalated into a murder-one beef for all, after they killed two guards... they didn't hesitate.หลังจากกลายเป็นคดีฆาตกรรม เพราะฆ่าการ์ดไปแล้ว 2 คน มันก็ไม่รีรอ Heat (1995)
But I will not hesitate.แต่ผมจะไม่รีรอ Heat (1995)
Well, don't just look at it, dearie.งั้นจะรีรออยู่ทำไมกันล่ะ กินซะสิ Snow White: A Tale of Terror (1997)
OK. You hesitated.โอค คุณมัวรีรออะไร Never Been Kissed (1999)
KOH underestimated my size and held back... and with one lucky kick I defeated him.โกประเมินขนาดตัวฉันต่ำไป เลยรีรอ... และการเตะแบบโชคช่วยนั้น เลยทำให้ฉันชนะ Spin Kick (2004)
Well, then what's the delay?งั้นจะรีรออะไรอีก Red Eye (2005)
- Don't let doubt stop you.อย่าให้ความรีรอหยุดนาย Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Don't hesitate to tell me if you feel uncomfortableอย่ารีรอที่จะบอกครู ถ้ารูสึกลำบากใจ Ing (2006)
I wish Lowry had made it here to see this.อยากให้โลว์รีรอดมาเห็น Flyboys (2006)
Uh, actually, uh, bree's waiting--อ่า จริงๆแล้วบรีรออยู่ Hello, Little Girl (2008)
What are you waiting for?ลูกรีรออะไรอยู่นะ ! Samson & Delilah (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle[VI] รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
linger[VI] อ้อยอิ่ง, See also: รีรอที่จะไป, Syn. loiter, tarry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว

German-Thai: Longdo Dictionary
unverzüglich(adv) ในทันที, โดยเร็ว, โดยไม่รีรอ เช่น Die Einführung von Studienentgelten muss unverzüglich geschehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top