ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dilatory

D IH1 L AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilatory-, *dilatory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilatory(adj) ซึ่งทำให้ช้าลง, See also: ซึ่งทำให้เสียเวลา, ซึ่งมักล่าช้า, Syn. laggard, slow, tardy, Ant. responsive, hurried, quick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy

English-Thai: Nontri Dictionary
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dilatoryประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilatory motionญัตติประวิงเวลา (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilatory pleaคำให้การแก้ฟ้องเพื่อประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อืด(adj) slow, See also: dilatory, tardy, sluggish, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รัฐมนตรีกล่าวเสียใจต่ออาการอืดยืดยาดไม่ทันใจของทบวงฯ ในการสนองตอบนโยบายรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
ร่ำไร[ramrai] (v) EN: be tardy ; be dilatory
ร่ำรี้ร่ำไร[ramrīramrai] (v) EN: be tardy ; be dilatory

CMU English Pronouncing Dictionary
DILATORY D IH1 L AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilatory (j) dˈɪlətəriː (d i1 l @ t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖拉[tuō lā, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ, ] dilatory; slow; sluggish, #33,407 [Add to Longdo]
拖沓[tuō tà, ㄊㄨㄛ ㄊㄚˋ, ] dilatory; procrastinating; obstructive, #38,112 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] dilatory; to moisten, #49,544 [Add to Longdo]
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, / ] dilatory; slow in movement; roundabout, #250,936 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langsam; zögernd; trödelnd {adj} | sich viel Zeit lassen beidilatory | to be dilatory in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilatory \Dil"a*to*ry\, a. [L. dilatorius, fr. dilator a
   delayer, fr. dilatus, used as p. p. of differe to defer,
   delay: cf. F. dilatoire. See {Dilate}, {Differ}, {Defer}.]
   1. Inclined to defer or put off what ought to be done at
    once; given the procrastination; delaying;
    procrastinating; loitering; as, a dilatory servant.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by procrastination or delay; tardy; slow; sluggish;
    -- said of actions or measures.
    [1913 Webster]
 
       Alva, as usual, brought his dilatory policy to bear
       upon his adversary.          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   {Dilatory plea} (Law), a plea designed to create delay in the
    trial of a cause, generally founded upon some matter not
    connected with the merits of the case.
 
   Syn: Slow; delaying; sluggish; inactive; loitering;
     behindhand; backward; procrastinating. See {Slow}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilatory
   adj 1: wasting time [syn: {dilatory}, {laggard}, {poky},
       {pokey}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top