Search result for

whisper

(87 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisper-, *whisper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisper[VT] กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper[VI] กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper[N] การกระซิบ, See also: การส่งเสียงเบาๆ, การส่งเสียงพูดแผ่วเบา
whispery[ADJ] ซึ่งเหมือนกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whisperous
whisperer[N] ผู้กระซิบ
whisperous[ADJ] คล้ายกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whispery
whisper about[PHRV] ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว
whisper around[PHRV] ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบา ๆ ,พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว,ส่งเสียงเบา ๆ ,ส่งเสียงซู่ซ่า,เรื่องกระซิบ,ข่าวเล่าลือ,เสียงซู่ซ่า,เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint,inkling
whispery(วิส'เพอรี) adj. คล้ายกระซิบ,คล้ายเสียงกระซิบ,มีการซุบซิบกันมาก, See also: whisperous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
whisper(n) เสียงกระซิบ,เสียงแผ่ว,ข่าวลือ,เสียงหวือ,เรื่องซุบซิบ
whisper(vi) กระซิบ,พูดป้อง,พูดแผ่วๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whisperเสียงกระซิบไม่ก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whisperer (n ) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why we were whispering.เขาถึงต้องกระซิบไงล่ะ Scandal Makers (2008)
We'll be everywhere at once, more powerful than a whisper, invading your dreams, thinking your thoughts for you while you sleep.เราจะอยู่ทุกแห่งหน เสียงกระซิบที่ทรงพลัง บุกเข้าไปในความฝัน คิดแทนคุณ ตอนคุณหลับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, I heard momma and Tizzy whisper and they said I was gonna die soon.ผมได้ยินแม่กับทิซซี่กระซิบกัน พวกเขาบอกว่า ผมจะตายในไม่ช้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
Look at us. Forever reduced to meeting in secret like this speaking in whispers.เฝ้ามองพวกเราอยู่ จนเราต้อง พบกันลับๆอย่างนี้.. The Other Boleyn Girl (2008)
(stranger from door, whispering) "Kill....""ฆ่า..." The Strangers (2008)
All the time, I'm whispering delicate little poems in your ear, you know?ผมก็จะคอยกระซิบกระซาบ บทกลอนเพราะๆข้างหูให้คุณฟัง New York, I Love You (2008)
(PEOPLE WHISPERING)(PEOPLE WHISPERING) Changeling (2008)
(PEOPLE WHISPERING)(PEOPLE WHISPERING) Changeling (2008)
The villagers are beginning to whisper of the prophecy.ชาวบ้านเริ่ม ซุบซิบถึงเรื่องคำทำนายกันแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
You will hear the name Charlie Kgotso whispered in the streets, but you'll not hear it in court, or see it in the papers because this is a big man with big friends.คุณจะได้ยินชื่อชาลี โคสโซ่ เสียงกระชิบตามถนน แต่คุณจะไม่เคยได้ยินชื่อในศาล หรือในหนังสือพิมพ์ เพราะคนใหญ่คนโตเป็นเพื่อนรักกันมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whisperA whisper ran through the crowd.
whisper"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
whisperDon't whisper, let alone speak.
whisperHe is always speaking to her in whisper.
whisperHe took me aside in order to whisper in my ear.
whisperHe whispered slyly to me.
whisperHe whispered something to her.
whisperHe whispered something to me.
whisperHe whispered the answer in my ear.
whisperHis voice dropped to a whisper.
whisperI heard my parents whispering last night.
whisperIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระซิบ[V] whisper, See also: murmur, mutter, Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก, Example: เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามที่เขาได้รับคำสั่งมา, Thai definition: พูดเสียงเบาๆ
กระซุบกระซิบ[V] gossip, See also: whisper to each other, Syn. ซุบซิบ, Example: สองพี่น้องกระซุบกระซิบกันเงียบๆ
กะหนุงกะหนิง[ADV] whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
การกระซิบ[N] whispering, See also: taking in a whisper, Ant. การตะโกน, Example: การกระซิบต้องคอยเงี่ยหูฟัง, Thai definition: การพูดเสียงเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē baēp krasip) EN: whispering interpretation   
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers   
กระซาบ[v.] (krasāp) EN: whisper   
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret   FR: agir dans le secret ; conspirer
ซุบซิบ[v.] (supsip) EN: whisper ; talk in whipers   FR: chuchoter ; murmurer ; parler à voix basse

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISPER    W IH1 S P ER0
WHISPER    HH W IH1 S P ER0
WHISPERS    W IH1 S P ER0 Z
WHISPERS    HH W IH1 S P ER0 Z
WHISPERED    W IH1 S P ER0 D
WHISPERED    HH W IH1 S P ER0 D
WHISPERING    W IH1 S P ER0 IH0 NG
WHISPERING    HH W IH1 S P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisper    (v) (w i1 s p @ r)
whispers    (v) (w i1 s p @ z)
whispered    (v) (w i1 s p @ d)
whisperer    (n) (w i1 s p @ r @ r)
whisperers    (n) (w i1 s p @ r @ z)
whispering    (v) (w i1 s p @ r i ng)
whisperings    (n) (w i1 s p @ r i ng z)
whispering-galle    (n) - (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r i z)
whispering-galle    (n) - (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳语[ěr yǔ, ㄦˇ ㄩˇ, / ] whisper, #38,820 [Add to Longdo]
哼唧[hēng ji, ㄏㄥ ㄐㄧ˙, ] whisper, #44,156 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] whispering sound, #44,209 [Add to Longdo]
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsterton {m} | im gedämpften Flüsterton | sich im Flüsterton unterhaltenwhisper | in hushed whispers | to talk in whispers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささめく[, sasameku] (v5k,vi) to whisper [Add to Longdo]
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur [Add to Longdo]
ひそひそ[, hisohiso] (adv,adv-to) (on-mim) whisperingly; (P) [Add to Longdo]
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ウィスパー;ウイスパー[, uisupa-; uisupa-] (n) whisper [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P) [Add to Longdo]
耳語[じご, jigo] (n,vs) whispering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, v. i. [imp. & p. p. {Whispered}; p. pr. &
   vb. n. {Whispering}.] [AS. hwisprian; akin to G. wispern,
   wispeln, OHG. hwispal?n, Icel. hv[imac]skra, Sw. hviska, Dan.
   hviske; of imitative origin. Cf. {Whistle}.]
   [1913 Webster]
   1. To speak softly, or under the breath, so as to be heard
    only by one near at hand; to utter words without sonant
    breath; to talk without that vibration in the larynx which
    gives sonorous, or vocal, sound. See {Whisper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a low, sibilant sound or noise.
    [1913 Webster]
 
       The hollow, whispering breeze.    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak with suspicion, or timorous caution; to converse
    in whispers, as in secret plotting.
    [1913 Webster]
 
       All that hate me whisper together against me. --Ps.
                          xli. 7.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, n.
   [1913 Webster]
   1. A low, soft, sibilant voice or utterance, which can be
    heard only by those near at hand; voice or utterance that
    employs only breath sound without tone, friction against
    the edges of the vocal cords and arytenoid cartilages
    taking the place of the vibration of the cords that
    produces tone; sometimes, in a limited sense, the sound
    produced by such friction as distinguished from breath
    sound made by friction against parts of the mouth. See
    {Voice}, n., 2, and Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 153, 154.
    [1913 Webster]
 
       The inward voice or whisper can not give a tone.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Soft whispers through the assembly went. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A cautious or timorous speech. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Something communicated in secret or by whispering; a
    suggestion or insinuation.
    [1913 Webster]
 
   4. A low, sibilant sound. "The whispers of the leaves."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, v. t.
   [1913 Webster]
   1. To utter in a low and nonvocal tone; to say under the
    breath; hence, to mention privately and confidentially, or
    in a whisper.
    [1913 Webster]
 
       They might buzz and whisper it one to another.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To address in a whisper, or low voice. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       And whisper one another in the ear.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Where gentlest breezes whisper souls distressed.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. To prompt secretly or cautiously; to inform privately.
    [Obs.] "He came to whisper Wolsey." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisper
   n 1: speaking softly without vibration of the vocal cords [syn:
      {whisper}, {whispering}, {susurration}, {voicelessness}]
   2: a light noise, like the noise of silk clothing or leaves
     blowing in the wind [syn: {rustle}, {rustling}, {whisper},
     {whispering}]
   v 1: speak softly; in a low voice [ant: {shout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top