ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whisper

W IH1 S P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisper-, *whisper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisper(vt) กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper(vi) กระซิบ, See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ, Syn. mumble, murmur, mutter, Ant. articulate, enunciate
whisper(n) การกระซิบ, See also: การส่งเสียงเบาๆ, การส่งเสียงพูดแผ่วเบา
whispery(adj) ซึ่งเหมือนกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whisperous
whisperer(n) ผู้กระซิบ
whisperous(adj) คล้ายกระซิบ, See also: คล้ายเสียงกระซิบ, Syn. whispery
whisper about(phrv) ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว
whisper around(phrv) ซุบซิบไปทั่ว, See also: เเพร่ไปทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt., n. (การ) กระซิบ, พูดเสียงแผ่วเบา ๆ , พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว, ส่งเสียงเบา ๆ , ส่งเสียงซู่ซ่า, เรื่องกระซิบ, ข่าวเล่าลือ, เสียงซู่ซ่า, เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint, inkling
whispery(วิส'เพอรี) adj. คล้ายกระซิบ, คล้ายเสียงกระซิบ, มีการซุบซิบกันมาก, See also: whisperous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
whisper(n) เสียงกระซิบ, เสียงแผ่ว, ข่าวลือ, เสียงหวือ, เรื่องซุบซิบ
whisper(vi) กระซิบ, พูดป้อง, พูดแผ่วๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whisperเสียงกระซิบไม่ก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whisperer(n) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
[ Whispers ] Asshole.[ กระซิบ ] ทวารหนั​​ก Pulp Fiction (1994)
Is there a whisper in your ghost again?ได้ยินเสียงกระซิบอีกแล้วรึ? Ghost in the Shell (1995)
Rumor grew of a shadow in the East whispers of a nameless fear.มีข่าวลือถึงเงามืดทางตะวันออก เสียงกระซิบถึงภัยที่มองไม่เห็น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And when you hear me whisper in the wind, you'll meet someone who has a soul like mineเวลาที่คุณได้ยินผม กระซิบในสายลม คุณจะได้เจอใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณคล้ายผม Windstruck (2004)
I'm always beside you Remember I told you once that when you hear me whisper in the wind you will meet someone with a soul like mine?ผมจะอยู่ข้างคุณตลอดไป จำได้มั๊ย ที่ผมเคยบอกคุณ ถ้าคุณได้ยินเสียงผม กระซิบจากสายลม คุณจะพบใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณเดียวกับผม Windstruck (2004)
I could hear his whisper in the wind. I could feel itฉันได้ยินเสียงกระซิบจากสายลม ฉันรู้สึก Windstruck (2004)
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและรู้สึกขอบพระคุณท่านเพียงใด Love So Divine (2004)
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและขอบคุณท่านเพียงใด Love So Divine (2004)
( whispers ): Oh!(กระซิบ) โอ้ Pilot (2004)
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whisperA whisper ran through the crowd.
whisper"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
whisperDon't whisper, let alone speak.
whisperHe is always speaking to her in whisper.
whisperHe took me aside in order to whisper in my ear.
whisperHe whispered slyly to me.
whisperHe whispered something to her.
whisperHe whispered something to me.
whisperHe whispered the answer in my ear.
whisperHis voice dropped to a whisper.
whisperI heard my parents whispering last night.
whisperIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระซิบ(v) whisper, See also: murmur, mutter, Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก, Example: เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามที่เขาได้รับคำสั่งมา, Thai Definition: พูดเสียงเบาๆ
กระซุบกระซิบ(v) gossip, See also: whisper to each other, Syn. ซุบซิบ, Example: สองพี่น้องกระซุบกระซิบกันเงียบๆ
กะหนุงกะหนิง(adv) whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai Definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
การกระซิบ(n) whispering, See also: taking in a whisper, Ant. การตะโกน, Example: การกระซิบต้องคอยเงี่ยหูฟัง, Thai Definition: การพูดเสียงเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (v) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice  FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
การแปลแบบกระซิบ[kān plaē baēp krasip] (n, exp) EN: whispering interpretation
กระจู๋กระจี๋[krajūkrajī] (v) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers
กระซาบ[krasāp] (v) EN: whisper
กระซิบ[krasip] (v) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter  FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งุบงิบ[ngup-ngip] (v) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret  FR: agir dans le secret ; conspirer
ซุบซิบ[supsip] (v) EN: whisper ; talk in whipers  FR: chuchoter ; murmurer ; parler à voix basse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHISPER W IH1 S P ER0
WHISPER HH W IH1 S P ER0
WHISPERS W IH1 S P ER0 Z
WHISPERS HH W IH1 S P ER0 Z
WHISPERER W IH1 S P AH0 R ER2
WHISPERED HH W IH1 S P ER0 D
WHISPERED W IH1 S P ER0 D
WHISPERERS W IH1 S P AH0 R ER2 Z
WHISPERING W IH1 S P ER0 IH0 NG
WHISPERING HH W IH1 S P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisper (v) wˈɪspər (w i1 s p @ r)
whispers (v) wˈɪspəz (w i1 s p @ z)
whispered (v) wˈɪspəd (w i1 s p @ d)
whisperer (n) wˈɪspərər (w i1 s p @ r @ r)
whisperers (n) wˈɪspərəz (w i1 s p @ r @ z)
whispering (v) wˈɪspərɪŋ (w i1 s p @ r i ng)
whisperings (n) wˈɪspərɪŋz (w i1 s p @ r i ng z)
whispering-galle (n) wˌɪspərɪŋ-gˈælərɪz (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r i z)
whispering-galle (n) wˌɪspərɪŋ-gˈæləriː (w i2 s p @ r i ng - g a1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳语[ěr yǔ, ㄦˇ ㄩˇ, / ] whisper, #38,820 [Add to Longdo]
哼唧[hēng ji, ㄏㄥ ㄐㄧ˙, ] whisper, #44,156 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] whispering sound, #44,209 [Add to Longdo]
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsterton { m } | im gedämpften Flüsterton | sich im Flüsterton unterhaltenwhisper | in hushed whispers | to talk in whispers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささめく[sasameku] (v5k, vi) to whisper [Add to Longdo]
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur [Add to Longdo]
ひそひそ[hisohiso] (adv, adv-to) (on-mim) whisperingly; (P) [Add to Longdo]
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n, vs) whispering [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv, vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ウィスパー;ウイスパー[uisupa-; uisupa-] (n) whisper [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n, vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P) [Add to Longdo]
耳語[じご, jigo] (n, vs) whispering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, v. i. [imp. & p. p. {Whispered}; p. pr. &
   vb. n. {Whispering}.] [AS. hwisprian; akin to G. wispern,
   wispeln, OHG. hwispal?n, Icel. hv[imac]skra, Sw. hviska, Dan.
   hviske; of imitative origin. Cf. {Whistle}.]
   [1913 Webster]
   1. To speak softly, or under the breath, so as to be heard
    only by one near at hand; to utter words without sonant
    breath; to talk without that vibration in the larynx which
    gives sonorous, or vocal, sound. See {Whisper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a low, sibilant sound or noise.
    [1913 Webster]
 
       The hollow, whispering breeze.    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak with suspicion, or timorous caution; to converse
    in whispers, as in secret plotting.
    [1913 Webster]
 
       All that hate me whisper together against me. --Ps.
                          xli. 7.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, n.
   [1913 Webster]
   1. A low, soft, sibilant voice or utterance, which can be
    heard only by those near at hand; voice or utterance that
    employs only breath sound without tone, friction against
    the edges of the vocal cords and arytenoid cartilages
    taking the place of the vibration of the cords that
    produces tone; sometimes, in a limited sense, the sound
    produced by such friction as distinguished from breath
    sound made by friction against parts of the mouth. See
    {Voice}, n., 2, and Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 153, 154.
    [1913 Webster]
 
       The inward voice or whisper can not give a tone.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Soft whispers through the assembly went. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A cautious or timorous speech. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Something communicated in secret or by whispering; a
    suggestion or insinuation.
    [1913 Webster]
 
   4. A low, sibilant sound. "The whispers of the leaves."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisper \Whis"per\, v. t.
   [1913 Webster]
   1. To utter in a low and nonvocal tone; to say under the
    breath; hence, to mention privately and confidentially, or
    in a whisper.
    [1913 Webster]
 
       They might buzz and whisper it one to another.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To address in a whisper, or low voice. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       And whisper one another in the ear.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Where gentlest breezes whisper souls distressed.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. To prompt secretly or cautiously; to inform privately.
    [Obs.] "He came to whisper Wolsey." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisper
   n 1: speaking softly without vibration of the vocal cords [syn:
      {whisper}, {whispering}, {susurration}, {voicelessness}]
   2: a light noise, like the noise of silk clothing or leaves
     blowing in the wind [syn: {rustle}, {rustling}, {whisper},
     {whispering}]
   v 1: speak softly; in a low voice [ant: {shout}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top