ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherea

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherea-, *wherea*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whereas(conj) ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่
whereas(conj) เพราะว่า (คำทางการ), See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า, Syn. as, because, inasmuch as
whereat(conj) ที่ซึ่ง (คำโบราณ), Syn. at which, whereupon
whereabout(adv) ที่ไหน, Syn. where, whither
whereabout(n) ตำแหน่งที่ตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน, อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน, ณ ที่ไหน, อยู่ที่ไหน n. สถานที่, ถิ่นที่, ตำแหน่งที่
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่เหตุ, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า
whereat(แวร์'แอท') adv., conj. ที่ซึ่ง, แหล่งซึ่ง, ที่มา, Syn. at which, whereupon

English-Thai: Nontri Dictionary
whereabouts(adv) แถวไหน, ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่, สถานที่, ตำแหน่งที่, ถิ่นที่
whereas(con) ด้วยเหตุที่, แต่ทว่า, ในกรณีที่, ในทางตรงกันข้าม
whereat(adv, con ณ) ที่นั้น, ที่ซึ่ง, แหล่งซึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.แหม แต่คุณยังดูหล่ออยู่นะ ขณะที่ผมดูแก่ลงทุกทีๆ Love Actually (2003)
Other one spooks around as he sees fit whereas other has become a real spookมีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นผี และก็มีบางคนที่กลายเป็นผีไปจริงๆซะแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล Gamer (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
Victoria plans on killing you slowly, painfully, whereas I'll make it quick.วิกตอเรียวางแผนจะฆ่าเธออย่างช้าๆ ทรมาน... แต่ฉันจะทำเร็วๆ The Twilight Saga: New Moon (2009)
You and Leonard can always return to being friends, whereas I can never return to a state in which Wolowitz has not bested me like Mrs. Riley' s chicken.คุณกับเลนเนิร์ด ยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้เสมอ ขณะที่ผมไม่สามารถ กลับไปยังสภาพก่อหน้า วอลโลวิทซ์เอาชนะผมได้ The Jiminy Conjecture (2009)
You said that Wiccans were good, whereas the victim was bad.คุณพูดเองว่าพวกเชื่อในเรื่องเวทมนตร์ เป็นเรื่องดีแต่ในขณะที่เหยื่อของเรา เป็นพวกร้าย The Witch in the Wardrobe (2010)
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Most people just want to see things the way they want to see 'em, whereas you see things the way they are.คนส่วนใหญ่ อยากจะมองโลก ในแบบที่พวกเขาอยากมอง ในขณะที่คุณ มองโลกใส่แบบที่โลกเป็น Butterfly (2010)
I can hurt you, whereas you cannot hurt me without hurting Gaius.ข้าทำเจ้าเจ็บได้ แต่ทว่าเจ้าไม่สามารถทำข้าเจ็บ โดยไม่ทำให้ไกอัสเจ็บด้วยได้ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereaA stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
whereaI am poor, whereas my brothers are very rich.
whereaThe whereabouts of the suspect is still unknown.
whereaWe couldn't find out her whereabouts.
whereaWhereas he was weak as a baby, he is now very strong.
whereaWorking part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.
whereaWorking part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas
ยกเว้น[yokwen] (conj) EN: except ; excluding ; unless ; but ; whereas ; all but  FR: sauf ; hormis ; excepté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEREAS W EH0 R AE1 Z
WHEREAS HH W EH0 R AE1 Z
WHEREABOUTS W EH1 R AH0 B AW2 T S
WHEREABOUTS HH W EH1 R AH0 B AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whereas (cc) wˌɛəʳrˈæz (w e@2 r a1 z)
whereat (a) wˌɛəʳrˈæt (w e@2 r a1 t)
whereabouts (n) wˈɛəʳrəbauts (w e@1 r @ b au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ, ] whereabouts, #12,281 [Add to Longdo]
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, / ] whereabouts; (lose) track (of), #16,415 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] whereabouts unknown; gone missing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
何処ら辺り;何処ら辺[どこらあたり, dokoraatari] (n) where; whereabouts [Add to Longdo]
居り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
居所;居どこ;居処[いどころ(居所);きょしょ(居所;居処);いどこ(居所;居どこ), idokoro ( idokoro ); kyosho ( idokoro ; kyo tokoro ); idoko ( idokoro ; kyo doko )] (n) (1) whereabouts; address; (2) (きょしょ only) place of temporary residence [Add to Longdo]
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P) [Add to Longdo]
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P) [Add to Longdo]
行き方[ゆきがた;いきがた, yukigata ; ikigata] (n) (See 行方・1) (one's) whereabouts [Add to Longdo]
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv, n-t) one's destination; one's whereabouts; the future [Add to Longdo]
行方(P);行く方(io);行衛(ateji)[ゆくえ, yukue] (n) (1) (one's) whereabouts; (2) course; direction; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top