Search result for

statur

(44 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statur-, *statur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stature(สแทช'เชอะ) n. ความสูงของสัตว์ (โดยเฉพาะของคน) ,ความสูงของสิ่งของ,ปริมาณการเจริญเติบโต,ระดับความสำเร็จ., Syn. tallness,size

English-Thai: Nontri Dictionary
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ ตอนนี้คุณอยู่นี่แล้ว เรามาคุยต่อเลยครับ The Dark Knight (2008)
I'm sure a businessman of your stature will understand.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ The Dark Knight (2008)
Small in stature, not swift, not cunning.เจสซี่ มองฉันสิ Negro Y Azul (2009)
With his stature, it's either believeเขาประสบความสำเร็จ ทุกคนต่างเชื่อ Demonology (2009)
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
It's embarrassing for a man of my stature.มันสร้างความลำบาก กับผู้ชายสถานะอย่างผม Bolt Action (2009)
Small stature, I estimate late teens, early 20s. If anyone's interested.ลำตัวเล็ก ฉันคาดว่าเป็น วัยรุ่นตอนปลาย เกือบๆ สัก 20 ปี เนี้ยมีใครสนใจบ้างมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
Oh, you mean because of the small stature?โอ... คุณพูดเพราะโครงสร้าง มีขนาดเล็กใช่รึเปล่า... . The Dwarf in the Dirt (2009)
"48 years of age, of small stature"อายุ 48 ปี รูปร่างเล็ก The Witch in the Wardrobe (2010)
You don't rat on a man with Handsome's stature.คุณไม่มีทางลบชื่อ ของพ่อรูปหล่อได้หรอก Samaritan (2010)
Stature.ชื่อเสียง Samaritan (2010)
Stature?ตัวเช่นนั้น Winter Is Coming (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staturIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
staturThis is a plan that takes into account your stature and your ability to guard. By all means do it for me.
staturYoung people have shown a lot of improvement in physical stature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูงต่ำ[N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
สัดส่วน[n.] (satsūan) EN: shape ; form ; figure ; stature   
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATURE    S T AE1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stature    (n) (s t a1 ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Statur {f} | ein Mann von Ihrer Staturfigure; stature; build | a man of your stature; a man of your inches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細作り[ほそづくり, hosodukuri] (adj-na,n) thinly made; slight build or stature [Add to Longdo]
小兵[こひょう, kohyou] (n) small build or stature [Add to Longdo]
小粒[こつぶ, kotsubu] (adj-na,n,adj-no) small grain; small stature or ability [Add to Longdo]
上背[うわぜい, uwazei] (n) stature; height [Add to Longdo]
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
丈比べ[たけくらべ, takekurabe] (n,vs) (See 背比べ) comparison of statures [Add to Longdo]
身の丈[みのたけ, minotake] (n) stature; body height [Add to Longdo]
身長[しんちょう, shinchou] (n) height (of body); stature; (P) [Add to Longdo]
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener [Add to Longdo]
体躯[たいく, taiku] (n) the body; stature; physique; constitution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Statur [ʃtatuːr] (n) , s.(f )
     build; figure; stature
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top