Search result for

shoo

(119 entries)
(0.7611 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoo-, *shoo*
Possible hiragana form: しょお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoo[INT] คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด, See also: ชู่
shoo[VI] ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shoo[VT] ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shook[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shoot[VI] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot[VT] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot[VI] พุ่ง, See also: พุ่งเข้าใส่
shoot[VT] พุ่ง, See also: พุ่งเข้าใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoo(ชู) intetj. คำอุทานที่ใช้ไล่แมวสุนัขหรือสัตว์อื่น ๆ vi. ไล่ไปโดยใช้เสียง "ชู" vt. ขอร้องให้ไป,บังคับให้ไป
shoo-in(ชู'อิน) n. ผู้มีหวังชนะแน่นอน
shook(ชูค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ shake
shook-up(ชูค'อัพ) adj. ถูกกระทบกระเทือนทางใจอย่างรุนแรง
shoon(ชูน) n.พหูพจน์ของ shoe (ดู)
shoot(ชูท) vt.,vi.,n. (การ) ยิง,พุ่ง,งอก,ออกหน่อ,ถ่ายภาพ,ตีลูกกอล์ฟ,โยนลูกเต๋า,เริ่ม,เริ่มพูด,การปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว,การเตะลูก,พักหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,ลำแสง, See also: shooter n., Syn. hit,wound
shooter(ชูท'เทอะ) n. ผู้ยิง,มือปืน,มือธนู,ผู้ระเบิด,ผู้เจาะบ่อน้ำมัน,ปืนสั้น,ปืนพก,ดาวตก
bamboo shoot n.หน่อไม้
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
bumbershootn. ร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
shook(vt) pt ของ shake
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก
shoot(vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shoot๑. หน่อ [มีความหมายเหมือนกับ sucker; turion]๒. ส่วนยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shoot tipปลายยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shooting pain; pain, fulgurant; pain, lightningอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shootingการยิง [TU Subject Heading]
shooting flowshooting flow, การไหลเหนือวิกฤต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
shooting flowshooting flow, การไหลพุ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shoo!ชู่! The Game (2007)
Shoot.ว่ามา Rendition (2007)
Oh, shoot!#117 00; 06; 10; Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Shoot.ว่ามา The Damage a Man Can Do (2008)
Shoot!ยิง! X-Men: First Class (2011)
Shoot.เอาสิ The Lies Ill-Concealed (2011)
Shoot.ว่ามา Size Matters (2014)
Shoo!ชู่ว! The Dance of Dragons (2015)
Right after their interviews, I'm a shoo-in.หลังจากที่พวกเขาสัมภาษณ์ ฉันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้น New Haven Can Wait (2008)
Shoot this fuck!ยิงมัน! Dead Space: Downfall (2008)
He's gonna shoot my line. look, I gotta go.เขาจะช่วยงานของฉัน ฟังนะ ฉันต้องไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
You sure you don't want me to shoot them first?ไม่ให้ยิงทิ้งก่อนหรือค่ะท่าน Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shooIn the Hanshin earthquake, the ground shook for a long time.
shooHe shook it and looked again.
shooHe is a square shooter.
shooLet me wish shooting star.
shooThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
shooWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
shooIt's a shoot-'em-up western.
shooI shook hands with her.
shooShoot your wad.
shooHe shook me awake, shouting, "A fire!"
shooThe earthquake shook the area.
shooHe shook hands with his friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามยิงปืน[N] shooting gallery, Syn. สนามเป้า, Example: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสนามยิงปืนหลายแห่งให้ฝึก ฝีมือกัน, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับฝึกซ้อมยิงปืน
ทำประตู[V] kick a ball into the goal, See also: shoot the ball into the goal, score, Syn. ทำแต้ม, Example: นักฟุตบอลทำประตูให้ทีมจนนำไป 1-0, Thai definition: (ฟุตบอล) ยิงลูกเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม
การถ่ายทำภาพยนตร์[N] shooting, See also: filming
รัว[V] shoot continuously, Syn. ยิงรัว, Example: ทหารรัวปืนกลอยู่พักใหญ่เป็นการข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ทำให้เกิดเสียงดังถี่ๆ
แผลง[V] shoot, See also: fire, Syn. ยิง, Example: เมื่อพระรามแผลงศรเป็นบ่วงบาศมัดพระมงกุฎ พระมงกุฎก็แผลงศรเป็นพระขรรค์ตัดบ่วงบาศพระราม, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
ยิง[V] shoot, See also: fire, Syn. ยิงปืน, ลั่นไก, รัวกระสุน, Example: ตำรวจได้ออกมารับสารภาพว่ายิงผู้ต้องหาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
ห้าง[N] shooting stand, See also: scaffold, Example: นายพรานขึ้นไปนั่งซุ่มอยู่บนห้างเพื่อคอยทำร้ายสัตว์ที่เผลอเดินผ่านไปมา, Count unit: ห้าง, Thai definition: ที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น
ลั่น[V] shoot, See also: fire, pull the trigger, discharge, Syn. ยิง, Example: กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน ย่อมมีมนุษย์เป็นผู้อยู่หลังพานท้ายปืน
หน่อ[N] shoot, Example: การปลูกหญ้ามี 2 วิธี คือ ปลูกด้วยเมล็ด และปลูกด้วยหน่อ, Thai definition: พืชที่งอกจากกอหรือเหง้าของต้นใหญ่
แผลงศร[V] shoot an arrow, Example: พระรามแผลงศรไปถูกทศกัณฑ์ล้มลง, Thai definition: ทำให้ลูกศรแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: shot   FR: tir [m] ; shoot [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
แหกโค้ง[v. exp.] (haēk khōng) EN: overshoot a curve   
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   
จุ๊[X] (ju) EN: shoo   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: troubleshooting   
การถ่ายทำภาพยนตร์[n. exp.] (kān thāitham phāpphayon) EN: shooting ; filming   
การยิงลูกโทษ[n. exp.] (kān ying lūkthōt) EN: penalty kick ; penalty shoot   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOO    SH UW1
SHOOT    SH UW1 T
SHOOP    SH UW1 P
SHOOK    SH UH1 K
SHOOB    SH UW1 B
SHOOED    SH UW1 D
SHOOTS    SH UW1 T S
SHOOFLY    SH UW1 F L AY2
SHOOTER    SH UW1 T ER0
SHOOPMAN    SH UW1 P M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoo    (v) (sh uu1)
shook    (v) (sh u1 k)
shoos    (v) (sh uu1 z)
shoot    (v) (sh uu1 t)
shooed    (v) (sh uu1 d)
shoots    (v) (sh uu1 t s)
shooing    (v) (sh uu1 i ng)
shooter    (n) (sh uu1 t @ r)
shooters    (n) (sh uu1 t @ z)
shooting    (v) (sh uu1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
にょきにょき[, nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
インシュート[, inshu-to] (n) inshoot [Add to Longdo]
エージシューター[, e-jishu-ta-] (n) age shooter [Add to Longdo]
エアシュート[, eashu-to] (n) air shoot [Add to Longdo]
オーバーシュート[, o-ba-shu-to] (n) {comp} overshoot [Add to Longdo]
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, / ] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer) [Add to Longdo]
射击[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] shoot; fire (ammunition) [Add to Longdo]
射杀[shè shā, ㄕㄜˋ ㄕㄚ, / ] shooting to death; to gun down [Add to Longdo]
击毙[jī bì, ㄐㄧ ㄅㄧˋ, / ] shoot to death; strike dead [Add to Longdo]
摄象[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] shoot pictures; make a video recording [Add to Longdo]
百步穿杨[bǎi bù chuān yáng, ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢ ㄧㄤˊ, 穿 / 穿] shoot with great precision [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] shoots; sprouts [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] shoots from an old stump [Add to Longdo]
靶场[bǎ chǎng, ㄅㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] shooting range; range [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーシュート[おーばーしゅーと, o-ba-shu-to] overshoot [Add to Longdo]
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoo \Shoo\, interj. [Cf. G. scheuchen to scare, drive away.]
   Begone; away; -- an expression used in frightening away
   animals, especially fowls.
   [1913 Webster]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoo
   v 1: drive away by crying `shoo!' [syn: {shoo off}, {shoo},
      {shoo away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top