ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scaffold

S K AE1 F AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scaffold-, *scaffold*, scaffol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scaffold(n) นั่งร้าน
scaffold(n) ตะแลงแกง, See also: โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ
scaffolding(n) นั่งร้าน, See also: โครงยกพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n., vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน, วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง, ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ, โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ, ตะแลงแกง, โครงยกพื้น, โครงกระดูก., Syn. platform
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน, ยกพื้น, โครงยกพื้น, วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น, โครงยกพื้น) , แกน, หลัก, Syn. scaffold

English-Thai: Nontri Dictionary
scaffold(n) ตะแลงแกง, นั่งร้านก่อตึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If she let them the Goddess of the Scaffolds shows no mercy for the weak.ถ้าเธอยอมให้พวกมัน... . ...the Goddess of the Scaffolds shows no mercy for the weak. Apocalypto (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าง(n) shooting stand, See also: scaffold, Example: นายพรานขึ้นไปนั่งซุ่มอยู่บนห้างเพื่อคอยทำร้ายสัตว์ที่เผลอเดินผ่านไปมา, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: ที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น
ตะแลงแกง(n) gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ร่างร้าน(n) scaffold, Syn. นั่งร้าน, Example: แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ, Thai Definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
นั่งร้าน(n) scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai Definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
หลักประหาร(n) scaffold, Example: เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักโทษท่านนี้เข้าไปสู่หลักประหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าง[hāng] (n) EN: shooting stand ; scaffold
ตะแลงแกง[talaēngkaēng] (n) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals  FR: échafaud [ m ] ; potence [ f ] ; gibet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCAFFOLD S K AE1 F AH0 L D
SCAFFOLDS S K AE1 F AH0 L D Z
SCAFFOLDING S K AE1 F AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scaffold (n) skˈæfould (s k a1 f ou l d)
scaffolds (n) skˈæfouldz (s k a1 f ou l d z)
scaffolding (n) skˈæfəldɪŋ (s k a1 f @ l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ,    /   ] scaffolding #33,786 [Add to Longdo]
断头台[duàn tóu tái, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄞˊ,    /   ] scaffold #69,369 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafott { n } | Schafotte { pl }scaffold | scaffolds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse #13,964 [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding [Add to Longdo]
死刑台[しけいだい, shikeidai] (n) scaffold; gallows [Add to Longdo]
処刑台[しょけいだい, shokeidai] (n) scaffold; gallows [Add to Longdo]
足場[あしば, ashiba] (n) scaffold; footing; foothold; (P) [Add to Longdo]
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding [Add to Longdo]
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top