Search result for

pip

(153 entries)
(0.0887 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pip-, *pip*
English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pip[N] เมล็ดในของผลไม้, See also: เมล็ดพันธุ์
pip[N] แต้มบนไพ่
pip[VI] ร้องเสียงจิ๊บๆ ของนกที่เพิ่งฟักออกจากไข่ (ใช้กับนก)
pipe[N] ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline
pipe[N] กล้องยาเส้น, See also: กล้องสูบยา, ซิการ์
pipe[N] ยาเส้นหนึ่งกล้อง
pipe[N] หลอด, Syn. tube
pipe[N] การส่งทางท่อ
pipe[N] ปี่, See also: ขลุ่ย
pipe[N] นกหวีดที่เป่าในเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pip(พิพ) n. เมล็ดในของผลไม้,เมล็ดพันธุ์,แต้มบนไพ่,แต้มบนผลสับประรด- v. โผล่ออกมา,ออกมาจากไข่, Syn. peep,
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
pipe characterหมายถึง อักขระตัวหนึ่งมีลักษณะดังนี้ I บนแผงแป้นอักขระจะอยู่แป้นเดียวกับ \
pipe linen. ท่อส่งน้ำมัน
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
piper(ไพ'เพอะ) n. ผู้เป่าปี่หรือขลุ่ย,ผู้เป่าปี่สก๊อต,คนวางท่อ. -Phr. (pay the piper รับผิดชอบ)
pipin(พิพ'พิน) n. ผลแอปเปิล,เมล็ด
piping(ไพ'พิง) n. ท่อ,หลอด,การวางท่อ,เสียงขลิบขอบผ้า,เสียงแหลม,เสียงปี่,เสียงขลุ่ย.
bagpipe(แบก'ไพพฺ) n. ปี่สก๊อต, See also: bagpiper n.
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง

English-Thai: Nontri Dictionary
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
pipe(vt) ทำท่อ,เป่าปี่,ส่งเสียงแหลม,เป่านกหวีด
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย
bagpipe(n) ปี่สก็อต
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
windpipe(n) หลอดลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pipeท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pipe shaftช่องท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipe supportที่รองรับท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pipingท่อและอุปกรณ์ท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipeท่อ [TU Subject Heading]
Pipe (Musical instrument)ปี่ [TU Subject Heading]
pipe droppipe drop, อาคารน้ำตกแบบท่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
Pipe, Concreteท่อคอนกรีต [TU Subject Heading]
Pipe, Ironท่อเหล็ก [TU Subject Heading]
Pipe, Plasticท่อพลาสติก [TU Subject Heading]
Pipe, Steelท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
PIPFBสำนักงานบริหารระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pip!พิพ! Enchanted (2007)
When we get to the home of the Hun, take your pips off.ใช้จุดของคุณออก คุณเป็นเด็กชายโชคดีมาก How I Won the War (1967)
In case he isn't, better take your pips off.ในกรณีที่เขาไม่ได้ดีกว่าที่จะใช้ จุดของคุณออก How I Won the War (1967)
You'd die for a pipe dream!เจ้ายอมตายเพื่อท่อพวกนั้น The Road Warrior (1981)
Oh, pipe down, you big baboon. This doesn't hurt.โอ้ท่อลงคุณลิงบาบูนใหญ่ นี้ไม่เจ็บ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We still have these weapons, the gun, the rope, the wrench, the lead pipe.ดู เรายังคงมีอาวุธอยู่ ปืน, เชือก, ประแจ ท่อน้ำ Clue (1985)
Then, in the dark, you got the lead pipe, and the rope, strangled Yvette, ran to the library, killed the cop, picked up the gun where Yvette dropped it, opened the front door,จากนั้นท่ามกลางความมืดคุณหยิบท่อน้ำขึ้นมา และเอาเชือกรัดคออีเว็ตต์ วิ่งไปที่ห้องสมุดฆ่าตำรวจ หยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ Clue (1985)
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด Clue (1985)
Ran to the library, hit the cop on the head with the lead pipe.วิ่งไปที่ห้องสมุด ตีหัวตำรวจด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
20 years ago, it was just a pipe dream. Today, it's our only hope.20 ปีที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่ฝันท่อ วันนี้มันเป็นความหวังเดียวของเรา The Russia House (1990)
I wait 1,000 year for this moment, and no pipsqueak like you is going to interfere with that destiny.ฉันรอคอยช่วงนี้ มา 1000 ปีแล้ว และจะไม่มีสวะอย่างแก มาขวางพรหมลิขิตนี้ได้ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pipThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.
pipSo it's finally time to pay the piper.
pipNow stop asking questions, Pip. I'm busy.
pipThe oil ran through a thick pipe.
pipGas seems to be escaping from the pipe.
pipThe water pipes froze and then burst.
pipMr Kojima had a pipe after breakfast.
pipHe spoke with a pipe in his mouth.
pipThe pipe conveys water from the lake to the factory.
pipA great pipe man.
pipThe rain-water runs off through this pipe.
pipI sat smoking a pipe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง
มูลไถ[N] forest wagtail, See also: pipit, name of bird, Syn. นกขี้ไถ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย
แป๊บ[N] water pipe, See also: pipe, Syn. ท่อน้ำ, Example: ช่างประปากำลังตรวจสอบแป๊บว่ามีรอยรั่วหรือเปล่า, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
ศิรา[N] pipe, See also: conduit, water pipe, Syn. ท่อ, Count unit: ท่อ
ออร์แกน[N] organ, See also: pipe organ, Example: ปัจจุบันออร์แกนใช้ระบบไฟฟ้าแทนระบบลมเป่า และสามารถปรับเลียนเสียงต่างๆ ได้, Count unit: หลัง, ตัว, เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว
กล้องยาเส้น[N] pipe, See also: cigar pipe, Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ, Example: พ่อบรรจุยาเส้นใส่กล้องยาเส้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วในวันนี้, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสูบยาเส้น มีลักษณะเป็นท่อยาว ปลายข้างหนึ่งทำเป็นหลุมเหล็กๆ สำหรับบรรจุยาเส้น
ท่อ[N] tube, See also: pipe, Example: การสำลักในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกับหลอดอาหาร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: pipal leaf ; bo leaf   
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper Samentosum   
ฉี่[v.] (chī) EN: piss ; pee ; piddle ; have a wee ; take a leak   FR: faire pipi ; uriner ; pisser
หัวสูบลม [n.] (hūa sūp lom) EN: valve   FR: valve [f] ; pipette [f]
จมูกวัว[n.] (jamūkwūa) EN: pipe   
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIP    P IH1 P
PIPE    P AY1 P
PIPS    P IH1 P S
PIPP    P IH1 P
PIPED    P AY1 P T
PIPER    P AY1 P ER0
PIPES    P AY1 P S
PIPHER    P IH1 F ER0
PIPKIN    P IH1 P K AH0 N
PIPING    P AY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pip    (v) (p i1 p)
pipe    (v) (p ai1 p)
pips    (v) (p i1 p s)
pipal    (n) (p ii1 p @ l)
piped    (v) (p ai1 p t)
piper    (n) (p ai1 p @ r)
pipes    (v) (p ai1 p s)
pipals    (n) (p ii1 p @ l z)
pipers    (n) (p ai1 p @ z)
piping    (v) (p ai1 p i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pipi (slang ) ฉี่, ไปฉี่ เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pipette {f}; Heber {m} [chem.]pipette [Add to Longdo]
Pipettieren {n}pipetting [Add to Longdo]
Pipettierer {m}pipettor [Add to Longdo]
Pipi {n} | Pipi machenwee-wee | to wee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe [Add to Longdo]
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) [Add to Longdo]
ガスパイプ[, gasupaipu] (n) gas pipe [Add to Longdo]
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline [Add to Longdo]
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹笛者[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, ] piper [Add to Longdo]
套管[tào guǎn, ㄊㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, ] pipe casing [Add to Longdo]
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, ] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard [Add to Longdo]
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline [Add to Longdo]
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] pipeline transport [Add to Longdo]
菩提树[pú tí shù, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pipal tree (Ficus religiosa); bo fig tree; Bodhi tree (sacred to Buddhism and Hinduism) [Add to Longdo]
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, / ] pipedream; unrealizable plan [Add to Longdo]
音管[yīn guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] pipe (of organ) [Add to Longdo]
风琴[fēng qín, ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, / ] pipe organ (musical instrument) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
パイプ[ぱいぷ, paipu] pipe [Add to Longdo]
パイプライン[ぱいぷらいん, paipurain] pipe-line [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pip \Pip\, n. [OE. pippe, D. pip, or F. p['e]pie; from LL.
   pipita, fr. L. pituita slime, phlegm, rheum, in fowls, the
   pip. Cf. {Pituite}.]
   A contagious disease of fowls, characterized by hoarseness,
   discharge from the nostrils and eyes, and an accumulation of
   mucus in the mouth, forming a "scale" on the tongue. By some
   the term pip is restricted to this last symptom, the disease
   being called roup by them.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pip \Pip\, n. [Formerly pippin, pepin. Cf. {Pippin}.] (Bot.)
   A seed, as of an apple or orange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pip \Pip\, n. [Perh. for pick, F. pique a spade at cards, a
   pike. Cf. {Pique}.]
   One of the conventional figures or "spots" on playing cards,
   dominoes, etc. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pip \Pip\, v. i. [imp. & p. p. {Pipped}; p. pr. & vb. n.
   {Pipping}.] [See {Peep}.]
   To cry or chirp, as a chicken; to peep.
   [1913 Webster]
 
      To hear the chick pip and cry in the egg. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pip
   n 1: a disease of poultry
   2: a minor nonspecific ailment
   3: a small hard seed found in some fruits
   4: a mark on a die or on a playing card (shape depending on the
     suit) [syn: {spot}, {pip}]
   5: a radar echo displayed so as to show the position of a
     reflecting surface [syn: {blip}, {pip}, {radar target}]
   v 1: kill by firing a missile [syn: {shoot}, {pip}]
   2: hit with a missile from a weapon [syn: {shoot}, {hit}, {pip}]
   3: defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his
     opponents" [syn: {worst}, {pip}, {mop up}, {whip}, {rack up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Packet Interface Port
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Paper Impact Printing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Peripheral Interchange Program
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Picture In Picture (video)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Personal Information Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIP
     Plug-In Protocol (ZOC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top