ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quick-tempered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quick-tempered-, *quick-tempered*, quick-temper, quick-tempere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quick-tempered(adj) โมโหง่าย, Syn. temperamental, quarrelsome, excitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quick-tempered(ควิค'เทมเพอร์ด) adj. โกรธง่าย, Syn. irasible

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเร็ว(adj) impetuous, See also: quick-tempered, rash, impatient, hot-tempered, short-tempered, hot-blooded, Syn. ใจร้อน, รีบร้อน, เร่งรีบ, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเธอเป็นคนใจเร็วจึงมักจะถูกแม่ดุเสมอเวลาทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ร้อน[ārom røn] (v, exp) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจเร็ว[jaireo] (v) EN: be quick-tempered  FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quick-tempered (j) kwˈɪk-tˈɛmpəd (k w i1 k - t e1 m p @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气包子[qì bāo zi, ㄑㄧˋ ㄅㄠ ㄗ˙, / ] quick-tempered person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp, adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気が短い[きがみじかい, kigamijikai] (exp, adj-i) quick-tempered; having little patience; impatient [Add to Longdo]
気の早い[きのはやい, kinohayai] (exp, adj-i) (See 気が早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気の短い[きのみじかい, kinomijikai] (adj-i) (See 気が短い) quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
気早[きばや, kibaya] (adj-na, n) quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
気短[きみじか, kimijika] (adj-na, n) short-tempered; quick-tempered; impatient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quick-tempered
   adj 1: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
       {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered},
       {quick-tempered}, {short-tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top