Search result for

ถลก

(37 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลก-, *ถลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลก[V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถลกบาตร[N] removable alms-bowl sack with shoulder-strap, Syn. ตลกบาตร, Thai definition: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ถลกบาตร[N] Tetrastigma campylocarpum, Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีมือเกาะ ใบป้อม มี 3 หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลือง มีกาบเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลก(ถะหฺลก) ก. ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถลกผ้านุ่งถลกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดลอกออกมาอย่างถลกหนังหัว
ถลกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถลกเศียร, ถก ก็ว่า.
ถลกบาตร ๑(ถะหฺลกบาด) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ตลกบาตร ก็ว่า.
ถลกบาตร ๒(ถะหฺลกบาด) ดู กะทกรก (๒).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injuries, Deglovingถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They won't just behead you. They'll flay you alive!พวกเขาจะไม่ตัดหัวเจ้า พวกเขาจะถลกหนังเจ้าทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You have to skin me alive to take my art away from me now!นายต้องถลกหนังฉันทั้งเป็น ถ้าจะเอาศิลปะของฉันไปในตอนนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก Inkheart (2008)
He was skinned and hung from an overpass.โดนถลกหนัง แขวนคอ ไปแล้ว The Price (2008)
After that they kill you.หลังจากนั้นพวกมันก็จะถลกหนังหัวคุณ District 9 (2009)
Waiting for her to go all "deliverance" on my ass.รอคนบ้ามาถลกก้นฉัน Family Remains (2009)
I knew last night they were gonna come try and bust me.ถ้ากูเห็นไอ้โกนโซ่ กูจะคว้านควักไส้มันออกมา กูจะถลกหนังมันออกมา Grilled (2009)
No. I'm gonna skin him alive first... then I'm gonna fucking kill him!ฉันจะถลกหนังมันก่อน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Patience, Anakin There's more than one way to skin a womp ratใจเย็น อนาคิน วิธีถลกหนังหนูไม่ได้มีแค่วิธีเดียว Mystery of a Thousand Moons (2009)
If he's AWOL, I'll skin him alive.ถ้ามันหายตัวไปเฉย ๆ ฉันจะถลกหนังมันทั้งเป็น Killing Your Number (2009)
In fact, you can assist us in removing his scalp.อันที่จริงคุณสามารถช่วยเราได้ ในการถลกหนังศรีษะ Dream Logic (2009)
I stalk people and slash open their skulls.ผมเดินย่องไปหาผู้คน แล้วถลกหนังหัวเขา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip   FR: écorcher ; dépiauter
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: Tetrastigma campylocarpum   
ถลกหนัง[v. exp.] (thalok nang) FR: écorcher ; dépiauter ; dépouiller
ถลกหนังกระต่าย[v. exp.] (thalok nang kratāi) EN: skin a rabbit   FR: dépiauter un lapin ; écorcher un lapin
ถลกหนังหัว[v. exp.] (thalok nang hūa) EN: scalp ; take sb.'s scalp   FR: scalper
ถลกแขนเสื้อ [v. exp.] (thalok khaēn seūa) EN: roll up one's sleeve   FR: retrousser ses manches

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flay[VT] ถลกหนัง, See also: ลอก
scalp[VT] ถลกหนังศีรษะ
trim[VT] ตัดขน, See also: ถลกขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
flay(vt) ถลกหนังออก,ลอกออก,แล่หนัง,ปอก
scalp(vt) ซื้อขายโดยหวังกำไร,ถลกหนังหัว
skin(vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top