ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bull-necked

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bull-necked-, *bull-necked*, bull-neck, bull-necke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bull-necked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bull-necked*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull-neckedadj. ซึ่งมีคอใหญ่.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bull-neck    (n) bˈul-nˈɛk (b u1 l - n e1 k)
bull-necks    (n) bˈul-nˈɛks (b u1 l - n e1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stiernackig {adj}bull-necked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  bull-necked \bull"-necked`\, a.
     Having a short, thick and muscular neck like that of a bull.
     --Sir W. Scott. [Narrower terms: {mesomorphic}]
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top