ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

necklace

N EH1 K L AH0 S   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -necklace-, *necklace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
necklace[N] สร้อยคอ, See also: สายสร้อยคอ, Syn. chain, ornament, beads

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necklace(เนค'ลิส) n. สร้อยคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
necklace(n) สร้อยคอ,ลูกประคำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Necklacesสร้อยคอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only then can the cursed necklace be removed.เพียงแค่นั้น คำสาปก็จะถูกถอนไปเอง Mannequin: On the Move (1991)
- Sure, it's your necklace.- แน่นอน ก็สร้อยคอเธอไง Mannequin: On the Move (1991)
You let me borrow this fierce necklace and all is forgiven.เธอควรให้ฉันยืมลองสร้อยสุดสวยนี่ แล้วฉันจะให้อภัยเธอ Mannequin: On the Move (1991)
Hey, you, fancy guy. What are you doing with that necklace?เฮ้นาย เจ้าแฟนซี นี่นายมาอะไรกับสร้อยเส้นนี้เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
The necklace is here, but the enchanted peasant girl is gone.สร้อยอยู่ที่นี่ แต่สาวน้อยหายไป Mannequin: On the Move (1991)
Someone has removed the necklace. Maybe she has found true love.ใครบางคนถอดสร้อยเธอออก บางทีเธออาจพบรักแท้แล้วก็ได้ Mannequin: On the Move (1991)
The necklace! That's it! That's what he's using!สร้อยคอ ใช่แล้ว เขาใช้มันกับเธอ Mannequin: On the Move (1991)
Just take the necklace off, you'll see she's real. I swear!ถอดสร้อยออกสิ คุณจะเห็นเองว่าเธอเป็นคน ผมสาบานได้ Mannequin: On the Move (1991)
- You want me to use necklace again?- เธออยากให้ฉันใช้สร้อยกับเธออีกใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Sugar dates and pistachios! Would the lady like a necklace. A pretty necklace for a pretty lady.สุภาพสตรีสนใจสร้อยคอหรือไม่ สร้อยคอสวยงามเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเลอโฉม Aladdin (1992)
An-Mei, give me the necklace!อันเมย์ เอาสร้อยคอมานี่ The Joy Luck Club (1993)
My precious pearl necklace that had almost bought my mind and heart,สร้อยคอไข่มุกล้ำค่าของแม่... ที่เกือบจะซื้อหัวใจและวิญญาณของแม่ไป The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
necklaceHe was wearing a gold necklace and a coat made of bird feathers.
necklaceHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.
necklaceI gave my sister a pearl necklace on her birthday.
necklaceIsn't this the same necklace that Aunt Clara wears?
necklaceI've lost or broken all my necklaces.
necklaceMother gave me a pearl necklace.
necklaceShe fastened the clasp of her necklace.
necklaceShe is wearing an expensive necklace.
necklaceShe likes the beautiful pearl necklace very much.
necklaceShe was caught red-handed trying to steal a necklace.
necklaceThe lady wore a necklace of pearls.
necklaceThe necklace is cheap at a hundred dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สร้อยคอ[N] necklace, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสำหรับสวมที่คอ
มาลา[N] necklace, Syn. สร้อยคอ, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] necklace, Syn. สร้อยคอ, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายสร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count unit: เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาลา[n.] (mālā) EN: necklace   FR: collier [m]
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[n. exp.] (nok karāng søi khø lek) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[n. exp.] (nok karāng søi khø yai) EN: Greater Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à plastron [m] ; Garrulax à bandeau [m] ; Garrulaxe à collier [m] ; Garrulaxe à poitrine noire [m]
นกกระทาดงปักษ์ใต้[n. exp.] (nok krathā dong pak tāi) EN: Chestnut-necklaced Partridge   FR: Torquéole à poitrine châtaine ; Perdrix de Charlton [f]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: garland ; necklace of flowers   FR: guirlande de fleurs [f]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายสร้อย[n.] (sāisøi) EN: necklace ; ornamental chain   FR: collier [m]
สร้อย[n.] (søi) EN: necklace ; ornamental chain   FR: collier [m]
สร้อยคอ[n.] (søikhø) EN: necklace   FR: collier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NECKLACE    N EH1 K L AH0 S
NECKLACES    N EH1 K L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
necklace    (n) nˈɛkləs (n e1 k l @ s)
necklaces    (n) nˈɛkləsɪz (n e1 k l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] necklace, #88,953 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] necklace, #171,763 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halskette {f}; Halsband {n} | Halsketten {pl}necklace | necklaces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
チョーカー[, cho-ka-] (n) choker (type of necklace) [Add to Longdo]
ネックレス[, nekkuresu] (n) necklace; (P) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ[, bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
ロングネックレス[, rongunekkuresu] (n) long necklace [Add to Longdo]
首飾り(P);頸飾り;頚飾り[くびかざり, kubikazari] (n) necklace; choker; (P) [Add to Longdo]
首輪[くびわ, kubiwa] (n) necklace; choker [Add to Longdo]
頸輪[くびわ, kubiwa] (n) (animal) collar; necklace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 necklace \neck"lace\ (?; 48), n.
   1. A string of beads, etc., or any continuous band or chain,
    worn around the neck as an ornament.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A rope or chain fitted around the masthead to hold
    hanging blocks for jibs and stays.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 necklace
   n 1: jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems)
      worn about the neck as an ornament (especially by women)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top