ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

litter

L IH1 T ER0   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -litter-, *litter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter[N] ขยะ, Syn. rubbish, trash
litter[N] แคร่, See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
litter[VI] ทิ้งของเรี่ยราด, See also: ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด, Syn. clutter, disarrange, derange
litter[VT] ทิ้งเรี่ยราด, See also: ทิ้งเกลื่อนกลาด, ทิ้งระเกะระกะ, Syn. clutter, disarrange, derange
litter[VT] บรรจุตัวอย่างของสิ่งเฉพาะมากมาย
litter[VT] ปูหญ้าหรือฟาง
litter[N] เปลหาม, See also: เตียงหาม, คานหาม, Syn. stretcher
litter[N] ฟางสำหรับใช้เป็นที่นอนของสัตว์, See also: หญ้าแห้ง
litter[N] ลูกสัตว์ครอกหนึ่ง
litter[N] สารดูดซับความแห้งที่วางในกล่องซึ่งใช้เป็นที่ขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter
glitter(กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam,glint

English-Thai: Nontri Dictionary
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
litter(vt) ทำให้เกลื่อน,ทำให้กระจุยกระจาย,ทำให้รก
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด
1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Litterลิตร [การแพทย์]
Litter Screen ตะแกรงดักขยะเศษ
ตะแกรงที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้ในบริเวณพื้นที่ฝังกลบเพื่อแยกเศษขยะออกมา เพื่อป้องกันการปลิวออกจากพื้นที่ฝังกลบอันทำให้ ไม่น่าดูและสกปรก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then whose kitty litter did I just shit in?แล้วทรายแมวที่ฉันเพิ่งขี้ใส่คืออะไร? Deadpool (2016)
From every litter the humans select the puppies they like best.จากครอกทุก มนุษย์เลือกลูกสุนัขที่ พวกเขาชอบมากที่สุด Some of the Things That Molecules Do (2014)
The mass of the individual stars in a litter can range from the runts-- not much larger than the largest planets-- to the supergiant stars that dwarf the Sun.เกิดจากก๊าซและฝุ่น ระหว่างดวงดาวของเมฆ มวลของดาวแต่ละบุคคลในครอก สามารถช่วงจาก แคระ ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก Sisters of the Sun (2014)
This litter box is warded against everything, even wicked witches.เจ้ากล่องเล็กๆ นี่ มันป้องกันได้ทุกอย่าง รวมถึงแม่มดผู้ชั่วร้ายด้วย Slumber Party (2013)
The diatomaceous silica in the litter could have clouded Dyson's senses.สารในกระบะทรายคงทำไดสันเขว Fae-de to Black (2013)
- Have you always been a litter bug?แต่ฉันเห็นหน่วยสวาทตาย อยู่ข้างล่างนั่น SubterrFaenean (2013)
Andy Bellefleur, if you think you can sit out here all la-dee-dah while Terry and I raise your litter of alien babies, you got another thing coming.เวลาแบบนี่นี่นะ? ระหว่างเทอร์รี่และฉัน ดูแลลูกน้อย เอเลี่ยนของนาย Who Are You, Really? (2013)
That sow right there gave birth to a litter of eight.นังหมูนั่นคลอดลูก ตั้งแปดตัว Walk of Punishment (2013)
Oh yes, she's got a litter on the way.ใช่สิ ก็ตัวเมียมันกำลังท้องอยู่นี่ Upstream Color (2013)
Her community service supervisor dropped her off on the side of the expressway for litter removal and picked her up three hours later.เจ้าหน้าที่คุมประพฤติงานสังคม ปล่อยเธอลง บนข้างทางด่วนเพื่อเก็บขยะ และกลับมารับเธอตอน3ชั่วโมงให้หลัง The Gunk in the Garage (2012)
One thing you can do, you can actually organize a litter cleanup in your area.สิ่งนึงที่คุณสามารถทำได้คือจัดการ ทำความสะอาดเพียงนิดหน่อยแถวบ้านของคุณก็ได้ The Road Not Taken (2012)
She ended up delivering his litter at prom.ลงท้ายเธอคลอดลูก ระหว่างงานพรอมเลย The Thing with Feathers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
litterLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.
litterThe public is requested not to litter in these woods.
litterThere is a law against dropping litter but it is rarely enforced.
litterThe room was littered with scraps of paper.
litterThese days you can't walk down the street without seeing people dropping litter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
เกี้ยว[N] cart, See also: litter, palanquin, Syn. คานหาม, Example: อูฐก้าวย่างยาวทำให้เกี้ยวยวบยาบ ตามจังหวะย่างก้าวของอูฐไปด้วย, Count unit: หลัง, Thai definition: คานหามของจีนชนิดหนึ่ง, Notes: (จีน)
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้
เสลี่ยง[N] litter, Syn. คานหาม, แคร่หาม, เฉลี่ยง, Example: เสลี่ยงและพระกลดในวังสวนผักกาดเคยเป็นของสมเด็จย่าของเสด็จในกรม, Count unit: คัน, Thai definition: คานหาม เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศ
ถังขยะ[N] litter bin, See also: garbage pail, ashcan, dustbin, Example: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ
ครอก[N] litter, See also: brood, Example: แม่จะขายลูกหมาครอกนี้ทั้งหมด, Thai definition: ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว
ครอก[CLAS] litter, See also: brood, Example: แม่สุนัขให้ลูกปีละสองครอก, Thai definition: คำลักษณนามแสดงจำนวนนับฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว
ทูบ[N] shaft, See also: litter shaft, pole, axle, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ไม้แม่แคร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanchana) EN: literally ; word for word   FR: littéralement
การแต่งเรียงความ[n. exp.] (kān taeng rīengkhwām) EN: composition   FR: composition littéraire [f]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khayamūnføi) EN: litter ; trash ; waste   FR: poubelle [f]
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood   FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair   FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant

CMU English Pronouncing Dictionary
LITTER    L IH1 T ER0
LITTERS    L IH1 T ER0 Z
LITTERAL    L IH1 T ER0 AH0 L
LITTERED    L IH1 T ER0 D
LITTERING    L IH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
litter    (v) lˈɪtər (l i1 t @ r)
litters    (v) lˈɪtəz (l i1 t @ z)
littered    (v) lˈɪtəd (l i1 t @ d)
litterbin    (n) lˈɪtəbɪn (l i1 t @ b i n)
littering    (v) lˈɪtərɪŋ (l i1 t @ r i ng)
litterbins    (n) lˈɪtəbɪnz (l i1 t @ b i n z)
litter-lout    (n) lˈɪtə-laut (l i1 t @ - l au t)
litter-louts    (n) lˈɪtə-lauts (l i1 t @ - l au t s)
litter-basket    (n) lˈɪtə-baːskɪt (l i1 t @ - b aa s k i t)
litter-baskets    (n) lˈɪtə-baːskɪts (l i1 t @ - b aa s k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] litter (animal bedding), #70,970 [Add to Longdo]
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, / ] litter (animal bedding), #72,949 [Add to Longdo]
保洁箱[bǎo jié xiāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, / ] litter-bin, #543,935 [Add to Longdo]
残余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄨˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] litter of pigs; little pig [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies) [Add to Longdo]
ハーフミラー[, ha-fumira-] (n) half mirror; 50% beam splitter [Add to Longdo]
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Litter \Lit"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Littered}
   (l[i^]t"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Littering}.]
   1. To supply with litter, as cattle; to cover with litter, as
    the floor of a stall.
    [1913 Webster]
 
       Tell them how they litter their jades. --Bp.
                          Hackett.
    [1913 Webster]
 
       For his ease, well littered was the floor. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put into a confused or disordered condition; to strew
    with scattered articles; as, to litter a room.
    [1913 Webster]
 
       The room with volumes littered round. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To give birth to; to bear; -- said of brutes, esp. those
    which produce more than one at a birth, and also of human
    beings, in abhorrence or contempt.
    [1913 Webster]
 
       We might conceive that dogs were created blind,
       because we observe they were littered so with us.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       The son that she did litter here,
       A freckled whelp hagborn.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Litter \Lit"ter\ (l[i^]t"t[~e]r), n. [F. liti[`e]re, LL.
   lectaria, fr. L. lectus couch, bed. See {Lie} to be
   prostrated, and cf. {Coverlet}.]
   1. A bed or stretcher so arranged that a person, esp. a sick
    or wounded person, may be easily carried in or upon it.
    [1913 Webster]
 
       There is a litter ready; lay him in 't. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Straw, hay, etc., scattered on a floor, as bedding for
    animals to rest on; also, a covering of straw for plants.
    [1913 Webster]
 
       To crouch in litter of your stable planks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Take off the litter from your kernel beds. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. Things lying scattered about in a manner indicating
    slovenliness; scattered rubbish.
    [1913 Webster]
 
       Strephon, who found the room was void.
       Stole in, and took a strict survey
       Of all the litter as it lay.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Disorder or untidiness resulting from scattered rubbish,
    or from thongs lying about uncared for; as, a room in a
    state of litter.
    [1913 Webster]
 
   5. The young brought forth at one time, by a cat, dog, sow or
    other multiparous animal, taken collectively. Also Fig.
    [1913 Webster]
 
       A wolf came to a sow, and very kindly offered to
       take care of her litter.       --D. Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Reflect upon that numerous litter of strange,
       senseless opinions that crawl about the world.
                          --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Litter \Lit"ter\ (l[i^]t"t[~e]r), v. i.
   1. To be supplied with litter as bedding; to sleep or make
    one's bed in litter. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The inn
       Where he and his horse littered.   --Habington.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a litter.
    [1913 Webster]
 
       A desert . . . where the she-wolf still littered.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 litter
   n 1: the offspring at one birth of a multiparous mammal
   2: rubbish carelessly dropped or left about (especially in
     public places)
   3: conveyance consisting of a chair or bed carried on two poles
     by bearers
   4: material used to provide a bed for animals [syn: {bedding
     material}, {bedding}, {litter}]
   v 1: strew; "Cigar butts littered the ground"
   2: make a place messy by strewing garbage around
   3: give birth to a litter of animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top