ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มั่วสุม

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่วสุม-, *มั่วสุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วสุม[V] assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่วสุมก. ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน.
สุมหัวมั่วสุม (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น สุมหัวนินทาเจ้านาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Selectors and selectees mingling around?คบกับศัตรู? เตอร์และมั่วสุมรอบ? Contact (1997)
-Hanging out with weird kids. -No, he doesn't do drugs!มั่วสุมกะพวกเด็กเลว / ไม่ๆ เขาไม่ใช้ยา Ken Park (2002)
Kids tagging up her block, that kind of shit.เด็กๆ มั่วสุมกันแถวบ้านเธอ อะไรพวกนั้น Four Brothers (2005)
Chief, we've had a report of some hippy types messing with the recycling bins at the supermarket.หัวหน้า เราได้รับรายงาน มีพวกอิปปี้ กำลังมั่วสุมแถวกองขยะ ที่ซุปเปอร์มาร็เก็ต Hot Fuzz (2007)
This cellar isn't the biggest but we can go down there anyway.มันเป็นที่ของเด็กที่โตกว่าจะมามั่วสุมกันทีนี้ Let the Right One In (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
Yes, I would like to report drug use in a building that I own. -Dad. Daddy, no.ผมอยากจะโทรแจ้งมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในบ้านเช่าของผม Phoenix (2009)
-Daddy. -Would you connect me, please?การมั่วสุมที่ผิดกฎหมาย ผมต้องการคุยกับใครก็ได้ Phoenix (2009)
Turnin' this town into a orgy from hell.ทำให้เมืองนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจากนรก Release Me (2009)
Your glee club is a petri dish of sexual depravity.ชมรมนาย เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ Bad Reputation (2010)
Any normal summer, he's drunk on some island where polygamy's legal.ก็เหมือนทุกซัมเมอร์นั่นและ เขาคงจะเมาอยู่บนเกาะที่ไหนซักที่ ที่มั่วสุมได้เต็มที่ Belles de Jour (2010)
It's a cesspool. But someone in the town did us a favour and destroyed it.มันเป็นที่มั่วสุม แต่ก็มีใครสักคนในเมือง ทำลายมันเพื่อพวกเราแล้ว Butterfly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top