ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hew out

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hew out-, *hew out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hew out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hew out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew out[PHRV] ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
chew out[PHRV] ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดุด่า, ว่ากล่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or since you lied, maybe I'll just compel your brother to chew out his own tongue.หรือตั้งแต่ที่นายโกหก/nฉันอาจสะกดพี่ชายนาย ให้เคี้ยวลิ้นของตัวเองซะ The Murder of One (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดถนน[V] break (/blaze) a trail, See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. สร้างถนน, ทำถนน, Example: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ตัดทาง[V] break (/blaze) a trail, See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง, Example: กำนันขอแรงชาวบ้านช่วยกันตัดทางเข้าวัด, Thai definition: ทำให้มีทาง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out, #46,578 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hew out
      v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
           [syn: {hew}, {hew out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top