ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carve out

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carve out-, *carve out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
carve out[PHRV] พยายามอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: ทำ (บางสิ่ง) ด้วยความพยายามอย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carve out our own piece of the city.แบ่งเมืองนี้มาสร้างอาณาจักร Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
You know, you finally carve out a little bit of time for yourself, which Vincent has yet again compromised.แล้วนายพอจำอะไรได้บ้างรึยัง ? ไม่เลย นายไม่สามารถบังคับให้ความทรงจำของเขา กลับมาได้หรอกนะ นายรู้มั้ย Reunion (2013)
I was hoping we could carve out a little family time while I'm here.ฉันหวังว่าเราจะออกมาใช้เวลา ร่วมกันตามประสาครอบครัวเล็กๆได้ N ฉันอยู่ที่นี้แล้ว The Waking Dead (2013)
Together, you and I can carve out the new kingdom.เราทั้งสองเจ้ากับข้า เราจะสร้างอาณาจักรใหม่ร่วมกัน All Change (2013)
We don't take her out as often as we used to when our girl was small. It can be such a bear to carve out quality family time but you gotta do it, don't you?มันอาจเป็นภาระที่จะแกะสลักออกบางเวลาของครอบครัวที่มีคุณภาพ แต่คุณ gotta ทำมันไม่คุณ? We're the Millers (2013)
Apparently she's trying to carve out a niche for herself by suing the State on behalf of inmates and ex-cons with grievances from their stay behind bars.ดูเหมือนว่าเธอจะพยายามสร้างช่องทางให้กับตัวเองนะ ฟ้องร้องรัฐผ่านผู้ต้องขังบ้างละ ผ่านช่องโหว่ของกฏหมายบ้างละ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกในสังคมระดับสูงนะ Legacy (2012)
I would carve out my heart and offer it to the Father, if he would let my sons wake from their graves and step into a prison cell.เขาคงชอบเจ้า ลอร์ดส่วนมากจะกังวล เรื่องเงิน และชื่อเสียงมากกว่า หญิงทำความสะอาดที่ขัดถูพื้น The Prince of Winterfell (2012)
I've seen you carve out lives for yourselves in this harsh environment.เห็นพวกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อตัวของท่านเอง ภายใต้สถานการณ์ที่หยาบกร้านนี้ Within (2011)
Before I carve out your fucking tongue.ก่อนที่ข้าจะเฉือนลิ้นของเจ้าทิ้งซะ Great and Unfortunate Things (2010)
Experiences that carve out our own special place?พร้อมกับประสบการณ์ใดที่สร้างสถานที่อันพิเศษให้กับเราหรือ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
She says I can manage some projects on my own, carve out more of a role.เธอจะให้ฉันบริหารบางโครงการด้วยตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
You think you can carve out about an hour after work, help me with my sales technique?วันนี้เลิกงานแล้วช่วยฉันหน่อยดิ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carve outCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻み出す[きざみだす, kizamidasu] (v5s) to carve out [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carve out
   v 1: establish or create through painstaking effort; "She carved
      out a reputation among her male colleagues"
   2: remove from a larger whole; "the new start-up company carved
     out a large chunk of the market within a year"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top