ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนไม่ดี

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนไม่ดี-, *คนไม่ดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're those brats, aren't you?เธอเป็นคนไม่ดีใช่มั้ย? Akira (1988)
Yakov wrote me a long letter. He was ill, but he has recovered.ยาโคฟเขียนจดหมายฉันยาว เขาเป็นคนไม่ดี แต่เขากู้คืนมาได้ The Russia House (1990)
- How was he ill?- วิธีการที่เขาเป็นคนไม่ดีThe Russia House (1990)
And no horrid ones for anyone in the whole universe, except for bad people.ไม่มีฝันร้ายให้ใครๆ ยกเว้นพวกคนไม่ดี The Cement Garden (1993)
I'm always the bad boy.ผมเป็นคนไม่ดีมาตลอด Don Juan DeMarco (1994)
Why didn't you say Val was coming, you bad man?ทำไมคุณไม่พูด Val มาคุณคนไม่ดีThe Birdcage (1996)
Because you probably think I think you are a bad person, but it's not like that.เธอน่าจะเดาออก... . ฉันคิดว่าเธอเป็นคนไม่ดี... Show Me Love (1998)
I am very bad person!เป็นคนไม่ดี Pola X (1999)
That you were a bad man.บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดี The Matrix Revolutions (2003)
TiffanI was a bitch.ทิฟฟานี่เป็นคนไม่ดี Eating Out (2004)
Cady, there are two kinds of evil people.เคธี คนไม่ดีมีอยู่ 2 ประเภท Mean Girls (2004)
See, at least me and Regina George know we're mean.ฟังนะ สุดท้ายชั้นกับเรจิน่าก็รู้ตัว ว่าพวกเราน่ะ เป็นคนไม่ดี Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนไม่ดี[n. exp.] (khon mai dī) FR: engeance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
wolf in sheep's clothing[IDM] คนไม่ดีที่ภายนอกดูเหมือนดี
tough guy[SL] คนร้าย (ผู้ชาย), See also: คนไม่ดี (ผู้ชาย)
tike[N] สุนัข, See also: คนไม่ดี, Syn. type

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top