ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frothed

F R AO1 TH   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frothed-, *frothed*, froth, frothe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frothed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frothed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
froth[N] ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth[N] สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth[VT] ทำให้เป็นฟอง
frothy[ADJ] ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ
froth up[PHRV] ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
froth with[PHRV] โกรธมาก, Syn. foam with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antifroth baffleแผ่นกันเกิดฟอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Churns it up. Makes it light and frothy.ปั่นรวมให้เป็นฟอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Mixes the chocolate, churns it up, makes it light and frothy.ผสมช็อกโกแลตเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นฟอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Like a gurgling stream frothing and gigglingเหมือนลำธาร ขับขานเสียงหัวเราะ Like Stars on Earth (2007)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
'Cause the boys' milk was always frothier.เพราะนมของฝั่งผู้ชาย อ่อนนุ่มอยู่เสมอๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's my son's word against the word of a drug-dealing savage who practically froths at the mouth.เป็นโลกของลูกชายผม ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้ายา ที่ป่าเถื่อน คนที่เห็นอยู่ว่า เป็นขี้ยาเต็มประดา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Frothy blood suggests a tracheal hemorrhage and the victim fell to his knees but the drainage from the interior wounds is pooled, not smeared so he must have rolled to his side and the shooter steps forward for the kill shot.เลือดที่เป็นฟองแสดงให้เห็นว่า เกิดการตกเลือดในหลอดลม เหยื่อยังคุกเข่าอยู่... แต่เลือดที่ไหลออกมา จากบาดแผลภายใน... Just Let Go (2011)
Well, I hate yours, the true believer, so blinded with hate and sure of their righteousness that they're frothing at the mouth to kill.ฉันก็เกลียดแบบที่เธอเป็น คนศรัทธาบ้าคลั่ง อคติบนความเกลียดชัง และยึดมั่นความถูกต้องบ้าบอ พวกคนที่ใกล้น้ำลายท่วมปากตาย Wake (2011)
Keep whisking till it's light and frothy!คนเรื่อยๆจนนิ่มและมีฟอง Watch While I Revise the World (2011)
Okay, I don't care how long it's been, that stuff ain't getting any frothier.เอาล่ะ ผมไม่สนว่าเป็นไง ซอสนั่นเริ่มเป็นฟองแล้ว Watch While I Revise the World (2011)
It'll be frothy only if you get the right angle ...มันจะเป็นฟองก็ต่อเมื่อ เอียงมุมไปทางขวา... Episode #1.5 (2011)
Don't you know that froth is the lifeblood of beer?นี่นายไม่รู้เลยเหรอ ว่าฟองเบียร์เปรียบเหมือนเลือดของเบียร์? Episode #1.5 (2011)
With his last breath, Trebius frothed of Roman, and the death that has been dispatched from her bosom, to wash us away in rivers of blood.กับลมหายใจสุดท้ายของเขา Trebius frothed ของโรมัน และการเสียชีวิตที่ได้รับ ส่งมาจากอกของเธอ ที่จะล้างเราออกไปในแม่น้ำเลือด Fugitivus (2012)
She's a much more suitable match than the delightful if frothy little confection Ashley Davenport.เธอเหมาะกับลูกมากกว่า แม่ขนมหวานแอชลีย์ ดาเวนพอร์ตนะ Destiny (2012)
Sometimes in life, you're going to have to drink a big, fat, stinking bowl of hot, frothy horse piss!บางครั้งในชีวิตของคุณ จะต้องดื่ม ใหญ่ไขมันชามคาว ร้อนม้าฟองฉี่! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's going to be hot, and frothy, and pungent, and it's going to spill down the front of your shirt...มันจะร้อน และเป็นฟองและฉุน และมันจะรั่วไหลลง ด้านหน้าของเสื้อของคุณ ... Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Yet you froth and foam, showing they strike reflective chord.แต่คุณตอบสนองเช่นถ้าคำ นัดสตริงอารมณ์ Separate Paths (2013)
- Froth?- ฟองน้ำเหรอ? Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Little froth.นิด ๆ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
You know, how, when you get a coffee, it's just, like, coffee, then they put a little froth on it.แบบว่า เหมือนเวลาเธอสั่งกาแฟน่ะ เขาใส่ฟองน้ำนิดหน่อย ข้างบน ก็ดูสวยดี Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
- Yes, foam, froth, you get the point.- ใช่ ฟองน้ำ ฟองนม นั่นแหละ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
There is no more froth and foam for me.แต่ฉันจะไม่ใช่ ซิอุยรึ ซีอาน อีกแล้ว Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
It was as if we had been standing on the seashore at night, mistakenly believing that the froth on the waves was all there was to the ocean.ในเวลากลางคืนหลงผิดเชื่อ ที่ฟองคลื่นที่ถูกทั้งหมด มีลงไปในมหาสมุทร Unafraid of the Dark (2014)
Erik njorl, son of frothgar Leaves his home to seek hangar the elder At the house of thorvald nlodvissonErik Njorl, Sohn des Frothgar, verlässt sein Haus... um Hangar, den Älteren, zu besuchen, im Haus von Thorvald Nlodvisson. Njorl's Saga (1972)
Erik njorl, son of frothgar Rode off into the desolate plain.Erik Njorl, Sohn des Frothgar, ritt in die trostlose Ebene hinaus. Njorl's Saga (1972)
Here it was that eric njorl, son of frothgar Met the mayorEs war hier, wo Erik Njorl, Sohn des Frothgar, den Bürgermeister traf. Njorl's Saga (1972)
Call erik njorl Son of frothgar, brother of hangnor...Ich rufe Erik Njorl, Sohn des Frothgar, Bruder des Hangnor... Njorl's Saga (1972)
Call erik njorl Son of frothgar, brother of hangnor...Ich rufe Erik Njorl, Sohn des Frothgar, Bruder des Hangnor... Njorl's Saga (1972)
You are erik njorl, son of frothgar...- Erik Njorl, Sohn des Frothgar... Njorl's Saga (1972)
I'll have a Til'amin froth. I'll have a...- Ich nehme einen Til'amin FrothEmpok Nor (1997)
- A Til'amin froth.- Einen Til'amin-FrothCovenant (1998)
Fizz, froth, flip, finial, foam and flare.Fizz, Froth, Flip, Finial, Foam und Flare. Valiant (1998)
Coffroth.CoffrothLincoln (2012)
Then advise Coffroth if he hopes to retain his seat, then he'd better pay a visit to Thaddeus Stevens.Dann empfehlen Sie Coffroth, falls er hofft, seinen Sitz zu behalten, möge er Thaddeus Stevens aufsuchen. Lincoln (2012)
Well, pity poor Coffroth.Der arme CoffrothLincoln (2012)
Coffroth, Mr. Stevens.Coffroth, Mr. Stevens. Lincoln (2012)
Alexander Coffroth.Alexander CoffrothLincoln (2012)
Coffroth will vote yes, but Coffroth will remain a Democrat until after he does so.Coffroth stimmt mit "Ja", bleibt aber Demokrat, bis er dies getan hat. Lincoln (2012)
Mr. Alexander Coffroth.Mr. Alexander CoffrothLincoln (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
ฟองฟอด[N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTH F R AO1 TH
FROTHS F R AO1 TH S
FROTHY F R AO1 TH IY0
FROTHINESS F R AO1 TH IY0 N IH0 S
FROTHINGHAM F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
froth (v) frˈɒθ (f r o1 th)
froths (v) frˈɒθs (f r o1 th s)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)
frothed (v) frˈɒθt (f r o1 th t)
frothier (j) frˈɒθɪəʳr (f r o1 th i@ r)
frothily (a) frˈɒθɪliː (f r o1 th i l ii)
frothing (v) frˈɒθɪŋ (f r o1 th i ng)
frothiest (j) frˈɒθɪɪst (f r o1 th i i s t)
frothiness (n) frˈɒθɪnəs (f r o1 th i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] bubble; froth, #30,214 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Fassung verlierento get into a froth [Add to Longdo]
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]
geschäumtfrothed [Add to Longdo]
leer {adv}frothily [Add to Longdo]
schäumendfrothing [Add to Longdo]
schäumtfroths [Add to Longdo]
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P) [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, v. t. [imp. & p. p. {Frothed}; p. pr. & vb. n..
   {Frothing}.]
   1. To cause to foam.
    [1913 Webster]
 
   2. To spit, vent, or eject, as froth.
    [1913 Webster]
 
       He . . . froths treason at his mouth. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Is your spleen frothed out, or have ye more?
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover with froth; as, a horse froths his chain.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top