ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give birth to

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give birth to-, *give birth to*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Alexander Hesse of my staff will be arriving shortly... to give birth to a child he has himself carried to term.ด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ เฮซจะมาถึงในไม่ช้า เพื่อให้กำเนิดเด็กที่เกิดจากการอุ้มท้องโดยผู้ชาย Junior (1994)
How could I ever give birth to such a heartless son!พ่อไม่ได้คิดถึงลูก Something About 1% (2003)
Because only Spartan women give birth to real men.หากท่านเห็นชีวิตมีค่า เหนือการถูกทำลายล้างสิ้นซาก 300 (2006)
You're not asking her to give birth to your child ?นายกำลังจะขอให้เธอมีลูกกับนายใช่ไหม Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I wanted to give birth to his sonฉันอยากมีลูกกับเขาสักคน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Do you want to give birth to my kid ?เธออยากมีลูกกะฉันไหม ? Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Now that His Majesty has military strength, all that is left is for Her Highness to give birth to an heir!งั้นฝ่าบาทก็จะได้มีเหล่ากองทัพที่ซื่อสัตย์ซะที เพื่อจะได้ปกป้องรัชทายาทของพระสนม Lee San, Wind of the Palace (2007)
He's wishing for Concubine Sung to give birth to a prince!เขากำลังหวังให้พระสนมซง ให้กำเนิดพระราชโอรส! Lee San, Wind of the Palace (2007)
She'll give birth to a prince! Yes, she will!พระสนมจะให้กำเนิดองค์ชาย ใช่อาจจะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Just because I didn't give birth to Marcus doesn't mean I'm any less interested in his well-being.แค่ฉันไม่ได้เกิดมาคัส ไม่ได้แปลว่า ฉันไม่สนใจในความเป็นอยู่ของเค้านะ Never Been Marcused (2008)
The queen may yet give birth to a son.พระราชินีก็อาจจะให้กำเนิดบุตรชายได้เหมือนกัน The Other Boleyn Girl (2008)
How did your mother give birth to you...แม่ของเธอให้กำเนิดเธอ อย่างไร... Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give birth toThe work will give birth to a new school of novel.
give birth toThis town give birth to several great men.
give birth toUntil recently, the main function of women was to marry and give birth to children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอดลูก[V] deliver a child, See also: give birth to, be born, bear, Syn. ออกลูก, Example: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด, Thai definition: ให้กำเนิดลูก
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
คลอด[V] give birth to, See also: deliver, be confined, bring forth, Syn. ออก, ออกลูก, ให้กำเนิด, Example: คนไข้เจ็บท้องอยู่นานพอตี 4 ก็คลอดเด็กออกมา
ตกลูก[V] give birth to, See also: be delivered of a young, bring forth the young (used only for animals), foal, calve, drop, Syn. ออกลูก, คลอดลูก, Example: แม่วัวตกลูกครั้งละ 2 ตัว
ออกลูก[V] give birth to, See also: deliver, be confined, bring forth, Syn. ออกลูก, คลอด, ให้กำเนิด, คลอดลูก, Example: คนโบราณออกลูกกันง่ายไม่เห็นต้องเรื่องมากอะไร
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ประสูติ[v.] (prasūt) EN: beget ; give birth to ; be born   FR: naître ; donner naissance
ตกลูก[v.] (toklūk) EN: give birth to ; foal ; calve ; drop a litter   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] give birth to a child, #73,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) [Add to Longdo]
生み落とす;産み落とす;生み落す[うみおとす, umiotosu] (v5s,vt) to give birth to; to drop (calf or foal) [Add to Longdo]
腹を痛める[はらをいためる, harawoitameru] (exp,v1) to give birth to; to have a stomachache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top