ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

school

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -school-, *school*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
school(n) โรงเรียน
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
school(n) โรงเรียน, See also: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Syn. academy, grammar school
school(n) การสอน, See also: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา
school(n) เวลาเรียน, See also: ภาคเรียน
school(n) ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
school in(phrv) ฝึกฝน, See also: เรียนรู้
school to(phrv) ควบคุม, See also: ฝึกฝน
schoolboy(n) เด็กนักเรียนชาย, Syn. lad, learner, pupil, student
schoolfee(n) ค่าเล่าเรียน
schooling(n) การเรียนการสอน, Syn. discipline, nurture, teaching
schoolman(n) ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
school(สคูล) n. โรงเรียน, ระบบการศึกษา, การศึกษา, กลุ่มนักเรียน, ภาคเรียน, ฝูงปลา, ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน, เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง, ไปเป็นฝูง, Syn. academy, institute, college
school busรถโรงเรียน
schoolbagn. กระเป๋าเรียน
schoolboyn. เด็กนักเรียนชาย
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน
schoolgirl(สคูล'เกิร์ล) n. นักเรียนหญิง
schooling(สคูล'ลิง) n. การเรียนการสอน (โดยเฉพาะในโรงเรียน), Syn. training
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย, ครูใหญ่. vt., vi. ทำหน้าที่เป็นครู, ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmate(สคูล'เมท) n. เพื่อนร่วมโรงเรียน, เพื่อนนักเรียน, เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง, ครูผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
school(n) โรงเรียน, วิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, การเล่าเรียน, ฝูงปลา
school(vt) สอน, ให้การศึกษา, สั่งสอน
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา
schoolbag(n) กระเป๋านักเรียน, กระเป๋าหนังสือ
schoolboy(n) นักเรียนชาย
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
schoolgirl(n) นักเรียนหญิง
schoolhouse(n) อาคารเรียน, โรงเรียน, ตึกเรียน, สถานที่เรียน
schooling(n) ระบบการศึกษา, การเรียนการสอน, แผนการศึกษา
schoolmaster(n) ครูใหญ่, ครูผู้ชาย, อาจารย์ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
school๑. โรงเรียน๒. สำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
schoolสกุลศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school ageวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age childเด็กวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age populationประชากรวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school attendance, compulsoryการเข้าศึกษาภาคบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
school fees insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
School of Parisสกุลศิลปะปารีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school, public๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School accidentsอุบัติเหตุในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School administratorsผู้บริหารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School attendanceการเข้าชั้นเรียน [TU Subject Heading]
School board membersกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School boardsคณะกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School buildingsอาคารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School busesรถโรงเรียน [TU Subject Heading]
School chaplainsอนุศาสนาจารย์ในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School childrenนักเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
School dictionaryพจนานุกรมฉบับนักเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
School Bus Turn Around(slang) ทางรถบัสกลับรถ, See also: A. ead, ead, Syn. ead
School kits[สคูล คิด] (n) ชุดเครื่องเขียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
School is not for you.โรงเรียนไม่ได้สำหรับคุณ Pinocchio (1940)
I was going to school 'til I met somebody.ฉันกำลังจะไปโรงเรียนจนฉัน ได้พบกับใครสักคน Pinocchio (1940)
So, like the gentleman of the old school that he is, he killed her.เเล้วก็เหมือนคุณผู้ชายหัวโบราณ เขาก็เลยฆ่าหล่อนเสีย Rebecca (1940)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน How I Won the War (1967)
- Grammar school boy?โรงเรียนมัธยมเด็ก? คุณชาย How I Won the War (1967)
- I want School Bombing.ฉันต้องการระเบิดโรงเรียน How I Won the War (1967)
- I want School Bombing. - (laughter)ไม่สงสัยมากเกี่ยวกับกำลังใจ ในการทำงานที่นี่ใช่มั้ย enit? How I Won the War (1967)
There's a school of whales.มีโรงเรียนของปลาวาฬคือ Yellow Submarine (1968)
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่ Jaws (1975)
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
schoolA dog followed me to my school.
schoolAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
schoolAdversity is the best school.
schoolA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
schoolAfter he left school, he went to London.
schoolAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
schoolAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
schoolAfter school we play baseball with our classmates.
schoolA great many students were absent from school.
schoolA group of foreign students visited Akira's high school.
schoolA heavy snow kept us from going to school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ร.(n) school, Syn. โรงเรียน
โรงเรียน(n) school, Syn. สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Count Unit: โรง, แห่ง
ศิษย์(n) student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count Unit: คน
สถานศึกษา(n) school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
เด็กวัยเรียน(n) school age child, Example: เราไม่มีสถานศึกษาให้พอกับจำนวนประชากรในเด็กวัยเรียน, Count Unit: คน
เพื่อนร่วมโรงเรียน(n) schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count Unit: คน
โรงเรียนชาย(n) school for boys, Ant. โรงเรียนหญิง, Example: พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาสอบเข้าโรงเรียนชายประจำจังหวัดได้, Count Unit: โรง, แห่ง
โรงเรียนหญิง(n) girl's school, See also: school for girls, Syn. โรงเรียนสตรี, Ant. โรงเรียนชาย, Example: แม่ตั้งใจว่าจะให้ลูกสาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, Count Unit: แห่ง
สมุดพก(n) school report, See also: report card, school children's report book, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สถานศึกษา(n) school, See also: academy, college, seminary, institute, institution, Syn. โรงเรียน, Example: ขณะนี้สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้การศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [ m ]
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [ f ] ; école gardienne [ f ] (Belg.) ; jardin d'enfants [ m ]
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [ m ] ; manuel scolaire [ m ]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
บทฝึกหัด[bot feukhat] (n) EN: exercice (in school)  FR: exercice (scolaire) [ m ]
ชีวิตในโรงเรียน[chīwit nai rōngrīen] (n, exp) EN: school life
ชุดนักเรียน[chut nakrīen] (n, exp) EN: student's uniform ; school uniform  FR: uniforme d'écolier [ m ] ; uniforme scolaire [ m ]
เด็กก่อนวัยเรียน[dek køn wai rīen] (n, exp) EN: pre-school child  FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กประถม[dek prathom] (n, exp) EN: pupil ; children at primary school ; young boy  FR: enfant de l'école primaire [ m, f ] ; écolier [ m ] ; écolière [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
school
schools
school's
schooled
schooler
schooley
schools'
schoolboy
schoolbus
schoolers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
school
schools
schooled
schoolboy
schooling
schoolman
schoolmen
schoolbook
schoolboys
schooldays

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ,   /  ] school; CL:所[ suo3 ] #416 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] school; military officer #1,065 [Add to Longdo]
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ,   /  ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate #2,579 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong #3,398 [Add to Longdo]
院校[yuàn xiào, ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ,  ] school or college #4,281 [Add to Longdo]
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ,   /  ] school record #4,669 [Add to Longdo]
校车[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ,   /  ] school bus #6,442 [Add to Longdo]
学业[xué yè, ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ,   /  ] schoolwork; study material #9,263 [Add to Longdo]
书包[shū bāo, ㄕㄨ ㄅㄠ,   /  ] schoolbag; satchel #11,800 [Add to Longdo]
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ,   /  ] school of thought #12,854 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abitur { n }; Abi { n } [ ugs. ]; Matura { f } [ Ös. ]; Abiturprüfung { f }; Reifeprüfung { f } | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Ingenieurschule { f } | Ingenieurschulen { pl }school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Jugendfreund { m }school day friend [Add to Longdo]
Klassenfahrt { f }school trip [Add to Longdo]
Kunstschule { f } | Kunstschulen { pl }school of arts | schools of arts [Add to Longdo]
Lehranstalt { f } | Lehranstalten { pl }school | schools [Add to Longdo]
Schulabgänger { m }; Schulabgängerin { f }school leaver [Add to Longdo]
Schulangst { f }school phobia [Add to Longdo]
Schulausflug { m }school outing [Add to Longdo]
Schulausgabe { f }school edition [Add to Longdo]
Schulbank { m }school desk [Add to Longdo]
Schulbesuch { m }school attendance [Add to Longdo]
Schulbildung { f }school education [Add to Longdo]
Schule { f } | Schulen { pl } | in die Schule gehenschool | schools | to go to school [Add to Longdo]
Schulentlassene { m, f }; Schulentlassenerschool leaver [ Br. ]; school graduate [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
学校(P);學校(oK)[がっこう, gakkou] (n) school; (P) #99 [Add to Longdo]
一覧[いちらん, ichiran] (n, vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) #119 [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- #331 [Add to Longdo]
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]
年度[ねんど, nendo] (n, n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P) #392 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n, n-suf) class, grade, rank; school class, grade; (P) #403 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P) #446 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, n. [For shoal a crowd; prob. confused with
   school for learning.]
   A shoal; a multitude; as, a school of fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, n. [OE. scole, AS. sc?lu, L. schola, Gr. ?
   leisure, that in which leisure is employed, disputation,
   lecture, a school, probably from the same root as ?, the
   original sense being perhaps, a stopping, a resting. See
   {Scheme}.]
   1. A place for learned intercourse and instruction; an
    institution for learning; an educational establishment; a
    place for acquiring knowledge and mental training; as, the
    school of the prophets.
    [1913 Webster]
 
       Disputing daily in the school of one Tyrannus.
                          --Acts xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of primary instruction; an establishment for the
    instruction of children; as, a primary school; a common
    school; a grammar school.
    [1913 Webster]
 
       As he sat in the school at his primer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A session of an institution of instruction.
    [1913 Webster]
 
       How now, Sir Hugh! No school to-day? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the seminaries for teaching logic, metaphysics, and
    theology, which were formed in the Middle Ages, and which
    were characterized by academical disputations and
    subtilties of reasoning.
    [1913 Webster]
 
       At Cambridge the philosophy of Descartes was still
       dominant in the schools.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The room or hall in English universities where the
    examinations for degrees and honors are held.
    [1913 Webster]
 
   6. An assemblage of scholars; those who attend upon
    instruction in a school of any kind; a body of pupils.
    [1913 Webster]
 
       What is the great community of Christians, but one
       of the innumerable schools in the vast plan which
       God has instituted for the education of various
       intelligences?            --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   7. The disciples or followers of a teacher; those who hold a
    common doctrine, or accept the same teachings; a sect or
    denomination in philosophy, theology, science, medicine,
    politics, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let no man be less confident in his faith . . . by
       reason of any difference in the several schools of
       Christians.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. The canons, precepts, or body of opinion or practice,
    sanctioned by the authority of a particular class or age;
    as, he was a gentleman of the old school.
    [1913 Webster]
 
       His face pale but striking, though not handsome
       after the schools.          --A. S. Hardy.
    [1913 Webster]
 
   9. Figuratively, any means of knowledge or discipline; as,
    the school of experience.
    [1913 Webster]
 
   {Boarding school}, {Common school}, {District school},
   {Normal school}, etc. See under {Boarding}, {Common},
    {District}, etc.
 
   {High school}, a free public school nearest the rank of a
    college. [U. S.]
 
   {School board}, a corporation established by law in every
    borough or parish in England, and elected by the burgesses
    or ratepayers, with the duty of providing public school
    accommodation for all children in their district.
 
   {School committee}, {School board}, an elected committee of
    citizens having charge and care of the public schools in
    any district, town, or city, and responsible for control
    of the money appropriated for school purposes. [U. S.]
 
   {School days}, the period in which youth are sent to school.
    
 
   {School district}, a division of a town or city for
    establishing and conducting schools. [U.S.]
 
   {Sunday school}, or {Sabbath school}, a school held on Sunday
    for study of the Bible and for religious instruction; the
    pupils, or the teachers and pupils, of such a school,
    collectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, v. t. [imp. & p. p. {Schooled}; p. pr. & vb. n.
   {Schooling}.]
   1. To train in an institution of learning; to educate at a
    school; to teach.
    [1913 Webster]
 
       He's gentle, never schooled, and yet learned.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To tutor; to chide and admonish; to reprove; to subject to
    systematic discipline; to train.
    [1913 Webster]
 
       It now remains for you to school your child,
       And ask why God's Anointed be reviled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The mother, while loving her child with the
       intensity of a sole affection, had schooled herself
       to hope for little other return than the waywardness
       of an April breeze.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 school
   n 1: an educational institution; "the school was founded in
      1900"
   2: a building where young people receive education; "the school
     was built in 1932"; "he walked to school every morning" [syn:
     {school}, {schoolhouse}]
   3: the process of being formally educated at a school; "what
     will you do when you finish school?" [syn: {school},
     {schooling}]
   4: a body of creative artists or writers or thinkers linked by a
     similar style or by similar teachers; "the Venetian school of
     painting"
   5: the period of instruction in a school; the time period when
     school is in session; "stay after school"; "he didn't miss a
     single day of school"; "when the school day was done we would
     walk home together" [syn: {school}, {schooltime}, {school
     day}]
   6: an educational institution's faculty and students; "the
     school keeps parents informed"; "the whole school turned out
     for the game"
   7: a large group of fish; "a school of small glittering fish
     swam by" [syn: {school}, {shoal}]
   v 1: educate in or as if in a school; "The children are schooled
      at great cost to their parents in private institutions"
   2: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   3: swim in or form a large group of fish; "A cluster of
     schooling fish was attracted to the bait"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 school /sxol/
  1. bevy; collection; group; heap; herd; set
  2. school
  3. school

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top