Search result for

combined

(71 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combined-, *combined*, combin, combine
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combined agesอายุควบกัน (ของคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
combined blowpipeคันเชื่อมแก๊สอเนกประสงค์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
combined company policyกรมธรรม์บริษัทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined liability policyกรมธรรม์ความรับผิดร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined pelvimetryการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combined policyกรมธรรม์รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined variance; pooled varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combinedแบบผสม [การแพทย์]
combined arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลหลาย ๆ ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Combined Cycledการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Combined financial statementงบการเงินรวม [การบัญชี]
Combined Methodsวิธีผสม [การแพทย์]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Combined Sewage Overflow, CSO น้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส
น้ำล้นที่ออกมาจากระบบท่อระบายรวมในหน้าฝน [สิ่งแวดล้อม]
Combined Sewer ท่อระบายรวม
ท่อระบายที่ใช้รับทั้งน้ำเสียและน้ำฝนหรือน้ำ ผิวดิน [สิ่งแวดล้อม]
Combined System Diseaseโรคคอมไบน์ซีสเตม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Brain: Nanotechnologically combined neurons.สมอง ทำมากจากเซลล์ประสาทเทียม ที่ผลิตจากนาโนเทคโนโลยี Cyborg Girl (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
500 million humans live in the world's desert lands, more than the combined population of Europe.มนุษย์ 500 ล้านคน อาศัยอยู่ในทะเลทราย มากกว่ากรารรวมกัน ของประชากรในยุโรป Home (2009)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ District 9 (2009)
Considering that you have more power than all the Plumbers combined, you sure don't know much.ดูเหมือนว่านายจะมีพลังมากกว่านั้นนะ มากกว่าพวกช่างประปารวมกันซะอีก แต่นายไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่น้อย Ben 10: Alien Swarm (2009)
The virus in its gaseous forms combined with these bombs will release the blue shadow virus back into the galaxy, more potent than ever before.ไวรัสที่อยู่ในสภาวะก๊าซ ผนวกเข้ากับระเบิดเหล่านี้ จะปลดปล่อยไวรัสบลูชาโดว์ Blue Shadow Virus (2009)
Sir, even if Skywalker is successful and destroys the battleship, how will we stand up to the combined firepower of the remaining frigates?ถ้าสกายวอคเกอร์สำเร็จ และยานนายพลถูกทำลาย เราจะยืนหยัดต้านทานยานรบที่เหลือ ที่ระดมยิงเข้ามาได้ยังไง? Storm Over Ryloth (2009)
THAN NICOLE RICHIE AND LINDSAY LOHAN COMBINED.ที่นิโคล ริชชี่ กับ ลินด์เซย์ โลแฮน โดนรวมกันอีก Valley Girls (2009)
He has a mild case of scoliosis, which combined with a growth spurt, could account for the pain and the clumsiness on the soccer field.อาจทำให้เจ็บปวด และ ซุ่มซ่ามได้ในสนามฟุตบอล เพราะงั้น เราจะรอดูกันว่า มันจะทุเลาลงในสองสามสัปดาห์หรือเปล่า Good Mourning (2009)
The large skull and torso, combined with short limbs and evidence of hypotonia points to achondroplasia.กะโหลกศรีษะมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดลำตัว และยังมีแขน-ขาสั้น และจากหลักฐานการหดตัวของกระดูก บอกได้ว่าถึงภาวะกระดูกที่ไม่เจริญเติบโต The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combinedBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
combinedHe combined two ideas into one.
combinedIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.
combinedNordic Combined is held as a combination of two events, ski-jump and cross-country ski.
combinedNordic combined is one of the wintersport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
combinedOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.
combinedThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
combinedThe two companies combined in a joint corporation.
combinedThey combined forces to fight the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระผสม[N] combined vowel, Syn. สระประสม, Example: เด็กๆ มักเขียนสระผสมไม่ถูกตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระคน[X] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled   FR: mélangé ; mêlé

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBINED    K AH0 M B AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combined    (v) (k @1 m b ai1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer [Add to Longdo]
Kombinationstastatur {f}combined keyboard [Add to Longdo]
Schreiblesekopf {m}combined head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set [Add to Longdo]
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping) [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
ノルディックコンバインド[, norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ボイルシャルルの法則[ボイルシャルルのほうそく, boirusharuru nohousoku] (n) combined gas law [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] (n) combined unit; two-in-one unit; many-in-one unit; integrated model [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, / ] combined assault; to mount a joint attack [Add to Longdo]
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] combined stereo; music center [Add to Longdo]
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] combined fleet [Add to Longdo]
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] combined branches of a clan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] combined [Add to Longdo]
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combine \Com*bine"\ (k[o^]m*b[imac]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Combined} (k[o^]m*b[imac]nd"); p. pr. & vb. n. {Combining}.]
   [LL. combinare, combinatum; L. com- + binus, pl. bini, two
   and two, double: cf. F. combiner. See {Binary}.]
   1. To unite or join; to link closely together; to bring into
    harmonious union; to cause or unite so as to form a
    homogeneous substance, as by chemical union.
    [1913 Webster]
 
       So fitly them in pairs thou hast combined. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Friendship is the cement which really combines
       mankind.               --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       And all combined, save what thou must combine
       By holy marriage.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Earthly sounds, though sweet and well combined.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind; to hold by a moral tie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am combined by a sacred vow.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combined \Com*bined"\, a.
   United closely; confederated; chemically united.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combined
   adj 1: made or joined or united into one [ant: {uncombined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top