Search result for

ตะโพก

(26 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะโพก-, *ตะโพก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโพก[N] hips, See also: haunches, buttocks, Syn. ก้น, สะโพก, บั้นท้าย, Example: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโพกน. ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง ๒ ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า, สะโพก ก็ว่า.
ตะโพกสุดเสียงสังข์น. เรียกตะโพกหญิงที่ผายออกมาก.
บั้นท้ายตะโพก, ก้น, (ใช้แก่หญิง).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not coming out at your penis, it's coming out at your assมันอยู่ไม่มาออกที่กระเจี๊ยว \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของคุณมาจากที่ตะโพก Gas Pills (2008)
Maria. Fanny. Nelly.มาเรีย ตะโพก เนลลี่ เราได้ fleeced ได้อย่างไร The Invisible Woman (2013)
And we have the os coxae and various metacarpals and phalanges of a Homo sapien female.และเรามีข้อต่อกระดูกตะโพก และกระดูกฝ่ามือต่างๆ และกระดูกนิ้วมือ ของมนุษย์ผู้หญิง The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Here. I got a fanny pack for you too.ที่นี่ ผมได้รับแพ็คตะโพก สำหรับคุณเกินไป Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Reach into my fanny pack and get my checkbook.เข้าถึงในแพ็คตะโพกของฉัน และได้รับสมุดเช็คของฉัน Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Did I ever tell you I really like that fanny pack?ฉันไม่เคยบอกคุณผม เช่นแพ็คตะโพกที่ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
I've had a heart attack... a hip replacement... surgery in both knees.ฉันมีโรคหัวใจ... ตะโพกก็เปลี่ยนแล้ว... ผ่าตัดทั้งสองเข่า The Longest Ride (2015)
Mrs Nichols is ordering a haunch of pork. She expects him tomorrow.คุณนายนิโคลัส สั่งตะโพกหมูหนึ่งข้าง หล่อนจะทำอาหารให้เขาพรุ่งนี้ Pride & Prejudice (2005)
Hips. Hips.ตะโพก สะโพก American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโพก[n.] (taphōk) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks   FR: hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hip[N] สะโพก, See also: ตะโพก, กระดูกสะโพก, ก้น, บั้นท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
breech(บรีช) n. ก้น,ตะโพก,ท้ายปืน -S.buttocks
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump

English-Thai: Nontri Dictionary
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top