ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aunt

AE1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunt-, *aunt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aunt(n) พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ, Syn. grandaunt, auntie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aunt(อานทฺ) n. ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
avaunt(อะวอนท') interj. ไป! (away ! go!)
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n., vt., vi.= chant
daunt(ดอนทฺ) { daunted, daunting, daunts } vt. ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว, กล้า, อาจหาญ, Syn. bold
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด, เดินโอ้อวด, ดูหมิ่น, เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง, เดินโอ้อวด, แสดงโอ้อวด, โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด, การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish, brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด, หยิ่ง, ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด, แห้งแล้ง, เปล่าเปลี่ยว, เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated, bleak

English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น, ทำให้เกรงขาม, ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ, อาจหาญ, ไม่ครั่นคร้าม, ไม่หวาดหวั่น, ไม่กลัว
flaunt(vi) ปลิวสะบัด, โบก, โอ้อวด, สะบัดพริ้ว
gaunt(adj) ผอมโซ, ซูบซีด, เก้งก้าง, ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย, ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา, สิงสู่, หลอกหลอน, ไปบ่อย, รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย, มีผีหลอก, มีผีสิง, ซึ่งสิงอยู่
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ, การไปเที่ยว, การท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Hel-lo, aunt Alicia.-สวัสดี Day of the Dead (1985)
Say hello to your aunt Alicia.สวัสดีป้าอลิเชียสิ Day of the Dead (1985)
Say, "hello, aunt Alicia. "พูด สวัสดีป้าอลิเชีย Day of the Dead (1985)
"Hello, aunt Alicia. "หวัดดีครับ ป้าอลิเชีย Day of the Dead (1985)
- Aunt Em?- ป้าเอ็มคะ? Return to Oz (1985)
Aunt Em says she's gonna stew you up for supper.ป้าเอ็มบอกว่าจะจับแกต้มกินเย็นนี้ซะเลย Return to Oz (1985)
Aunt Em!ป้าเอ็ม Return to Oz (1985)
Aunt Em, look! A key from Oz!ดูสิคะป้าเอ็ม กุญแจจากออซ Return to Oz (1985)
- No, look, Aunt Em.-ไม่นะ ป้าดูสิคะ Return to Oz (1985)
Aunt Em, my friends are in trouble.ป้าคะ เพื่อนๆหนูกำลังลำบาก Return to Oz (1985)
He broke his leg, Aunt Em.ขามันหักนะคะ ป้าเอ็ม Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auntAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
auntAkiko has an aunt whose name is Hana.
auntAunt Isabel is generous and gave us a lot of presents.
auntAunt, this is Tom.
auntAunt Yoko is too weak to work.
auntEverything in that house revolved upon Aunt Mary.
auntFather named me after his aunt.
auntHad you met her aunt before you married May?
auntHe boarded with his aunt.
auntHe has two aunts on his mother's side.
auntHe is looked after by his aunt.
auntHe is staying with his aunt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณป้า(n) aunt, See also: auntie, Syn. ป้า, Ant. คุณลุง, Example: หมู่นี้คุณป้าไม่ค่อยแข็งแรง, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่
ป้า(n) aunt, Example: เมื่อถึงคราวที่แม่ต้องไปต่างจังหวัดนานๆ แม่จะให้ป้ามาคอยดูแลหนูนาเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่
มาตุจฉา(n) aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
มาตุจฉา(n) aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
น้าสะใภ้(n) aunt, Ant. น้าเขย, Example: คุณยายมีปัญหากับน้าสะใภ้อยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หญิงที่แต่งงานกับของชายของแม่
น้าสาว(n) aunt, See also: uncle's wife, Ant. น้าชาย, Example: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องสาวของแม่
ซิ้ม(n) aunt, See also: uncle's wife, Example: การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก ซิ้มกับผัวของแกไม่ได้มีอะไรติดตัวมามากนัก, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกหญิงจีน ตามศัพท์แปลว่าอาสะใภ้ หรือภรรยาของน้องผัว, Notes: (จีน)
น้า(n) aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องสาวของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
บานผีสิง[bān phīsing] (n, exp) EN: haunted house  FR: maison hantée [ f ]
โด่[dō] (v) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
คุณป้า[khun pā] (n) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)  FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUNT AE1 N T
AUNT AO1 N T
AUNTS AO1 N T S
AUNTS AE1 N T S
AUNTS' AE1 N T S
AUNTIE AO1 N T IY0
AUNTIE AE1 N T IY0
AUNT'S AO1 N T S
AUNT'S AE1 N T S
AUNTS' AO1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunt (n) ˈaːnt (aa1 n t)
aunts (n) ˈaːnts (aa1 n t s)
aunty (n) ˈaːntiː (aa1 n t ii)
auntie (n) ˈaːntiː (aa1 n t ii)
aunties (n) ˈaːntɪz (aa1 n t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老大娘[lǎo dà niáng, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ,    /   ] aunty; granny #42,265 [Add to Longdo]
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ,  ] aunt; wife of father's younger brother #144,841 [Add to Longdo]
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ,  ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife #156,805 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
erstaunt(adj, adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tante { f } | Tanten { pl }aunt | aunts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウント[akaunto] (n) account #299 [Add to Longdo]
巣(P);栖[す, su] (n) (1) nest; rookery; breeding place; hive; (2) den; (3) haunt; (4) (See 蜘蛛の巣) (spider's) web; (P) #7,574 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m, vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) #8,293 [Add to Longdo]
カウント[kaunto] (n, vs) count; (P) #8,453 [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) { comp } (See カウ, モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) #9,622 [Add to Longdo]
マウント[maunto] (n, vs) mount; (P) #10,572 [Add to Longdo]
カウントダウン[kauntodaun] (n) countdown #11,853 [Add to Longdo]
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P) #15,201 [Add to Longdo]
マウンテン[maunten] (n) mountain; (P) #16,516 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
カウント[かうんと, kaunto] count [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aunt \Aunt\, n. [OF. ante, F. tante, L. amita father's sister.
   Cf. {Amma}.]
   1. The sister of one's father or mother; -- correlative to
    nephew or niece. Also applied to an uncle's wife.
    [1913 Webster]
 
   Note: Aunt is sometimes applied as a title or term of
      endearment to a kind elderly woman not thus related.
      [1913 Webster]
 
   2. An old woman; and old gossip. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A bawd, or a prostitute. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aunt Sally}, a puppet head placed on a pole and having a
    pipe in its mouth; also a game, which consists in trying
    to hit the pipe by throwing short bludgeons at it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aunt
   n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
      [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top