ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auntie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auntie-, *auntie*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auntie Em! Toto! It's a twister!ป้าเอ็ม โตโต้ มันพายุหมุนนี่ Airplane! (1980)
I was just taking them sausages to me Auntie Annie's.ผมเพียงแค่การพาไส้กรอก ฉันคุณป้าแอนนี่ของ In the Name of the Father (1993)
You're very kind, but we need a bit of space, Auntie Annie.คุณเป็นคนใจดีมาก ๆ แต่เราต้องการให้ บิตของพื้นที่อา? In the Name of the Father (1993)
I was a couple of nights at my Auntie Annie's... and one night at the hotel after I robbed the money.ผมสองสามคืน ที่แอนนี่คุณป้าของฉัน ... และคืนหนึ่งที่โรงแรม หลังจากที่ฉันปล้นเงิน In the Name of the Father (1993)
Auntie An Mei, คุณป้าอันเมย์ The Joy Luck Club (1993)
Auntie Lindo, คุณป้าลินโด The Joy Luck Club (1993)
Auntie Ying Ying.คุณป้าหยิงหยิง The Joy Luck Club (1993)
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people.เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย The Joy Luck Club (1993)
When I was young, Auntie Lindo was my mother's best friend and arch enemy.ตอนที่ฉันยังเด็ก คุณป้าลินโดเป็นทั้งเพื่อนสนิท... และศัตรูตัวฉกาจของแม่ฉัน The Joy Luck Club (1993)
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
Look, look, look, look, Ma, Ma, Auntie Ying, Auntie Ying.ดู ดู ดู ดูสิครับ แม่ แม่ คุณป้าหยิง คุณป้าหยิง The Joy Luck Club (1993)
Auntie An Mei said that. Why you always confusing us?- ป้าอันเมย์ต่างหากที่พูดแบบนั้น ทำไมชอบจำสลับกันจัง The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auntieShe is known as auntie at the office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณป้า(n) aunt, See also: auntie, Syn. ป้า, Ant. คุณลุง, Example: หมู่นี้คุณป้าไม่ค่อยแข็งแรง, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
auntie
auntie

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auntie
aunties

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auntie \Aunt"ie\, Aunty \Aunt"y\, n.
   A familiar name for an aunt. In the southern United States a
   familiar term applied to aged negro women.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auntie
   n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
      [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top