ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古巣

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古巣-, *古巣*
Japanese-English: EDICT Dictionary
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I worked for the man who started this,[JA] 結局は 古巣に帰るというか The Show Must Go On (2014)
Hey! I'm in the old house. I got the right to kick it a little.[JA] 俺の古巣だ ちょい休むぞ Brotherhood (2010)
He was picking up work, maybe?[JA] 古巣に戻ったか 何かでしょう The Last Fight (2014)
It won't go bad, OK? I promise. You're in your old house.[JA] 悪くはならない 約束だ ここはお前の古巣 Brotherhood (2010)
It's good to be back.[JA] 古巣もいいものだな Trial by Fire (2015)
- Augoura, your old company.[JA] - アゴラ社だ 古巣 Black Sea (2014)
Hiding from our own people.[JA] 古巣から 逃げ隠れとはな Black Sea (2014)
I was just wondering how things were going at the old stomping ground.[JA] 古巣の様子が気になって Chapter 7 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top