ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaunt

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaunt-, *chaunt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chaunt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chaunt*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chauntlucet, perhaps. Or Martin Pale's Rectification...Nein, Chauntlucet oder Martin Pale. Chapter Seven: Jonathan Strange & Mr Norrell (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chaunt \Chaunt\, n. & v.
     See {Chant}.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chaunt

 


  

 
chaunt
  • (ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top