Search result for

นิ่ม

(46 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ่ม-, *นิ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ม[V] be soft, See also: be delicate, be fragile, Syn. นุ่ม, นุ่มนวล, ละมุนละไม, Ant. แข็ง, กระด้าง, ไม่อ่อนโยน, Example: มือของเธอนิ่มมาก คงไม่เคยหยิบจับอะไรเลย, Thai definition: มีลักษณะอ่อนนุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ้มดู มิ้ม ๒.
นิ่มว. อ่อนนุ่ม เช่น เนื้อนิ่ม มะตูมนิ่ม, ละเอียดอ่อน เช่น ผ้านี้เนื้อนิ่ม.
นิ่มดู ลิ่น.
นิ่มดู มิ้ม ๒.
นิ่มนวลว. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, ไม่กระด้าง.
อ่อนนิ่ม เช่น เนื้ออ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want freedom! -Sergeant?ทหาร ลากมันไปนิ่ม ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Ditto? Ditto, you provincial putz!เหมือนกันงั้นรึ เหมือนมะเหงกสิ ไอ้ปัญญานิ่ม Blazing Saddles (1974)
Morons!ไอ้ปัญญานิ่ม Blazing Saddles (1974)
Chief, I want you up on the bridge, just take her forward, steady.สารวัตรไปยืนที่สะพานเรือ วิ่งไปข้างหน้านิ่มๆ Jaws (1975)
Any soft spots?มีที่นิ่มๆบ้างไหม? Return to Oz (1985)
Stay out of the way. What are you talking about?หลีกทางให้สิ นายพูดอะไรมั่วนิ่ม Labyrinth (1986)
I like to pet nice things with the fingers. Soft things.ฉันชอบลูบสิ่งที่สวยงามที่นุ่มนิ่ม Of Mice and Men (1992)
Sometimes when I'm doing my hair, I just sit and stroke it cos it's so soft.บางครั้งตอนที่ฉันทำผมมา ฉันจะนั่งลูบผมเล่นเพราะมันนิ่มมาก Of Mice and Men (1992)
- Foolish man.- ไอ้ปัญญานิ่ม James and the Giant Peach (1996)
Made of armadillos' toesทำจากเท้าตัวนิ่ม James and the Giant Peach (1996)
- They's soft.- นิ่มจัง The Education of Little Tree (1997)
They's soft.นิ่มจัง The Education of Little Tree (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle   FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggy[ADJ] นิ่ม เปียกเหมือนกับ
doughy[ADJ] นิ่มและเหนียวหนืดคล้ายกับแป้งผสมสำหรับอบขนมปัง, Syn. impressible, waxy, pasty
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
pianissimo[ADJ] แผ่วเบามาก, See also: นิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo
squashy[ADJ] เหลวและเปียก, See also: นิ่มและเปียก, Syn. juicy, succulent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
congeal(คันจีล') {congealed,congealing,congeals} vt.,vi. เปลี่ยนจากนิ่มหรือเหลวเป็นแข็ง,ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้คงที่หรือแน่น., See also: congealability,congealableness,congealedness,congealment,congealation n., Syn. stiffen,solidify
cordwain(คอร์ด'เวน) n. หนังนิ่มและลื่น
crumby(ครัม'บี) adj. เต็มไปด้วยเศษเล็กเศษน้อย,นิ่ม
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
silky(adj) นิ่ม,เหมือนไหม,มันวาว,ลื่น
sleek(adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล

German-Thai: Longdo Dictionary
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top