ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apish-, *apish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apish(adj) คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน, โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apish (j) ˈɛɪpɪʃ (ei1 p i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたぴし[gatapishi] (n, vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apish \Ap"ish\, a.
   Having the qualities of an ape; prone to imitate in a servile
   manner. Hence: Apelike; fantastically silly; foppish;
   affected; trifling.
   [1913 Webster]
 
      The apish gallantry of a fantastic boy. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apish
   adj 1: being or given to servile imitation [syn: {apish},
       {apelike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top