ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alternate

AO1 L T ER0 N AH0 T   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alternate-, *alternate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[ADJ] ซึ่งสลับกัน, See also: สลับ, Syn. every other, every second
alternate[N] ตัวสำรอง, See also: ตัวเผื่อเลือก
alternate[N] ทางเลือก
alternate[VT] ทำให้สลับกัน, See also: ผลัดกัน, Syn. rotate, follow in turn
alternate[ADJ] ที่เป็นตัวเลือก, Syn. alternative
alternate[VI] ผลัด, See also: ผลัดกัน, สลับกัน, สลับ
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
alternate[VI] สำรอง, See also: เป็นตัวสำรอง
alternate[ADJ] หนึ่งเว้นหนึ่ง
alternately[ADV] ที่ผลัดกัน, Syn. alternatively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternateผู้แทนสำรอง, ตัวสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate anglesมุมแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate exterior anglesมุมแย้งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate hemiplegia; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate hypothesis; alternative hypothesisสมมุติฐานทางเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate interior anglesมุมแย้งภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alternate key; Alt keyแป้นสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Alternate Dayวันเว้นวัน [การแพทย์]
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือก [TU Subject Heading]
alternate furrow irrigationalternate furrow irrigation, ชลประทานแบบร่องสลับร่อง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alternate Indentationวัดความดันลูกตาโดยกดสลับกัน [การแพทย์]
alternate-interior anglesมุมแย้ง, มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงใด ๆ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ดังรูป      เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน    เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The alternate jurors are excused.คณะลูกขุนสำรองจะขอ 12 Angry Men (1957)
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
From now on, we're going to alternate our dinner music, because, frankly...จากนี้ไป เราจะเปลี่ยนแนวเพลงตอนดินเนอร์ American Beauty (1999)
We have complaints of a 501 driving on the alternate side of the street.เราได้รับแจ้งเหตุ 501 Frailty (2001)
Kaplan, find us an alternate route.แค็ปแลน, ช่วยหาเส้นทางใหม่ให้ที Resident Evil (2002)
I found an alternate route, but it's gonna cost us time.เจอเส้นทางอื่นแล้ว แต่มันต้องใช้เวลาเยอะ Resident Evil (2002)
Alternate universes with colleges and prisons and paraplegia.alternate universes with colleges and prisons and paraplegia. The Butterfly Effect (2004)
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ The Forgotten (2004)
I need you to reconfigure Jack's phone to emit an alternate signal.ฉันอยากให้คุณช่วยปรับสัญญาณโทรศัพท์แจ็ค ให้ส่งสัญญาณอีกประเภทได้ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
didn't work. they want to use the actress client won't change their mind things won't change like this we need come up with an alternate planใช้ไม่ได้ พวกเขาต้องการใช้นักแสดง ลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนใจ บางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นกัน Sapuri (2006)
I want seven alternate diagnoses when I get back.ฉันต้องการ การวินิฉัยโรคพื้นฐาน 7 อย่างเมื่อฉันกลับมา The Right Stuff (2007)
But they ought to alternate colors.แต่มันดูหลากสีเกินไป I Don't Wanna Know (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alternateA week of alternate snow and rain.
alternateDay alternates with night.
alternateDay and night come alternately.
alternateDuring the trip John and I alternated driving the car.
alternateGood luck alternates with misfortune.
alternateGood times alternate with bad.
alternateHe proposed an alternate plan.
alternateJohn and I alternated in driving.
alternateJoy and grief alternate in my breast.
alternateOdd numbers alternate with even ones.
alternatePlease list alternate dates.
alternateThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
มุมแย้ง[N] alternate angle, See also: opposite angle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
ผลัด[V] alternate, See also: take turns, Syn. เปลี่ยน, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, สับ, Example: เราต้องผลัดเวรกันเฝ้าตู้เก็บเงิน, Thai definition: เปลี่ยนกันประจำหน้าที่
ผลัดกัน[V] alternate, See also: take turns, Syn. เปลี่ยนกัน, สลับกัน, Example: ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมผลัดกันออกมาพูดโจมตีบริษัท, Thai definition: เปลี่ยนแทนที่กัน
ผลัดเปลี่ยน[V] alternate, See also: take turns, Syn. สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, Example: เครื่องบินจำนวน 20 ลำผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกลาดตระเวนในเขตน่านน้ำไทย, Thai definition: ผลัดกันประจําหน้าที่
สลับสี[V] alternate the colors, Syn. คั่นสี, Example: สร้อยคอของเขาสลับสีระหว่างสีแดงและสีขาว, Thai definition: มีสีคั่นเป็นตอนๆ ไป, คั่นสีเป็นตอนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo   FR: dynamo [f] ; alternateur [m]
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
มุมแย้ง[n. exp.] (mum yaēng) EN: alternate angle   
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt pheūa leūa) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate   
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; relieve   FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผลัดกัน[X] (phlat kan) EN: alternate ; take turns   FR: tour à tour
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; change   FR: alterner ; varier
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate   FR: alterner ; interchanger
สลับสี[v. exp.] (salap sī) EN: alternate the colors   
วันเว้นวัน[n. exp.] (wan wen wan) EN: every other day ; every alternate day ; every second day ; every two days   FR: un jour sur deux ; tous les deux jours

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERNATE AO1 L T ER0 N AH0 T
ALTERNATE AO1 L T ER0 N EY2 T
ALTERNATED AO1 L T ER0 N EY2 T AH0 D
ALTERNATES AO1 L T ER0 N EY2 T S
ALTERNATELY AO1 L T ER0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alternate (v) ˈɔːltənɛɪt (oo1 l t @ n ei t)
alternate (j) ˈɔːltˈɜːʳnət (oo1 l t @@1 n @ t)
alternated (v) ˈɔːltənɛɪtɪd (oo1 l t @ n ei t i d)
alternates (v) ˈɔːltənɛɪts (oo1 l t @ n ei t s)
alternately (a) ˈɔːltˈɜːʳnətliː (oo1 l t @@1 n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮流[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternate, #11,135 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] alternately; repeatedly, #13,570 [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, ] alternate phyllotaxy (leaf pattern), #75,579 [Add to Longdo]
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, / ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] alternate form of 倏; sudden; abrupt [Add to Longdo]
更番[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, ] alternately; by turns [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key [Add to Longdo]
Ersatzsektor {m}alternate sector [Add to Longdo]
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table [Add to Longdo]
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment [Add to Longdo]
Ersatzspur {f}alternate track [Add to Longdo]
Funktionstastenblock {m}alternate keypad [Add to Longdo]
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb {m}alternate communication [Add to Longdo]
Sekundärschlüssel {m}alternate key [Add to Longdo]
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke [Add to Longdo]
Testhypothese {f}alternate hypothesis [Add to Longdo]
Umwegsteuerung {f}alternate routing [Add to Longdo]
Wechselschicht {f}alternate shift [Add to Longdo]
Wechselwinkel {m}alternate angle [Add to Longdo]
alternative numerische Tastenblockbelegungalternate keypad mode [Add to Longdo]
stellvertretender Direktoralternate director [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
オルタネイト[, orutaneito] (n) alternate [Add to Longdo]
一つ置き[ひとつおき, hitotsuoki] (n) alternate; every other one [Add to Longdo]
一つ置きに[ひとつおきに, hitotsuokini] (adv) (See 一つ置き) alternately [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing [Add to Longdo]
[かく, kaku] (pref) every other; second; alternate [Add to Longdo]
互い違い[たがいちがい, tagaichigai] (adj-na,n) alternate; alternation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
代替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternate \Al*ter"nate\ (?; 277), a. [L. alternatus, p. p. of
   alternate, fr. alternus. See {Altern}, {Alter}.]
   1. Being or succeeding by turns; one following the other in
    succession of time or place; by turns first one and then
    the other; hence, reciprocal.
    [1913 Webster]
 
       And bid alternate passions fall and rise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Designating the members in a series, which regularly
    intervene between the members of another series, as the
    odd or even numbers of the numerals; every other; every
    second; as, the alternate members 1, 3, 5, 7, etc.; read
    every alternate line.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Distributed, as leaves, singly at different heights
    of the stem, and at equal intervals as respects angular
    divergence. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Alternate alligation}. See {Alligation}.
 
   {Alternate angles} (Geom.), the internal and angles made by
    two lines with a third, on opposite sides of it. It the
    parallels AB, CD, are cut by the line EF, the angles AGH,
    GHD, as also the angles BGH and GHC, are called alternate
    angles.
 
   {Alternate generation}. (Biol.) See under {Generation}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternate \Al"ter*nate\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Alternated}; p. pr. & vb. n. {Alternating}.] [L. alternatus,
   p. p. of alternare. See {Altern}.]
   To perform by turns, or in succession; to cause to succeed by
   turns; to interchange regularly.
   [1913 Webster]
 
      The most high God, in all things appertaining unto this
      life, for sundry wise ends alternates the disposition
      of good and evil.            --Grew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternate \Al"ter*nate\, v. i.
   1. To happen, succeed, or act by turns; to follow
    reciprocally in place or time; -- followed by with; as,
    the flood and ebb tides alternate with each other.
    [1913 Webster]
 
       Rage, shame, and grief alternate in his breast. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
       Different species alternating with each other.
                          --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. To vary by turns; as, the land alternates between rocky
    hills and sandy plains.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alternate \Al*ter"nate\ (?; 277), n.
   1. That which alternates with something else; vicissitude.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       Grateful alternates of substantial.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. A substitute; one designated to take the place of another,
    if necessary, in performing some duty.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) A proportion derived from another proportion by
    interchanging the means.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alternate
   adj 1: every second one of a series; "the cleaning lady comes on
       alternate Wednesdays"; "jam every other day"- the White
       Queen
   2: serving or used in place of another; "an alternative plan"
     [syn: {alternate}, {alternative}, {substitute}]
   3: occurring by turns; first one and then the other;
     "alternating feelings of love and hate" [syn: {alternate(a)},
     {alternating(a)}]
   4: of leaves and branches etc; first on one side and then on the
     other in two ranks along an axis; not paired; "stems with
     alternate leaves" [ant: {opposite}, {paired}]
   n 1: someone who takes the place of another person [syn:
      {surrogate}, {alternate}, {replacement}]
   v 1: go back and forth; swing back and forth between two states
      or conditions [syn: {alternate}, {jump}]
   2: exchange people temporarily to fulfill certain jobs and
     functions
   3: be an understudy or alternate for a role [syn: {understudy},
     {alternate}]
   4: reverse (a direction, attitude, or course of action) [syn:
     {interchange}, {tack}, {switch}, {alternate}, {flip}, {flip-
     flop}]
   5: do something in turns; "We take turns on the night shift"
     [syn: {alternate}, {take turns}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top