Search result for

สลับ

(74 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลับ-, *สลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับสี[V] alternate the colors, Syn. คั่นสี, Example: สร้อยคอของเขาสลับสีระหว่างสีแดงและสีขาว, Thai definition: มีสีคั่นเป็นตอนๆ ไป, คั่นสีเป็นตอนๆ
สลับสี[ADJ] multicolored, See also: various-colored, variegated, parti-colored, Syn. คั่นสี, Example: เขาใส่เสื้อเป็นลวดลายสลับสี
สลับฉาก[V] break the program, Syn. คั่นรายการ, Example: การแสดงสลับฉากด้วยการเล่นมายากลและเล่นตลก, Thai definition: เรียกการแสดงสั้นๆ ที่คั่นระหว่างการแสดงละครแต่ละฉาก เพื่อให้มีเวลาสำหรับเปลี่ยนฉากละครว่า การแสดงสลับฉาก, แทรกรายการแสดง
สลับฟันปลา[N] zigzag, Syn. ซิกแซ็ก, Example: ขาใน 3 แถวนี้เยื้องกันโดยทำมุม 60 องศา หรือคือสลับฟันปลา
สลับซับซ้อน[V] complicate, See also: to be complex, Syn. ซับซ้อน, วกวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลับ(สะหฺลับ) ว. คั่นเป็นลำดับ เช่น เขียวสลับแดง ผู้หญิงผู้ชายนั่งสลับกัน สร้อยทับทิมสลับเพชร
สลับสับเปลี่ยน เช่น สลับคู่.
สลับฉากน. เรียกการแสดงสั้น ๆ ที่คั่นระหว่างการแสดงละครแต่ละฉากเพื่อให้มีเวลาสำหรับเปลี่ยนฉากละคร ว่า การแสดงสลับฉาก.
สลับฟันปลาว. สับหว่างสลับเยื้องกันอย่างฟันปลา เช่น นั่งสลับฟันปลา ยืนสลับฟันปลา.
สลับสล้าง(-สะล่าง) ว. เรียกลักษณะต้นไม้ที่ขึ้นเป็นดง มองจากที่สูงแลเห็นยอดสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น ขึ้นไปบนยอดเขา เห็นต้นไม้ขึ้นสลับสล้างเต็มไปหมด.
สลับเรือนก. อาการที่ดาวพระเคราะห์สับเปลี่ยนเรือนเกษตรกันในดวงชะตาบุคคล เช่นเจ้าเรือนเกษตรพุธราศีกันย์มาครองเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ และเจ้าเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ไปครองเรือนเกษตรพุธราศีกันย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternateสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
commutativeสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distichousสลับระนาบเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tetrastichousสลับสองระนาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transposeสลับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternationสลับกัน [การแพทย์]
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and faire's faire, we should alternate it - no- Faire ของ faire และเราควรจะสลับ \ n การ-ไม่มี Gas Pills (2008)
It's an anagram of the letters of our names:เป็นชื่อที่สลับตัวอักษร ระหว่างชื่อของเราน่ะค่ะ The Bank Job (2008)
Switch to the right.สลับเป็นเท้าขวา! My Sassy Girl (2008)
Camera five, give me something else to work with. That's good.กล้อง 5 ขออย่างอื่นสลับด้วย ดีมาก Vantage Point (2008)
I really think you have me mixed up with somebody else.ผมคิดว่าคุณคงจำผมสลับกับอีกคนนึงแล้วล่ะ Wanted (2008)
The secret code is 769.รหัสลับคือ 769. Episode #1.5 (2008)
- Switching to SAR.-สลับไปใช้ดาวเทียม Body of Lies (2008)
- Switching over to SAR.-สลับไปที่ดาวเทียมSAR Body of Lies (2008)
They switched my class.เขาสลับวิชา Pilot (2008)
Picture deadline is Thursday and finals study groups alternate with all of the above. Questions?ส่วนกลุ่มเด็กเรียนก็สลับกันมา มีคำถามอีกมั้ย? High School Musical 3: Senior Year (2008)
You switched his blood.คุณสลับเลือดของเขา Pathology (2008)
You found another patient with an S.H.N. Then you switched his blood to John Doe.คุณพบคนไข้อีกคน ที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วสลับกับจอห์นโด Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; change   FR: alterner ; varier
สลับ[adj.] (salap) EN: alternating   FR: alternatif
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate   FR: alterner ; interchanger
สลับกันได้[adj.] (salap kan dāi) EN: interchangeable   FR: interchangeable
สลับฉาก[v. exp.] (salap chāk) EN: break the program   
สลับซับซ้อน[v.] (salapsapsøn) EN: complicate ; to be complex   FR: compliquer ; être complexe
สลับซับซ้อน[adj.] (salapsapsøn) EN: complicated ; complex   FR: compliqué ; complexe
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
สลับสี[v. exp.] (salap sī) EN: alternate the colors   
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored   FR: bigarré

English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[ADJ] ซึ่งสลับกัน, See also: สลับ, Syn. every other, every second
alternate with[PHRV] สลับกับ, See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ, Syn. interchange with
change off[PHRV] สลับกันทำงาน, See also: เปลี่ยนกันทำ
change over[PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง, Syn. change round, switch over, switch round
change round[PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง, Syn. change over, switch over, switch round
change with[PHRV] เปลี่ยนที่กับ, See also: สลับที่กับ, Syn. exchange with
juggle about[PHRV] สลับหรือย้ายที่
juggle around[PHRV] สลับหรือย้ายที่
switch around[PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, Syn. switch round
switch from[PHRV] เปลี่ยนจาก, See also: สลับจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
interlude(n) การแสดงสลับฉาก
intermezzo(n) การแสดงสลับฉาก
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ
punctuation(n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top