ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substitute

S AH1 B S T AH0 T UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substitute-, *substitute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
substitute(vi) เข้าแทนที่, See also: แทนที่, สับเปลี่ยน, Syn. exchange, replace, swap
substitute(n) คนหรือสิ่งที่เข้าแทนที่, See also: ตัวแทน, สิ่งแทน, Syn. deputy, proxy, replacement
substitute(n) คำที่ใช้แทนได้ (ไวยากรณ์), See also: คำแทนที่
substitute(adj) เป็นตัวแทน, See also: เป็นการแทนที่, Syn. acting, alternative
substitute for(phrv) ใช้ (บางสิ่ง) แทน (บางสิ่ง)
substitute for(phrv) เป็นตัวแทน, See also: ทำแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
substitute(ซับ'สทิทิวทฺ) n.,adj. ตัวแทน,คำแทน. vt. แทน,สับเปลี่ยน., See also: substitutable adj. substituter n. substitution n. substituteal adj. substituteary adj., Syn. replace, supplant, displace

English-Thai: Nontri Dictionary
substitute(n) ผู้แทน,ตัวแทน,คำแทน
substitute(vt) แทนที่,เปลี่ยนตัว,สับเปลี่ยน,ทำการแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
substitute defendantจำเลยผู้เข้าแทนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute fatherพ่อเลี้ยง (โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่) [ดู stepfather ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute, bloodสิ่งแทนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substitute; surrogate๑. สิ่งทดแทน, ผู้ทดแทน๒. แทน, แทนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substituted serviceการส่งหมายโดยวิธีอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consider though this substitute A bat in place of this old rat - Huh!ฉันว่าใช้ค้างคาวดีกว่านะ The Nightmare Before Christmas (1993)
- She had a substitute teacher today.- วันนี้มีครูมาสอนแทนเธอล่ะ Rushmore (1998)
His substitute teacher, His regular teacher's a much older woman,เป็นครูแทน ครูตัวจริงแก่กว่านี้เยอะ Shall We Dance (2004)
So I just got word that since the whole band is laid up and can't make the next game they're looking for substitutes Powwow at the music room 9AMฉันได้ยินมาว่าทั้งวงต้องพักผ่อน แล้วก็ไปเชียร์การแข่งครั้งต่อไปไม่ได้ เขาจะคัดเลือกตัวแทนไปเชียร์ เวลา 9 โมงเช้าที่ห้องดนตรี Swing Girls (2004)
I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.ทีมคงหวังให้เขาโชว์ชั้นเชิง เหมือนครั้งที่ลงฟาดแข้งกับฟูแล่ม Goal! The Dream Begins (2005)
Then I will ask you to substitute until he wakes up.งั้นช่วยขับแทน จนกว่าเขาจะตื่นละกัน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- Money? Sir, it's no substitute for anything.- เงิน ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับ The Last King of Scotland (2006)
But I am an extra pair of hands and a responsible substitute when you're out of the house.แต่เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้น และต้องมารับผิดชอบแทน เมื่อคุณออกจากบ้านไป The Omen (2006)
- He's a substitute for dad.- ก็เขามาแทนพ่อใช่มั๊ย? Bloodlust (2006)
But I know that you will, because I believe that we've found a true substitute for your addiction.แต่ฉันรู้ว่าคุณทำอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันเชื่อว่าเราเจอสิ่งที่มาทดแทน อาการเสพติดของคุณได้แล้ว That Night, a Forest Grew (2007)
You're welcome to substitute a side dish for your French fries.ขอโทษค่ะ เรายินดีที่จะเพิ่ม เฟร้นช์ฟรายให้แก่คุณ 1408 (2007)
Well, actually, I just talked to Carmen this morning and they're getting a substitute for a few weeks.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ผมเพิ่งคุยกับคาร์เมลเมื่อเช้านี้ พวกเขาจะรับภารโรงใหม่ ในอีก 2-3 อาทิตย์ Crazy Handful of Nothin' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
substituteHe substituted a light for the bell.
substituteHe substituted for his father.
substituteHe substituted for the injured player.
substituteHe was substituted for his father.
substituteI persuaded her to substitute for me in that job.
substituteI substitute honey for jam.
substituteIt is impossible to substitute machines for people themselves.
substituteMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
substituteShe decided to substitute water for soft drinks in order to lose weight.
substituteShe substituted margarine for butter.
substituteThe nurse substituted for the doctor who caught a terrible cold.
substituteThe relief pitcher was no substitute for the ace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักษาการแทน(n) deputy, See also: substitute, Syn. ผู้ดูแลแทน, Example: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว
ผู้มอบอำนาจ(n) proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
ผู้เล่นสำรอง(n) substitute, See also: surrogate, Syn. ตัวสำรอง, Ant. ผู้เล่นตัวจริง, Example: โค้ชขอเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงแข่งหลังจากพักครึ่งเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: นักกีฬาที่ตระเตรียมไว้นอกเหนือจากนักกีฬาที่ต้องแข่งจริง
เปลี่ยนหน้า(v) replace, See also: substitute for, displace, take turns, in turn, Example: ไม่ได้มาโรงแรมนี้เสียหลายปี พนักงานเปลี่ยนหน้าไปหมด, Thai Definition: ไม่ซ้ำคนเดิม
ตัวแทนช่วง(n) sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนช่วง(n) sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอามาใช้แทน[ao mā chai thaēn] (v, exp) EN: substitute
ใช้แทน[chai thaēn] (v, exp) EN: use as a substitute
ของทดแทน[khøng thotthaēn] (n, exp) EN: substitute
มือสอง[meūsøng] (n) EN: substitute ; reserve  FR: remplaçant [m]
เป็นผู้แทน[pen phūthaēn] (v, exp) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute
เป็นตัวแทน[pen tūathaēn] (v) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent
ผู้เล่นสำรอง[phūlēn samrøng] (n, exp) EN: substitute ; surrogate ; substitution player  FR: remplaçant [m]
ผู้มอบอำนาจ[phū møp amnāt] (n) EN: proxy ; substitute ; representative
ผู้รักษาการแทน[phūraksākān thaēn] (n, exp) EN: deputy ; substitute
เปลี่ยนคน[plīen khon] (v, exp) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute  FR: remplacer;

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSTITUTE S AH1 B S T AH0 T UW2 T
SUBSTITUTED S AH1 B S T AH0 T UW2 T AH0 D
SUBSTITUTES S AH1 B S T AH0 T UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substitute (v) sˈʌbstɪtjuːt (s uh1 b s t i t y uu t)
substituted (v) sˈʌbstɪtjuːtɪd (s uh1 b s t i t y uu t i d)
substitutes (v) sˈʌbstɪtjuːts (s uh1 b s t i t y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant, #5,370 [Add to Longdo]
替代品[tì dài pǐn, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, ] substitute good, #28,471 [Add to Longdo]
代替者[dài tì zhě, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ ㄓㄜˇ, ] substitute, #223,128 [Add to Longdo]
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, ] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor) [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]
母乳代[mǔ rǔ dài, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄞˋ, ] substitute for mother's milk; milk powder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertretungslehrer {m}substitute teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
サブ[sabu] (n) (abbr) sub; substitute; (P) [Add to Longdo]
サブスティテュート;サブスティチュート[sabusuteiteyu-to ; sabusuteichu-to] (n) substitute [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out [Add to Longdo]
掛け替える[かけかえる, kakekaeru] (v1,vt) to replace; to substitute [Add to Longdo]
換える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P) [Add to Longdo]
監寺;監主;監守[かんす;かんず;かんじ, kansu ; kanzu ; kanji] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple who substitutes for the chief priest [Add to Longdo]
控え選手[ひかえせんしゅ, hikaesenshu] (n,adj-no) substitute player; reserve [Add to Longdo]
住所録代わり[じゅうしょろくがわり, juushorokugawari] (n) substitute for an address book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substitute \Sub"stit"ute\, n. [L. substitutus, p. p. of
   substituere to put under, put in the place of; sub under +
   statuere to put, place: cf. F. substitut. See {Statute}.]
   One who, or that which, is substituted or put in the place of
   another; one who acts for another; that which stands in lieu
   of something else; specifically (Mil.), a person who enlists
   for military service in the place of a conscript or drafted
   man.
   [1913 Webster]
 
      Hast thou not made me here thy substitute? --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Ladies [in Shakespeare's age] . . . wore masks as the
      sole substitute known to our ancestors for the modern
      parasol.                 --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substitute \Sub"stit"ute\, v. t. [imp. & p. p. {Substituted}; p.
   pr. & vb. n. {Substituting}.] [See {Substitute}, n.]
   To put in the place of another person or thing; to exchange.
   [1913 Webster]
 
      Some few verses are inserted or substituted in the room
      of others.                --Congreve.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substitute
   adj 1: capable of substituting in any of several positions on a
       team; "a utility infielder" [syn: {utility(a)},
       {substitute(a)}]
   2: serving or used in place of another; "an alternative plan"
     [syn: {alternate}, {alternative}, {substitute}]
   3: artificial and inferior; "ersatz coffee"; "substitute coffee"
     [syn: {ersatz}, {substitute}]
   n 1: a person or thing that takes or can take the place of
      another [syn: {substitute}, {replacement}]
   2: an athlete who plays only when a starter on the team is
     replaced [syn: {substitute}, {reserve}, {second-stringer}]
   3: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   v 1: put in the place of another; switch seemingly equivalent
      items; "the con artist replaced the original with a fake
      Rembrandt"; "substitute regular milk with fat-free milk";
      "synonyms can be interchanged without a changing the
      context's meaning" [syn: {substitute}, {replace},
      {interchange}, {exchange}]
   2: be a substitute; "The young teacher had to substitute for the
     sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are
     on a strict diet" [syn: {substitute}, {sub}, {stand in},
     {fill in}]
   3: act as a substitute; "She stood in for the soprano who
     suffered from a cold" [syn: {substitute}, {deputize},
     {deputise}, {step in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top