Search result for

haw

(133 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haw-, *haw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haw[N] ผลไม้ของต้น hawthron ซึ่งเป็นพืชจำพวก Crataegus
haw[INT] คำอุทานแสดงความลังเล
haw[VI] ทำเสียงที่แสดงความลังเล, See also: ทำเสียงอ้ำอึ้ง
haw[N] เสียงพูดแสดงความลังเล, See also: เสียงอ้ำอึ้ง
hawk[N] ผู้สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต, See also: ผู้ใฝ่สงคราม
hawk[N] เหยี่ยว
hawk[VT] เร่ขาย (ของเล็กๆน้อยๆ) ตามถนน หรือตามบ้าน, Syn. huclster, peddle, vend
hawk[VI] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawk[VT] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawse[N] ส่วนหัวเรือที่มีรูโซ่สมอเรือ, See also: ส่วนของเรือที่มีรูโซ่สมอเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haw(ฮอ) n. ผลไม้ของต้นhawthorn vi. ลังเล,อ้ำอึ้ง. n. เสียงพูดแสดงการลังเล,เสียงอ้ำอึ้ง interj. คำอุทานเรียกสัตว์ให้เลี้ยวซ้าย. vt.,vi. (ทำให้) หันซ้าย, (ทำให้) เลี้ยวซ้าย
hawaii(ฮาไว'อี) n. รัฐฮาวายอเมริกา
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย
hawfinch(ฮอ'ฟินชฺ) n. นกจำพวกหนึ่ง
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
hawk-eyedadj. ซึ่งมีตาที่แหลมคม,ตาเหยี่ยว
hawker(ฮอ'เคอะ) n. คนที่ใช้เหยี่ยวล่านก,คนเร่ขาย, Syn. huckster,peddler,crier
hawkishadj. คล้ายเหยี่ยว,ชอบรบ,กระหายสงคราม
hawkshawn. นักสืบ
hawse(ฮอซ,โฮสฺ) n. ส่วนหัวเรือที่มีรูโซ่สมอเรือ,รูสมอที่หัวเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
Hawaiian(adj) เกี่ยวกับฮาวาย
Hawaiian(n) ชาวฮาวาย
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
hawk(vi,vt) เร่ขาย,ขายเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ
hawser(n) เชือกใหญ่,เชือกพวน
rickshaw(n) รถลาก
shawl(n) ผ้าคลุมไหล่,ผ้าพันคอ
thaw(n) การละลาย,การบรรเทา
thaw(vi) ลดถอยลง,หายโกรธ,ใจอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hawk, warผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hawaiiฮาวาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am so proud to welcome Dr. Stephen Hawking.ฉันภูมิใจ ที่จะต้อนรับ เขา ด๊อกเตอร์ สตีเฟ่น ฮ๊อปกิ้น Superhero Movie (2008)
Dr. Hawking, I am such a fan.คุณ ฮ๊อคกิ้น ฉันเป็นแฟนคุณ Superhero Movie (2008)
Hawking's lab is in the physics building.ห้องแลป ของ ฮ๊อคกิ้น \ ในตึกฟิสิกส์ Superhero Movie (2008)
- You said it, Dr. Hawking.คุณพูดถูก.. ด็อกเตอร์ฮ็อคกิ้น เวรล่ะ! Superhero Movie (2008)
Fifty states, if you include Hawaii. Most people do. I'm definitely pro-Hawaii.50 รัฐ ถ้าเธอรวมฮาวายเหมื่อนคนอื่นๆ ฉันสนับสนุนฮาวายสุดๆ The House Bunny (2008)
He calls them my Hawaiian burgers, but they don't taste like burgers at all.เขาเรียกมันว่า ฮาวายเอี้ยนเบอเกอร์ แต่รสชาติมันไม่เหมือนเบอเกอร์เลย Frost/Nixon (2008)
This airflow that comes from Hawaii and Canada.ทำให้มีกระแสลมจาก ฮาวายเเละเเคนาดา Pineapple Express (2008)
General Hawk. Afghanistan, NATO forward command.นายพลฮอว์ด อัฟกานิฐาน นาโต้ หน่วยรบแนวรุก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Your job, Captain, was to protect them, and if it wasn't for General Hawk, you'd have failed.หน้าที่คุณผู้กอง คือปกป้องมันให้ได้ นี้ถ้าไม่ใช่ เพราะนายพล ฮอว์ค คุณคงล้มเหลวไปแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
General Hawk is stable now, but he won't be conscious for another day or so.นายพล ฮอว์ค อาการยังทรงตัว แต่ยังไม่ได้ สติไปอีก 2 วัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All the men we lost, General Hawk wounded, my neck just doesn't seem important.ฉันโดนแค่นี้ ไม่สำคัญหรอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Black Hawk's waiting!แบล็คฮอว์ค รออยู่! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hawI'm not sure about Hawaii, where there are too many Japanese, but I do find that having at least some Japanese around can be reassuring. That's how I feel.
hawIn Hawaii, one can enjoy sea bathing all the year round.
hawHe has gone to Hawaii on vacation.
hawHawaii enjoys good weather the year round.
hawHawking went back to his studies.
hawHe said he had been to Hawaii before.
hawWe went to Hawaii for pleasure.
hawI preferred wearing my Hawaiian T-shirt and green shorts to be cool and different, but I quickly got used to the white shirt and black slacks.
hawIt is certain that he is in Hawaii now.
hawYou couldn't have. He's still on vacation in Hawaii.
hawHawaii is a popular tourist resort.
hawWe stayed in Hawaii over Christmas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่[V] wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
พวน 1[N] hawser, See also: rope, cable, Syn. เชือกพวน, Example: พวกเขาเตรียมพวนไปจำนวนมากสำหรับการดักช้างป่า, Count unit: เส้น, Thai definition: เชือกเกลียวขนาดใหญ่
ฮาวาย[N] Hawaii, Example: สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเอเปคที่ฮาวาย, Notes: (อังกฤษ)
กระ[N] hawksbill turtle, See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata, Syn. ประ, Example: กระมีลักษณะคล้ายเต่าอาศัยอยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าทะเลชนิด Eretmochelys Imbricata ในวงศ์ Cheloniidae หลังเป็นเกล็ดแผ่นโตๆ ดูเหมือนซ้อนเหลื่อมกันอย่างกระเบื้องมุงหลังคา สีน้ำตาลลายเหลือง ปากงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว ขาเเบนเป็นพาย มีไข่กลมเปลือกนิ่มเหนียว ไข่ตามหาดทรายครั้งละ 150-250 ฟอง
นขทารณ์[N] hawk, See also: falcon, Syn. เหยี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
หาบเร่[N] peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย
เร่ขาย[V] peddle, See also: hawk goods, walk (or travel) selling goods or food, Ant. ซื้อ, Example: พนักงานของบริษัทต่างๆ เร่ขายสินค้าไปตามบ้าน, Thai definition: เที่ยวขายสินค้าไปไม่ประจำเป็นตำแหน่งแห่งที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลูฮาวาย[n. exp.] (blū Hāwāi) EN: Blue Hawaii   
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
ฮาวาย[n. prop.] (Hāwāi) EN: Hawaii   FR: Hawaii ; Haw
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]
อินทรี[n.] (insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
เขตสังฆาวาส[n. exp.] (khēt Sangkhāwāt) EN: Sanghawarse zone   
เขตทวีวัฒนา[n. prop.] (Khēt Thawī Watthanā) EN: Thawi Watthana district   
ขวาน[n.] (khwān) EN: axe = ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk   FR: hache [f] ; hachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAW    HH AO1
HAWN    HH AO1 N
HAWE    HH AO1
HAWS    HH AO1 Z
HAWK    HH AO1 K
HAWKE    HH AO1 K
HAWKS    HH AO1 K S
HAWES    HH AO1 Z
HAWKED    HH AO1 K T
HAWAII    HH AH0 W AY1 IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haw    (v) (h oo1)
hawk    (v) (h oo1 k)
haws    (v) (h oo1 z)
hawed    (v) (h oo1 d)
hawks    (v) (h oo1 k s)
Hawaii    (n) (h @1 w ai1 ii)
Hawick    (n) (h oo1 i k)
hawing    (v) (h oo1 i ng)
hawked    (v) (h oo1 k t)
hawker    (n) (h oo1 k @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山楂[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, ] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit), #16,395 [Add to Longdo]
夏威夷[Xià wēi yí, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ, ] Hawaii, US state, #17,005 [Add to Longdo]
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, ] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史, #32,648 [Add to Longdo]
钢丝绳[gāng sī shéng, ㄍㄤ ㄙ ㄕㄥˊ, / ] hawser; steel rope, #44,651 [Add to Longdo]
霍金斯[Huò jīn sī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ ㄙ, ] Hawkins (name); also written 霍金, #61,293 [Add to Longdo]
玳瑁[dài mào, ㄉㄞˋ ㄇㄠˋ, ] Hawksbill turtle, #66,636 [Add to Longdo]
夏威夷州[Xià wēi yí zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄓㄡ, ] Hawai, US state, #84,645 [Add to Longdo]
夏威夷岛[Xià wēi yí dǎo, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Hawaii island, #155,160 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] hawk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hawaiigitarre {f} [mus.]Hawaiian guitar [Add to Longdo]
Hawaiisturmvogel {m} [ornith.]Hawaiian Petrel [Add to Longdo]
Hawaiigans {f} [ornith.]Hawaiiian Goose [Add to Longdo]
Hawaiibussard {m} [ornith.]Hawaiian Hawk [Add to Longdo]
Hawaiistelzenläufer {m} [ornith.]Hawaiian Stilt [Add to Longdo]
Hawaiiklarino [ornith.]Hawaiian Thrush [Add to Longdo]
Hawaiirohrsänger {m} [ornith.]Hawaiian Reed Warbler [Add to Longdo]
Hawaiiastläufer {m} [ornith.]Hawaii Creeper [Add to Longdo]
Hawaiikrähe {f} [ornith.]Hawaiian Crow [Add to Longdo]
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel [Add to Longdo]
Hawaii-Zwergkaiserfisch {m}; Hawaii-Herzogfisch {m} (Centropyge fisheri) [zool.]fisheri (dwarf) angel [Add to Longdo]
Hawaii (US-Bundesstaat)Hawaii (HI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
カナカ[, kanaka] (n) (sens) kanaka; Polynesians, Micronesians, and native Hawaiians [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\ (h[add]), n. [OE. hawe, AS. haga; akin to D. haag
   headge, G. hag, hecke, Icel. hagi pasture, Sw. hage, Dan.
   have garden. [root]12. Cf. {Haggard}, {Ha-ha}, {Haugh},
   {Hedge}.]
   [1913 Webster]
   1. A hedge; an inclosed garden or yard.
    [1913 Webster]
 
       And eke there was a polecat in his haw. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The fruit of the hawthorn. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\, n. [Etymol. uncertain.] (Anat.)
   The third eyelid, or nictitating membrane. See {Nictitating
   membrane}, under {Nictitate}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\, n. [Cf. ha an interjection of wonder, surprise, or
   hesitation.]
   An intermission or hesitation of speech, with a sound
   somewhat like haw! also, the sound so made. "Hums or haws."
   --Congreve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\, v. i.
   To stop, in speaking, with a sound like haw; to speak with
   interruption and hesitation.
   [1913 Webster]
 
      Cut it short; don't prose -- don't hum and haw.
                          --Chesterfield.
   [1913 Webster]
 
   {hemming and hawing} speaking hesitantly and inarticulately,
    with numerous pauses and interjections.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\, v. i. [imp. & p. p. {Hawed} (h[add]d); p. pr. & vb.
   n. {Hawing}.] [Written also hoi.] [Perhaps connected with
   here, hither; cf., however, F. huhau, hurhau, hue, interj.
   used in turning a horse to the right, G. hott, h["u], interj.
   used in calling to a horse.]
   To turn to the near side, or toward the driver; -- said of
   cattle or a team: a word used by teamsters in guiding their
   teams, and most frequently in the imperative. See {Gee}.
   [1913 Webster]
 
   {To haw and gee}, or {To haw and gee about}, to go from one
    thing to another without good reason; to have no settled
    purpose; to be irresolute or unstable. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haw \Haw\, v. t.
   To cause to turn, as a team, to the near side, or toward the
   driver; as, to haw a team of oxen.
   [1913 Webster]
 
   {To haw and gee}, or {To haw and gee about}, to lead this way
    and that at will; to lead by the nose; to master or
    control. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawthorn \Haw"thorn`\ (h[add]"th[^o]rn`), n. [AS.
   haga[thorn]orn, h[ae]g[thorn]orn. See {Haw} a hedge, and
   {Thorn}.] (Bot.)
   A thorny shrub or tree (the {Crat[ae]gus oxyacantha}), having
   deeply lobed, shining leaves, small, roselike, fragrant
   flowers, and a fruit called {haw}. It is much used in Europe
   for hedges, and for standards in gardens. The American
   hawthorn is {Crat[ae]gus cordata}, which has the leaves but
   little lobed.
   [1913 Webster]
 
      Gives not the hawthorn bush a sweeter shade
      To shepherds?              --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haw
   n 1: a spring-flowering shrub or small tree of the genus
      Crataegus [syn: {hawthorn}, {haw}]
   2: the nictitating membrane of a horse
   v 1: utter `haw'; "he hemmed and hawed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top