ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go about

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go about-, *go about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go about[PHRV] เดินทางไปได้ทั่ว, See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ, Syn. get about, get round, take about, take round
go about[PHRV] อาการดีขึ้น, Syn. get about, get round
go about[PHRV] แพร่, See also: กระจาย (ข่าว, โรค), Syn. be about: be around
go about[PHRV] ไปไหนมาไหนกับ, Syn. ask out
go about[PHRV] ทำอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับ, Syn. go round
go about[PHRV] แล่นต้านลม (การแล่นเรือ), Syn. bring about
go about[PHRV] เริ่มทำ (บางสิ่ง), Syn. set about
go about[PHRV] เริ่มทำ, See also: เริ่ม, Syn. set about
go about[PHRV] แพร่ไปทั่ว (ข่าว, โรค ฯลฯ), Syn. go round
go about[PHRV] ยุ่งเรื่องของตัวเองหรือคนอื่น, Syn. send about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
I can't. It'll only go about three inches.ไม่ได้เเล้ว มันลงไปอีกเเต่สามนิ้ว Jaws (1975)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
- Be careful. - We'll just go about our business.เดินระวัง เราจะแค่ตรวจค้นนิดหน่อย Goodfellas (1990)
There are other ways to go about this.มีวิธีอื่น เกี่ยวกับเรื่องนี้ Squeeze (1993)
I must ask you just to go about your business without getting in the way of mine, hmm?ฉันเลยต้องขอร้องให้เธออยู่ของเธอไปเงียบๆ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเข้าใจมั้ย Swimming Pool (2003)
Odds are, we are going to lose no matter how we go about playing this game.ยังไงเราก็จะแพ้เกมนี้ ไม่ว่าเราจะเล่นหรือไม่ Lonesome Jim (2005)
How do you suggest I go about doing that?แล้วนายว่าฉันต้องทำไงบ้างล่ะ ? Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
But we both go about it in two very different ways.แต่เรากลับเข้าหามันด้วยวิธีสองวิธีที่ต่างกันอย่างมาก The Bourne Ultimatum (2007)
To go about your normal routine.ทำให้มันกลายเป็น กิจวัตรประจำวัน The Ten (2007)
I guess the only other fair way to go about this would be that one of us deals with the body situation while the other one of us deals with the Krazy-8 situation.ฉันคิดว่าวิธีอื่นที่ยุติธรรมเท่านั้นNที่เรื่องนี้จะ... เราคนใดคนหนึ่ง ต้องเป็นคนจัดการกับศพคนตาย ในขณะที่อีกคน จัดการกับเครซี่ 8 Cat's in the Bag... (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go aboutGo about your business!
go aboutGo about your business.
go aboutHe wanted to be left alone to go about his business.
go aboutI'd like to get a bank loan, but how do I go about that?
go aboutI must go about my work.
go aboutJapanese can not go about his forgetting that America is a multiracial nation.
go aboutJust go about your business and don't keep looking at me.
go aboutNow, go about your study.
go aboutNow I must go about my work.
go aboutThe question is not what education is for so much as how you go about it.
go aboutThis is how I go about it.
go aboutWe'll have to go about it with care.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
เป็นทางดำเนิน[v. exp.] (pen thāng damnoēn) EN: go about (sth)   
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate   FR: rôder ; errer
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir

Japanese-English: EDICT Dictionary
出歩く[であるく, dearuku] (v5k,vi) to go out; to take a stroll; to go about [Add to Longdo]
立ち働く[たちはたらく, tachihataraku] (v5k,vi) to go about one's work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go about
   v 1: begin to deal with; "approach a task"; "go about a
      difficult problem"; "approach a new project" [syn: {set
      about}, {go about}, {approach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top